คลัง เตรียมออกแพ็กเกจส่งเสริมการออมระดับชาติ ช่วยผู้สูงวัยมีเงินใช้หลังเกษียณ

มาตรการออมเงิน

           ปลัดกระทรวงการคลังเผย กำลังพิจารณาแพ็กเกจส่งเสริมการออมระดับชาติ กระตุ้นประชาชนรู้จักออมเงิน มีเงินใช้หลังเกษียณอายุ คาดมีความชัดเจนภายในกันยายนนี้ 
 

           วันที่ 13 กันยายน 2560 นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างพิจารณาเพื่อที่จะออกแพ็กเกจมาตรการส่งเสริมการออมระดับชาติ โดยจะเสนอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพิจารณาภายในเดือนกันยายนนี้ โดยหากมีการส่งเสริมการออมได้สำเร็จ จะทำให้ประหยัดงบประมาณในการดูแลผู้สูงอายุได้ถึง 6-7 แสนล้านบาท ในช่วง 10-15 ปีข้างหน้า สำหรับแพ็กเกจดังกล่าวประกอบด้วย 4 มาตรการ เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนรู้จักการออมหลังวัยเกษียณ ดังนี้

           - มาตรการที่ 1 เตรียมแผนยกระดับการให้ความรู้ด้านการเงินแห่งชาติ โดยการปลูกฝังการออมให้กับประชาชนในทุกอาชีพ ทุกวัย เพื่อให้มีเงินเหลือเพียงพอใช้ในการดำรงชีวิต โดยเฉพาะหลังเกษียณอายุทำงาน

           - มาตรการที่ 2 ส่งเสริมความแข็งแกร่งให้สถาบันการออม ทั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ และสถาบันการเงินชุมชน เพื่อให้สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน ไม่กระทบกับผู้ออม รวมถึงทำให้เกิดความมั่นใจกับการออมในสถาบันเหล่านี้มากขึ้น

มาตรการออมเงิน

           - มาตรการที่ 3 ออกผลิตภัณฑ์การออมใหม่ ๆ โดยเน้นการออมเงินในระยะยาว ให้วงเงินสูงที่มีอัตราผลตอบแทนดึงดูดใจให้ประชาชนออมเงินมากขึ้น

           - มาตรการที่ 4 เพิ่มเติมระบบการออมเพื่อผู้เกษียณอายุ โดยการจัดตั้งกองทุนบำเหน็จบำนาญแห่งชาติ (กบช.) ให้ผู้ประกอบการตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพภาคบังคับ โดยจะให้บริษัทขนาดใหญ่เข้ามาสมทบเงินในระยะแรกและบริษัทขนาดเล็กในระยะต่อไป ภายใน 7 ปี ซึ่งคาดว่าจะมีลูกจ้างเป็นสมาชิกถึง 11 ล้านคน


          นอกจากนี้ รัฐบาลยังเล็งเห็นความสำคัญของปัญหาหนี้นอกระบบ ซึ่งผู้ที่ประสบปัญหาส่วนใหญ่ คือ กลุ่มคนรากหญ้า ทำให้กลุ่มคนดังกล่าวขาดการออม ดังนั้น รัฐบาลจะเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบให้เป็นศูนย์ภายในปีนี้ โดยจะนำหนี้นอกระบบเข้ามาอยู่ในระบบทั้งหมด เพื่อให้สามารถจัดเก็บดอกเบี้ยได้ในระดับที่เหมาะสมตามกฎหมายกำหนด


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
คลัง เตรียมออกแพ็กเกจส่งเสริมการออมระดับชาติ ช่วยผู้สูงวัยมีเงินใช้หลังเกษียณ โพสต์เมื่อ 14 กันยายน 2560 เวลา 13:50:51 2,998 อ่าน
TOP