x close

ข่าวดีของพ่อแม่ ! ครม. ไฟเขียวงบกลาง 804 ล้านบาท จ่ายเด็กแรกเกิดเดือนละ 600 บาท

เงินช่วยหลือเด็กแรกเกิด

          ครม. อนุมัติงบกลางประจำปี 2560 จำนวน 804.70 ล้านบาท เพื่อใช้ในโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดจนถึง 3 ขวบ จำนวนกว่า 3 แสนคน โดยให้เงินช่วยเหลือคนละ 600 บาทต่อเดือน
 
          วันที่ 5 กันยายน 2560 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบให้กรมกิจการเด็กและเยาวชนเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560 งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน 804.70 ล้านบาท เพื่อเป็นสวัสดิการพื้นฐานให้เด็กแรกเกิดในครอบครัวที่เสี่ยงต่อความยากจน ที่อยู่ในโครงการเงินช่วยเหลือเด็กแรกเกิด ให้ได้รับการเลี้ยงดูอย่างมีคุณภาพ และเข้าถึงระบบบริการสาธารณสุขของรัฐ
          สำหรับการขอจัดสรรงบประมาณดังกล่าวเพิ่มเติม เนื่องจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) แจ้งว่าการจัดสรรงบเดิมไม่เพียงพอต่อการดำเนินโครงการ จึงต้องของบประมาณเพิ่มเติมในครั้งนี้ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้มีสิทธิ์แต่ยังไม่ได้รับเงินตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายน 2560 จำนวน 221,981 คน คิดเป็นเงิน 613.45 ล้านบาท รวมทั้งผู้ที่มาลงทะเบียนใหม่ จำนวน 129,077 คน คิดเป็นเงิน 191.25 ล้านบาท

         
โดยผู้มีสิทธิ์จะได้รับเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดคนละ 600 บาทต่อเดือน เป็นเวลา 36 เดือน หรือจนถึงอายุ 3 ขวบ เบื้องต้นมียอดผู้มีสิทธิ์ได้รับความช่วยเหลือไปจนถึงสิ้นเดือนกันยายน 2560 จำนวน 351,058 คน อย่างไรก็ตาม การให้ความช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย ปัจจุบันรัฐบาลมีโครงการประชารัฐสวัสดิการที่ให้ความช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน อยู่แล้ว ทำให้ในอนาคตก็มีความเป็นไปได้ที่จะพิจารณาความช่วยเหลือในการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดผ่านบัตรคนจน
 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก


เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ข่าวดีของพ่อแม่ ! ครม. ไฟเขียวงบกลาง 804 ล้านบาท จ่ายเด็กแรกเกิดเดือนละ 600 บาท อัปเดตล่าสุด 6 กันยายน 2560 เวลา 12:59:44 10,694 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP