เริ่มใช้แล้ว ประกันสังคมเตรียมแจ้งผู้จ่ายเกิน ยื่นขอรับเงินสมทบคืนได้

ประกันสังคม

          สํานักงานประกันสังคม ปรับปรุงระเบียบในการยื่นคําขอรับเงินสมทบที่ส่งไว้เกินจํานวน โดยเตรียมทำหนังสือแจ้งให้ยื่นคำร้องเพื่อความสะดวกยิ่งขึ้น

          วันที่ 28 มิถุนายน 2560 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ระเบียบสํานักงานประกันสังคม ว่าด้วยการขอรับเงินสมทบที่นําส่งไว้เกินจํานวนที่ต้องชําระคืน พ.ศ. 2560 โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขปรับปรุงระเบียบในการยื่นคําขอรับเงินสมทบที่นายจ้าง และผู้ประกันตนนําส่งไว้เกินจํานวนที่ต้องชําระคืน เพื่อให้การปฏิบัติงานในการคืนเงินสมทบเป็นไปด้วยความรวดเร็ว คล่องตัวและมีประสิทธิภาพ ใจความสำคัญดังนี้

เตรียมรื้อ พ.ร.บ การออมฯ ชี้ได้ประโยชน์กว่าประกันสังคม

          สํานักงานประกันสังคม จะตรวจสอบว่านายจ้างหรือผู้ประกันตนมีการนําส่งเงินสมทบเกินจํานวนหรือไม่ และมีหนังสือแจ้งเพื่อให้ยื่นคำร้องขอรับเงินคืน โดยการคืนเงินสมทบนั้นจะส่งให้ผ่านธนาคารที่สํานักงานประกันสังคมกําหนด ซึ่งการขอรับเงินสมทบส่วนที่เกินคืนจากสำนักงานประกันสังคม ต้องยื่นขอรับเงินคืนภายใน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ นำส่งเงินสมทบ

          ทั้งนี้ให้นายจ้างหรือผู้ประกันตนที่นําส่งเงินสมทบให้แก่สํานักงานประกันสังคมเกินจํานวน ยื่นคําร้องขอรับเงินคืนเป็นหนังสือต่อสํานักงานประกันสังคมแห่งใดแห่งหนึ่งที่สะดวกในการติดต่อ โดยมีรายการสําคัญและหลักฐานประกอบดังต่อไปนี้
         
          กรณีนายจ้างเป็นผู้ยื่นคําร้อง

          1. ชื่อ ที่อยู่และเลขที่บัญชีทะเบียนนายจ้าง
          2. เหตุผลในการขอรับเงินคืน และหลักฐานประกอบ (ถ้ามี)
          3. กรณีมีกิจการหลายสาขา ให้ระบุสาขาที่ขอรับเงินคืน
          4. ลายมือชื่อผู้ยื่นคําร้อง
          5. วันที่ยื่นคําร้อง

          กรณีผู้ประกันตนเป็นผู้ยื่นคําร้อง

          1. ชื่อ ที่อยู่และเลขประจําตัวประชาชน (กรณีคนต่างด้าว ให้ใช้เลขบัตรประกันสังคม)
          2. ลายมือชื่อผู้ยื่นคําร้อง
          3. วันที่ยื่นคําร้อง

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก
เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา

คิดอย่างไรกับเรื่อง: เริ่มใช้แล้ว ประกันสังคมเตรียมแจ้งผู้จ่ายเกิน ยื่นขอรับเงินสมทบคืนได้ ?

รอโหลดข้อความของเพื่อน ๆ ด้านล่างนี้สักครู่ แล้วร่วมแสดงความคิดเห็นของคุณได้เลย !

หุ้นไทยวันนี้

ราคาทองวันนี้

วันที่ 17 ส.ค 2560 , 09:30 น.
  • รับซื้อขายออก
  • ทองแท่ง20,150.0020,250.00
  • ทองรูปพรรณ19,783.8020,750.00
เริ่มใช้แล้ว ประกันสังคมเตรียมแจ้งผู้จ่ายเกิน ยื่นขอรับเงินสมทบคืนได้ โพสต์เมื่อ 29 มิถุนายน 2560 เวลา 11:41:13 59,517 อ่าน แสดงความคิดเห็น
TOP