ลงทะเบียนคนจนรอบ 2 วันไหน ลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย 2560 ได้สวัสดิการอะไรบ้าง

ลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย

          เตรียมพร้อมลงทะเบียนคนจนรอบ 2 เดือนเมษายนนี้ เช็กอีกทีเราเข้าข่ายไหม พร้อมตอบข้อสงสัย เคยลงทะเบียนไปแล้วต้องมาลงทะเบียนซ้ำอีกไหม

          ได้รับความสนใจอย่างมากกับโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ เมื่อปี 2559 หรือที่บางคนเรียกว่า ลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย หรือลงทะเบียนคนจน ซึ่งรัฐบาลได้ออกมาตรการมาหลายอย่างเพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย หนึ่งในนั้นก็คือการแจกเงิน 1,500-3,000 บาท ให้ผู้ที่ลงทะเบียนไว้กว่า 7 ล้านคน นั่นจึงทำให้คนที่พลาดการลงทะเบียนคนจนในปีแรกเรียกร้องให้เปิดลงทะเบียนคนจนอีกครั้งในปี 2560

          ด้วยเหตุนี้ทางกระทรวงการคลังจึงได้มติเห็นชอบให้เปิดลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยรอบใหม่ในเดือนเมษายน 2560 ส่วนจะมีรายละเอียดอย่างไรบ้าง แล้วคนที่เคยลงทะเบียนคนจนไปแล้วเมื่อปี 2559 จะต้องมาสมัครใหม่หรือไม่ กระปุกดอทคอม รวบรวมข้อมูลเบื้องต้นมาบอกให้ทราบกัน

          ลงทะเบียนคนจนรอบ 2 เปิดรับสมัครวันไหน ?

          สำหรับการลงทะเบียนคนจนรอบใหม่ ทางกระทรวงการคลังระบุว่า จะเปิดรับสมัครในช่วงต้นเดือนเมษายน 2560 อย่างไรก็ตามอาจมีการขยายระยะเวลาลงทะเบียนไปถึงเดือนพฤษภาคม เนื่องจากเดือนเมษายนมีวันหยุดราชการหลายวัน ทั้งนี้ขอให้ประชาชนติดตามวันที่เปิดรับสมัครที่แน่นอนอีกครั้ง

ลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย

          ลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย ใครมีสิทธิ์บ้าง ?

          ผู้ที่จะไปลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย ต้องตรวจสอบว่าเรามีคุณสมบัติตามนี้หรือไม่

          1. มีสัญชาติไทย
          2. อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป
          3. เป็นผู้ว่างงาน หรือมีรายได้ไม่เกิน 1 แสนบาทในปี 2559

          หมายเหตุ : รายได้ หมายถึงรายได้ของบุคคลที่ลงทะเบียนเท่านั้น ในกรณีประกอบอาชีพร่วมกันทั้งครัวเรือน (เช่น ทำการเกษตรร่วมกัน) และไม่สามารถแยกรายได้ออกมาเป็นรายบุคคลได้ ให้ถือว่า รายได้ของครัวเรือนเป็นรายได้ของหัวหน้าครอบครัวแต่เพียงคนเดียว

          ลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย ต้องเปิดเผยข้อมูลอะไรบ้าง ?

          ผู้ลงทะเบียนจะต้องยินยอมเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับทรัพย์สินและหนี้สินที่มีอยู่ เช่น

          - รายได้ (เงินเดือน/เงินฝากธนาคาร/สลากออมทรัพย์/พันธบัตร/หุ้น ฯลฯ)
          - การถือครองทรัพย์สิน (ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง/รถยนต์/จักรยานยนต์ ฯลฯ)
          - หนี้สินคงค้างทั้งหมด (เงินกู้ในระบบ/เงินกู้นอกระบบ/หนี้บัตรเครดิต/หนี้เพื่อการศึกษา/หนี้เพื่อการเกษตรหรือประกอบธุรกิจ/หนี้เพื่อการอุปโภค-บริโภค/หนี้เพื่อซื้อบ้านและที่ดิน ฯลฯ)

          ทั้งนี้การเปิดเผยทรัพย์สิน-หนี้สินดังกล่าว เพื่อให้รัฐบาลมีข้อมูลไว้ใช้ทำสวัสดิการที่เหมาะสมต่อไป

ลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย

          เคยลงทะเบียนคนจนปี 2559 ไปแล้ว จะต้องมาลงทะเบียนในปี 2560 อีกไหม ?

          นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ได้กล่าวถึงประเด็นนี้เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2560 ว่า ผู้ที่ไม่เคยลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย และผู้ที่เคยลงทะเบียนเมื่อปีที่ผ่านมา จำนวน 8 ล้านคน จะต้องมาลงทะเบียนใหม่ทั้งหมด เพื่ออัพเดทข้อมูลฐานรายได้ด้วย

          เช่นเดียวกับ นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง ที่ระบุว่า ผู้ที่เคยลงทะเบียนรายได้น้อยในรอบแรกต้องมาลงทะเบียนใหม่ในรอบนี้ด้วย เพื่อให้ผู้ลงทะเบียนรายได้น้อยได้รับบัตรผู้มีรายได้น้อยประจำตัวทุกคน

          อย่างไรก็ตาม หลังจากผู้ลงทะเบียนในปี 2560 ได้รับบัตรประจำตัวรอบใหม่นี้แล้ว ในปีต่อไปไม่ต้องมาลงทะเบียนอีก เพียงแต่มาอัพเดทข้อมูลเท่านั้น ซึ่งบางคนอาจจะมีรายได้เพิ่มขึ้นจนไม่ถือว่าเป็นผู้มีรายได้น้อยอีกก็ได้


          ลงทะเบียนคนจนรอบ 2 จะได้สวัสดิการอะไรบ้าง ?

          เบื้องต้น (ข้อมูล ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560) ทางกระทรวงการคลังระบุว่า สวัสดิการที่ผู้มาลงทะเบียนคนจนรอบใหม่จะได้รับก็อย่างเช่น

          - บัตรประจำตัวผู้มีรายได้น้อย โดยอาจให้ใช้สีแตกต่างกันตามระดับรายได้ของประชาชน เพื่อเตรียมพร้อมไว้รับสวัสดิการที่ทางรัฐบาลจะมอบให้ในอนาคต เช่น การลดค่าน้ำ-ไฟฟ้า การขึ้นรถเมล์ฟรี รถไฟฟรี เป็นต้น ซึ่งหากใช้บัตรดังกล่าวรูดกับเครื่องก็จะรู้ได้ทันทีว่าได้รับสวัสดิการดังกล่าวหรือไม่

          - กำลังพิจารณาเรื่องการทำประกันชีวิตให้ผู้มีรายได้น้อย โดยจ่ายค่าเบี้ยประกันรายละ 99 บาทต่อปี คุ้มครอง 5-6 หมื่นบาท และจ่ายชดเชยกรณีประสบอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยเท่ากับค่าแรงขั้นต่ำ 300 บาทต่อวัน

          - เตรียมดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพเพิ่มให้ผู้สูงอายุที่เป็นผู้มีรายได้น้อย กรณีผู้สูงอายุฐานะดี สมัครใจสละสิทธิ์เบี้ยชราภาพ

ลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย
ภาพจาก Ging o_o/shutterstock

          ลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยได้ที่ไหนบ้าง

          ผู้มีสิทธิ์สามารถลงทะเบียนได้ที่...

          - ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
          - ธนาคารออมสิน
          - ธนาคารกรุงไทย
          - สำนักงานคลังจังหวัด

          โดยต้องลงทะเบียนเพียงที่ใดที่หนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถลงทะเบียนซ้ำได้หลายแห่ง

          ใช้หลักฐานอะไรในการลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย ?

          ใช้เพียงบัตรประจำตัวประชาชนใบเดียว

          นี่เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นที่มีการประกาศออกมาเท่านั้นนะคะ หากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการระบุเงื่อนไขหรือรายละเอียดเพิ่มเติมในช่วงใกล้วันเปิดลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย กระปุกดอทคอมจะนำข้อมูลมาบอกให้ได้ทราบต่อไป

ติดตามข่าว ลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย ทั้งหมด

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก
epayment.go.th

คิดอย่างไรกับเรื่อง: ลงทะเบียนคนจนรอบ 2 วันไหน ลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย 2560 ได้สวัสดิการอะไรบ้าง ?

รอโหลดข้อความของเพื่อน ๆ ด้านล่างนี้สักครู่ แล้วร่วมแสดงความคิดเห็นของคุณได้เลย !

หุ้นไทยวันนี้

ราคาทองวันนี้

วันที่ 25 ก.พ. 2560 , 09:25 น.
  • รับซื้อขายออก
  • ทองแท่ง20,650.0020,750.00
  • ทองรูปพรรณ20,284.0821,250.00
ลงทะเบียนคนจนรอบ 2 วันไหน ลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย 2560 ได้สวัสดิการอะไรบ้าง โพสต์เมื่อ 6 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 14:29:39 131,030 อ่าน แสดงความคิดเห็น
TOP