เปิดโผแชมป์เศรษฐีหุ้นไทยปี 2559 หมอเสริฐ ครองแชมป์ 4 ปีซ้อน รวย 6.7 หมื่นล้าน

ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ

          นพ.ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ รักษาแชมป์เศรษฐีหุ้นไทยเป็นปีที่ 4 ถือหุ้นมูลค่ารวมกว่า 6.7 หมื่นล้านบาท เช่นเดียวกับตระกูลปราสาททองโอสถ รั้งแชมป์ตระกูลเศรษฐีหุ้นไทย พร้อมสร้างสถิติใหม่ เป็นตระกูลแรกที่มีความมั่งคั่งแตะระดับแสนล้านบาท

          เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2559 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วารสารการเงินธนาคาร ร่วมกับอาจารย์ประจำคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทำการจัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทยเป็นปีที่ 23 โดยเปิดเผยอันดับเศรษฐีหุ้นไทยประจำปี 2559 ในวารสารการเงินธนาคาร ฉบับเดือนธันวาคม 2559 พบว่า นพ.ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ หรือ หมอเสริฐ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ เจ้าของกลุ่มโรงพยาบาลกรุงเทพ ครองแชมป์เศรษฐีหุ้นไทยปี 2559  โดยเป็นแชมป์ติดต่อกันเป็นปีที่ 4 แล้ว โดยในปีนี้ หมอเสริฐถือครองหุ้นมูลค่าสูงสุดเป็นอันดับ 1 รวม 67,244.71 ล้านบาท รวยขึ้น 4,879.52 ล้านบาท หรือ 7.82%

          สำหรับหุ้นที่หมอเสริฐถือครองมี 3 บริษัท ได้แก่ บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ (BDMS) หรือโรงพยาบาลกรุงเทพ โดยเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับ 1 ในสัดส่วน 18.26% รวมมูลค่า 61,680.46 ล้านบาท, บมจ.การบินกรุงเทพ (BA) เจ้าของสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส 10.61% มูลค่า 5,502.60 ล้านบาท และ บมจ.โรงพยาบาลนนทเวช (NTV) 0.79% มูลค่า 61.64 ล้านบาท

          ทั้งนี้ หุ้นที่หมอเสริฐถือครองล้วนแล้วแต่ปรับตัวสูงขึ้นจากปี 2558 โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 ซึ่งเป็นวันที่ใช้คำนวณมูลค่าความมั่งคั่งของเศรษฐีหุ้นในปีนี้ หุ้น BA ปรับเพิ่มขึ้น 25.38%  หุ้น BDMS เพิ่มขึ้น 17.84% และ NTV เพิ่มขึ้น 45.19% ทำให้ความมั่งคั่งของหมอเสริฐเพิ่มขึ้นอีกในปีนี้

          ขณะที่เศรษฐีหุ้นอันดับ 2 ได้แก่ นายคีรี กาญจนพาสน์ ประธานกรรมการ บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ (BTS)  โดยหุ้นที่นายคีรีถือครองรวมมูลค่าทั้งสิ้น 29,348.60 ล้านบาท ลดลง 2,860.52 ล้านบาท หรือ 8.88% ประกอบด้วย หุ้น BTS ในสัดส่วน 27.50% มูลค่า 28,382.07 ล้านบาท กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท (BTSGF) 0.94% มูลค่า 682.73 ล้านบาท บมจ.วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย ( VGI) 0.54% มูลค่า 206.40 ล้านบาท และ บมจ.แกรนด์ คาแนล แลนด์ (GLAND) 0.51% มูลค่า 77.40 ล้านบาท

          เศรษฐีหุ้นอันดับ 3  ได้แก่ นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ บมจ.พฤกษา เรียลเอสเตท (PS) โดยมีมูลค่าหุ้นที่ถือครองรวม 29,281.40 ล้านบาท ลดลง 5,998.69 ล้านบาท หรือ 17%  ประกอบด้วย หุ้น PS ในสัดส่วน 54.38% มูลค่า 29,136 ล้านบาท และ บมจ.แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ (LPN) 0.86% มูลค่า 145.40 ล้านบาท
   
สำหรับ 10 อันดับเศรษฐีหุ้นประจำปี 2559 มีดังนี้

          1. นพ.ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ เจ้าของกลุ่มโรงพยาบาลกรุงเทพ ถือครองหุ้นมูลค่ารวม 67,244.71 ล้านบาท

          2. นายคีรี กาญจนพาสน์ แห่ง บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ ถือครองหุ้นมูลค่ารวม 29,348.60 ล้านบาท

          3. นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ แห่ง บมจ.พฤกษา เรียลเอสเตท ถือครองหุ้นมูลค่ารวม 29,281.40 ล้านบาท

          4. นายนิติ โอสถานุเคราะห์ ทายาทอาณาจักรโอสถสภา ถือครองหุ้นมูลค่ารวม 27,147.25 ล้านบาท

          5. นายอนันต์ อัศวโภคิน แห่ง บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ถือครองหุ้นมูลค่ารวม 25,600.45 ล้านบาท

          6. นายสมโภชน์ อาหุนัย เจ้าของ บมจ.พลังงานบริสุทธิ์ (EA) ถือครองหุ้นมูลค่ารวม 22,407.91 ล้านบาท

          7.  นายพิชญ์ โพธารามิก แห่ง บมจ.จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล ถือครองหุ้นมูลค่ารวม 19,886.95 ล้านบาท

          8. นางยุพิน ธีระโกเมน เจ้าของอาณาจักรธุรกิจแบรนด์สุกี้ MK ถือครองหุ้นมูลค่ารวม 18,886.40 ล้านบาท

          9. นางสาวปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ ทายาทของหมอเสริฐที่รับผิดชอบดูแลกิจการโรงพยาบาลของตระกูล ถือครองหุ้นรวมมูลค่า 15,609.44 ล้านบาท

          10. นายชูชาติ เพ็ชรอำไพ ประธานกรรมการ บมจ.เมืองไทยลิสซิ่ง ถือครองหุ้นมูลค่ารวม 14,661.25 ล้านบาท
 
เศรษฐีหุ้นไทย


          สำหรับแชมป์ตระกูลเศรษฐีหุ้นไทยปี 2559 ได้แก่ ตระกูลปราสาททองโอสถ โดยยังคงรักษาแชมป์ตระกูลเศรษฐีหุ้นไทยไว้ได้อีกเป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน ซึ่งนอกจากจะเป็นแชมป์ตระกูลเศรษฐีหุ้นไทยปี 2559 แล้ว ตระกูลปราสาททองโอสถยังสร้างสถิติใหม่ โดยเป็นตระกูลแรกที่มีความมั่งคั่งแตะระดับแสนล้านบาท จาก 5 เครือญาติในตระกูลที่ถือครองหุ้นรวมกันเป็นมูลค่าสูงถึง 107,918.10 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 จำนวน 19,831.76 ล้านบาท หรือ 22.51%

          ส่วนตระกูลอื่น ๆ มูลค่าหุ้นที่ถือครองปรับตัวลดลงจากปีที่ผ่านมา ส่งผลให้ความมั่งคั่งลดลงไป โดย ตระกูลจิราธิวัฒน์ ปีนี้ยังอยู่ในอันดับ 2 ถือครองหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 58,142.15 ล้านบาท ลดลง 406.77 ล้านบาท หรือ 0.69%

          ตระกูลเศรษฐีหุ้นไทยอันดับ 3 ได้แก่ ตระกูลกาญจนพาสน์ ถือครองหุ้น รวมมูลค่า 42,210.54 ล้านบาท ลดลง 2,842.36 ล้านบาท หรือ 6.31% ขณะที่อันดับ 4 คือตระกูลวิจิตรพงศ์พันธุ์ ถือครองหุ้นรวมมูลค่าทั้งสิ้น 35,401.40 ล้านบาท ลดลง 7,209.94 ล้านบาท หรือ 16.92% และตระกูลเศรษฐีหุ้นอันดับ 5 ได้แก่ ตระกูลทองแตง ถือครองหุ้น รวมมูลค่าทั้งสิ้น 31,612.86 ล้านบาท ลดลง 10,040.74 ล้านบาท หรือ 24.11%

ภาพจาก วารสารการเงินธนาคาร, BangkokHospital

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก
วารสารการเงินธนาคาร
 

คิดอย่างไรกับเรื่อง: เปิดโผแชมป์เศรษฐีหุ้นไทยปี 2559 หมอเสริฐ ครองแชมป์ 4 ปีซ้อน รวย 6.7 หมื่นล้าน ?

รอโหลดข้อความของเพื่อน ๆ ด้านล่างนี้สักครู่ แล้วร่วมแสดงความคิดเห็นของคุณได้เลย !

หุ้นไทยวันนี้

ราคาทองวันนี้

วันที่ 22 ส.ค 2560 , 13:36 น.
  • รับซื้อขายออก
  • ทองแท่ง20,150.0020,250.00
  • ทองรูปพรรณ19,783.8020,750.00
เปิดโผแชมป์เศรษฐีหุ้นไทยปี 2559 หมอเสริฐ ครองแชมป์ 4 ปีซ้อน รวย 6.7 หมื่นล้าน โพสต์เมื่อ 7 ธันวาคม 2559 เวลา 10:35:24 21,020 อ่าน แสดงความคิดเห็น
TOP