พร้อมเพย์ (PromptPay) คืออะไร บริการโอนเงินแบบใหม่ รู้แค่เบอร์มือถือก็โอนได้


พร้อมเพย์


          พร้อมเพย์ (PromptPay) จะทำให้การโอนเงินเป็นเรื่องง่าย ไม่ต้องจำเลขบัญชีธนาคาร มีแค่เบอร์มือถือหรือเลขบัตรประชาชนก็โอนได้สะดวกทุกที่ และค่าธรรมเนียมยังถูกลงด้วย

          ต่อจากนี้ไปการทำธุรกรรมธนาคารจะสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น หลังจากเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2559 ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศเปิดบริการ "พร้อมเพย์" (PromptPay) ซึ่งเป็นบริการที่ใช้สำหรับโอนเงินและรับโอนเงินแบบใหม่ สามารถทำได้ง่าย สะดวก ปลอดภัย และทำได้ทุกที่ทุกเวลาโดยใช้เพียง Any ID เท่านั้น

          พูดอย่างนี้หลายคนคงสงสัยว่า "พร้อมเพย์" (PromptPay) คืออะไร จะใช้โอนเงินได้อย่างไร แล้วหากเราจะใช้บริการนี้ต้องทำอะไรบ้าง กระปุกดอทคอมนำข้อมูลมาขยายความให้เข้าใจชัด ๆ กันตรงนี้


พร้อมเพย์ PromptPay

พร้อมเพย์ (PromptPay) คืออะไร ?

          พร้อมเพย์ (PromptPay) เป็นระบบการเงินแบบอีเพย์เม้นต์ (E-Payment) ซึ่งบริการที่ธนาคารไทย 15 แห่ง และธนาคารเฉพาะกิจของรัฐ 4 แห่ง ได้แก่ ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เปิดให้ประชาชนและภาคธุรกิจสามารถโอนเงินได้สะดวกรวดเร็วขึ้น (เดิมใช้ชื่อว่า Any ID) โดยใช้เพียงเลขบัตรประจำตัวประชาชน หรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือแทนการระบุเลขที่บัญชีเงินฝากของผู้รับเงิน

          เท่ากับว่าหากเราต้องการโอนเงินให้ใคร ก็ไม่จำเป็นต้องจำเลขที่บัญชีธนาคารของเขาอีกต่อไป รู้เพียงแค่เบอร์โทรศัพท์มือถือหรือหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับก็สามารถโอนเงินให้ปลายทางได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งสามารถโอนเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ, อินเทอร์เน็ต หรือตู้เอทีเอ็มก็ได้ ไม่จำเป็นต้องไปที่ธนาคาร

          ทั้งนี้ในระยะแรกจะเปิดให้บริการโอนเงินระหว่างบุคคลทั่วไปก่อน จากนั้นในช่วงต่อไปจึงจะเปิดให้บริการสำหรับนิติบุคคล นอกจากนี้ในอนาคตหน่วยงานภาครัฐจะสามารถโอนเงินสวัสดิการ เงินช่วยเหลือ และเงินคืนภาษีให้เราผ่านบริการพร้อมเพย์ได้อีกด้วย 

โอนเงินผ่านพร้อมเพย์ (PromptPay) คิดค่าธรรมเนียมอย่างไร ?

          ในการโอนเงินผ่านพร้อมเพย์จะไม่คิดค่าธรรมเนียมแยกรายการเป็นแบบในเขต ข้ามเขต หรือรายการในธนาคารเดียวหรือต่างธนาคารเหมือนกับการโอนเงินในรูปแบบเดิม แต่จะอ้างอิงวงเงินในการโอนเงินแต่ละครั้ง ซึ่งค่าธรรมเนียมจะถูกกว่า คือ

          - โอนเงินไม่เกิน 5,000 บาท ไม่คิดค่าธรรมเนียม
          - โอนเงินมากกว่า 5,000-30,000 บาท ค่าธรรมเนียมรายการละไม่เกิน 2 บาท
          - โอนเงินมากกว่า 30,000-100,000 บาท ค่าธรรมเนียมรายการละไม่เกิน 5 บาท
          - โอนเงินมากกว่า 100,000-วงเงินสูงสุดตามแต่ละธนาคารกำหนด ค่าธรรมเนียมรายการละไม่เกิน 10 บาท

พร้อมเพย์ PromptPay

ต้องทำอย่างไรถึงใช้ พร้อมเพย์ (PromptPay) รับโอนเงินได้ ?

          ผู้ที่สนใจจะใช้บริการรับโอนเงินพร้อมเพย์ต้องลงทะเบียนกับธนาคารก่อน เพื่อผูกบัญชีเงินฝากกับเลขบัตรประจำตัวประชาชนหรือเบอร์โทรศัพท์มือถือของเราโดย...

          - เลือกบัญชีเงินฝากธนาคารแบบออมทรัพย์หรือกระแสรายวันที่ต้องการใช้เป็นบัญชีในการรับเงิน โดยต้องเป็นบัญชีเดี่ยวเท่านั้น ไม่ใช่บัญชีร่วม

          - แจ้งลงทะเบียนกับธนาคารที่เราเลือกผ่านช่องทางที่ธนาคารแต่ละแห่งเตรียมไว้ให้บริการ เช่น เอทีเอ็ม, Internet Banking, Mobile Banking หรือที่สาขาธนาคาร

          - แจ้งหมายเลขโทรศัพท์มือถือ และ/หรือเลขประจำตัวประชาชน

          - จัดเตรียมเอกสารประกอบการลงทะเบียนตามที่ธนาคารกำหนด เช่น สมุดบัญชีหรือเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร บัตรประจำตัวประชาชน โทรศัพท์มือถือที่ต้องการลงทะเบียน ซึ่งเราจะต้องเป็นทั้งเจ้าของบัญชีเงินฝากและเจ้าของเบอร์โทรศัพท์

          ทั้งนี้หมายเลขโทรศัพท์มือถือหรือเลขประจำตัวประชาชนหนึ่งหมายเลข จะใช้ผูกหรือจับคู่กับบัญชีเงินฝากปลายทางได้ 1 บัญชีเท่านั้น จะผูกเลขเดียวซ้ำบัญชีไม่ได้ แต่ 1 บัญชีสามารถผูกได้ 3 หมายเลขโทรศัพท์ ซึ่งเราสามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการผูกบัญชีได้ตลอดเวลาโดยปฏิบัติตามขั้นตอนที่ธนาคารแต่ละแห่งกำหนด

          อย่างไรก็ตาม สำหรับผู้ที่เป็นฝ่ายโอนเงินนั้นไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนใช้บริการก็สามารถโอนเงินให้ผู้รับผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่แต่ละธนาคารกำหนดได้ เช่น ทางอินเทอร์เน็ต, ตู้เอทีเอ็ม หรือธนาคารสาขา แต่หากเราเป็นผู้รับโอนเงินจะต้องลงทะเบียนผูกบัญชีก่อน จึงจะสามารถรับโอนเงินได้

พร้อมเพย์ (PromptPay) เปิดลงทะเบียนเมื่อไร

          ธนาคารจะเปิดให้ลงทะเบียนพร้อมเพย์ (PromptPay) พร้อมกันตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 เป็นต้นไป โดยไม่มีกำหนดสิ้นสุดในการรับลงทะเบียน

พร้อมเพย์ PromptPay
ภาพจาก ธนาคารกรุงไทย

พร้อมเพย์ PromptPay
ภาพจาก ธนาคารไทยพาณิชย์

พร้อมเพย์ PromptPay
ภาพจาก ธนาคารกสิกรไทย


ประโยชน์ดี ๆ จากพร้อมเพย์ (PromptPay)

          - ใคร ๆ ก็โอนเงินมาให้เราได้โดยไม่ต้องถามเลขที่บัญชีธนาคาร จึงสะดวกและรวดเร็ว
          - เราสามารถรับเงินจากภาครัฐเข้าบัญชีได้โดยตรงด้วยเลขประจำตัวประชาชน เช่น การยื่นขอคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ซึ่งหากสมัครพร้อมเพย์ไว้ จะได้รับโอนเงินคืนรวดเร็วกว่าการคืนภาษีด้วยเช็ค
          - ลดความเสี่ยงจากการพกพาเงินสด หรือส่งมอบเงินสด
          - สามารถตรวจสอบรายการโอนเงินย้อนหลังได้

          ทั้งนี้การโอนเงินแบบพร้อมเพย์ (PromptPay) ถือเป็นก้าวสำคัญในการพัฒนาบริการชำระเงินของประเทศที่จะช่วยลดการใช้เงินสด เพิ่มความรวดเร็ว ถูกต้อง และสามารถตรวจสอบรายการย้อนหลังได้ และเชื่อว่าโครงการ อีเพย์เม้นต์ จะช่วยลดต้นทุนได้ปีละกว่าหมื่นล้านบาท

          หากใครยังมีคำถามเกี่ยวกับการใช้พร้อมเพย์ เช่น

          - สมัครพร้อมเพย์แล้วยกเลิกได้หรือไม่ อย่างไร ?
          - สามารถโอนเงิน 5,000 บาทได้สูงสุดวันละกี่ครั้ง ?
          - จะเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ที่ผูกกับบัญชีได้หรือไม่ ?
          - หากเราใช้เบอร์โทรศัพท์มือถือกับ Mobile Banking ของธนาคารไหนแล้ว จำเป็นต้องใช้เลขที่บัญชีของธนาคารนั้นผูกกับเบอร์โทรศัพท์มือถือที่จะใช้บริการพร้อมเพย์หรือไม่ ?
          ฯลฯ

          สามารถไขข้อสงสัยคำถามยอดฮิตทั้งหมดนี้ได้ที่ วิธีลงทะเบียนพร้อมเพย์ พร้อมเจาะ 20 คำถาม-คำตอบที่คนสงสัย
 

พร้อมเพย์

พร้อมเพย์
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ศคง. 1213 อัพเดทข่าว บริการพร้อมเพย์ ทั้งหมด


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก
ธนาคารแห่งประเทศไทย
สปริงนิวส์
เฟซบุ๊ก ศคง. 1213 


หุ้นไทยวันนี้

ราคาทองวันนี้

วันที่ 20 ต.ค. 2560 , 09:28 น.
  • รับซื้อขายออก
  • ทองแท่ง20,100.0020,200.00
  • ทองรูปพรรณ19,738.3220,700.00
พร้อมเพย์ (PromptPay) คืออะไร บริการโอนเงินแบบใหม่ รู้แค่เบอร์มือถือก็โอนได้ โพสต์เมื่อ 16 มิถุนายน 2559 เวลา 13:59:05 336,834 อ่าน แสดงความคิดเห็น

คิดอย่างไรกับเรื่อง: พร้อมเพย์ (PromptPay) คืออะไร บริการโอนเงินแบบใหม่ รู้แค่เบอร์มือถือก็โอนได้ ?

รอโหลดข้อความของเพื่อน ๆ ด้านล่างนี้สักครู่ แล้วร่วมแสดงความคิดเห็นของคุณได้เลย !
TOP