x close

รัฐสั่งยืดเวลาลดคุ้มครองเงินฝากเหลือ 1 ล้านไปปี 2563 ปรับเป็นขั้นบันไดแทน

พ.ร.บ.คุ้มครองเงินฝาก

        ครม. ไฟเขียวขยายเวลาลดวงเงินคุ้มครองเงินฝากเหลือ 1 ล้านบาทไปอีก 4 ปี จากเดิมเริ่ม 11 สิงหาคมนี้ เลื่อนไปปี 2563 พร้อมปรับลดวงเงินเป็นขั้นบันไดแทน หวังประชาชนปรับตัวทัน ไม่ตื่นตระหนก

        เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รมว.คลัง เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ขยายเวลาการคุ้มครองเงินฝากออกไป จากเดิมที่สถาบันคุ้มครองเงินฝาก (สคฝ.) จะปรับลดวงเงินคุ้มครองเงินฝากลงตามกฎหมาย จาก 25 ล้านบาทต่อคน ต่อสถาบันการเงิน เหลือ 1 ล้านบาทต่อคน ต่อสถาบันการเงิน ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2559 เป็นต้นไป โดยให้เลื่อนออกไปอีก 4 ปี คือให้เริ่มมีผลบังคับใช้ในวันที่ 11 สิงหาคม 2563 แทน
        รมว.คลัง ระบุว่า การเลื่อนเวลาการคุ้มครองเงินฝากเหลือ 1 ล้านบาทออกไปนั้น ไม่ได้มีปัญหาในเรื่องความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจหรือสถาบันการเงิน แต่เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน และเนื่องจากมีประชาชนบางส่วนกังวลว่าการปรับลดตามกรอบเวลาเดิมนั้นรวดเร็วเกินไป เพราะเมื่อปี 2558 เพิ่งปรับลดจากวงเงิน 50 ล้านบาทมาเป็น 25 ล้านบาท และหากปรับลดมา 1 ล้านบาทในวันที่ 11 สิงหาคม 2559 เลย ประชาชนอาจตื่นตระหนก จึงเสนอให้ปรับลดเป็นแบบขั้นบันไดแทน

        สำหรับร่าง พ.ร.ฎ.กำหนดจำนวนเงินฝากที่ได้รับการคุ้มครองเป็นการทั่วไป ที่ปรับใหม่กำหนดจำนวนเงินที่สถาบันการเงินจะคุ้มครองเงินฝากไว้ดังนี้

        - ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2559-10 สิงหาคม 2561 ปรับลดการคุ้มครองเงินฝากจากไม่เกินบัญชีละ 25 ล้านบาท เป็นไม่เกิน 15 ล้านบาท

        - ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2561-10 สิงหาคม 2562 ปรับลดการคุ้มครองเงินฝากจากไม่เกินบัญชีละ 15 ล้านบาท เป็นไม่เกิน 10 ล้านบาท

        - ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2562-10 สิงหาคม 2563 ปรับลดการคุ้มครองเงินฝากจากไม่เกินบัญชีละ 10 ล้านบาท เป็นไม่เกิน 5 ล้านบาท

        - ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป ปรับลดการคุ้มครองเงินฝากเหลือบัญชีละไม่เกิน 1 ล้านบาทต่อ 1 สถาบันการเงิน
 
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจากเรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
รัฐสั่งยืดเวลาลดคุ้มครองเงินฝากเหลือ 1 ล้านไปปี 2563 ปรับเป็นขั้นบันไดแทน อัปเดตล่าสุด 28 เมษายน 2559 เวลา 17:42:04 6,607 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP