เผยโบนัสปี 58 เฉลี่ย 2.3 เดือน-เภสัช เงินเดือนสูงสุด ศิลปกรรมต่ำสุด


ค่าจ้าง


          เผยผลสำรวจค่าจ้างแรงงานปี 2558 ปรับขึ้นเฉลี่ย 5.04% โบนัสเฉลี่ย 2.3 เดือน ขณะที่ "เภสัชฯ" เงินเดือนมากสุด ส่วน "ศิลปกรรม" สาขาออกแบบ เงินเดือนต่ำสุด คาดอนาคต ปวช.-ปวส. เงินเดือนมากกว่าปริญญาตรี

          เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2558 นายพงษ์เดช ศรีวชิรประดิษฐ์ รองประธานสถาบันเสริมสร้างขีดความสามารถมนุษย์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เผยผลสำรวจค่าจ้างและสวัสดิการ ปี 2558/2559 จากจำนวนสถานประกอบการทั้งหมด 110 แห่งใน 11 กลุ่มอุตสาหกรรม (อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมชิ้นส่วนและอะไหล่ยานยนต์ อุตสาหกรรมเคมี อุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ อุตสาหกรรมพลาสติก อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์คมนาคม อุตสาหกรรมเครื่องจักรกลและโลหะการ กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น อุตสาหกรรมเหล็ก อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง) พบว่า อาชีพเภสัชกรรม ที่จบการศึกษาระดับปริญญาเอก เป็นอาชีพที่มีค่าจ้างสูงที่สุดในการสำรวจคือ 57,850 บาทต่อเดือน และอาชีพที่อยู่ในสาขาออกแบบ ศิลปกรรม ในระดับวุฒิการศึกษา ปวช. มีเงินเดือนต่ำทีสุดเฉลี่ย 9,600 บาทต่อเดือน
 
          โดยการสำรวจนั้น สามารถแยกอัตราค่าจ้างได้ตามระดับของวุฒิการศึกษา คือ วุฒิการศึกษาในระดับวิชาชีพ (ปวช.)  เงินเดือนเฉลี่ยอยู่ที่ 10,120 บาท, วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เงินเดือนเฉลี่ย 11,383 บาท, วุฒิปริญญาตรี เงินเดือนเฉลี่ย 15,491 บาท, วุฒิปริญญาโท เงินเดือนเฉลี่ย 21,047 บาท และวุฒิปริญญาเอก เงินเดือนเฉลี่ย 35,985 บาท 

          ทั้งนี้เมื่อแยกเงินเดือนเฉลี่ยที่สูงที่สุดและต่ำที่สุดตามระดับวุฒิการศึกษา และสาขาอาชีพ จะพบว่า

          ปวช. สาขาที่เงินเดือนเฉลี่ยสูงสุดคือ สาขาคหกรรมศาสตร์ ที่ 11,000 บาท  ส่วนสาขาออกแบบ มีเงินเดือนเฉลี่ยต่ำสุดที่ 9,600 บาท

          ปวส. สาขาที่เงินเดือนเฉลี่ยสูงสุดคือ สาขาคหกรรมศาสตร์ ที่ 12,000 บาท ส่วนสาขาบัญชี เงินเดือนเฉลี่ยต่ำสุดที่ 11,126 บาท

          ปริญญาตรี สาขาที่เงินเดือนเฉลี่ยสูงสุดคือ เภสัชศาสตร์ ที่ 26,825 บาท ส่วนสาขาคหกรรมศาสตร์ มีเงินเดือนเฉลี่ยต่ำสุดที่ 14,398 บาท

          ปริญญาโท สาขาที่เงินเดือนเฉลี่ยสูงสุดคือ เภสัชศาสตร์ ที่ 30,000 บาท ส่วนสาขาศิลปกรรมศาสตร์ มีเงินเดือนเฉลี่ยต่ำสุดที่ 17,078 บาท

          ปริญญาเอก สาขาที่เงินเดือนเฉลี่ยสูงสุดคือ เภสัชศาสตร์ ที่ 57,850 บาท ส่วนสาขานิเทศศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ และสาขาศิลปกรรมศาสตร์ มีเงินเดือนเฉลี่ยต่ำสุดที่ 26,250 บาท

          นายพงษ์เดช กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า เมื่อเปรียบเทียบค่าจ้างขั้นต้นสำหรับผู้ไม่มีประสบการณ์ จำแนกตามระดับการศึกษา โดยเปรียบเทียบค่าจ้างเฉลี่ย 7 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2552 -2558) พบว่า วุฒิ ปวช. มีการเปลี่ยนแปลงค่าจ้างเพิ่มขึ้นสูงสุด 57.85% หรือเพิ่มขึ้นจาก 6,411 บาทในปี 2552 เป็น 10,120 บาท ในปี 2558 รองลงมา คือ วุฒิ ปวส. เพิ่มขึ้น 53.32% หรือ 7,425 บาท เป็น 11,384 บาท ส่วนวุฒิปริญญาตรี เพิ่มขึ้น 41.59% หรือ 10,941 บาท เป็น 15,491 บาท และปริญญาโท เพิ่มขึ้น 24.16% หรือ 16,952 บาท เป็น 21,047 บาท
 
          ทั้งนี้เมื่อเปรียบเทียบระหว่างปี 2557 และ 2558 จะพบว่า วุฒิปริญญาตรี มีการเปลี่ยนแปลงค่าจ้างเฉลี่ยเพิ่มขึ้นสูงสุดที่ 9.49% รองลงมา คือ วุฒิ ปวส. เพิ่มขึ้น 8.66% วุฒิ ปวช.เพิ่มขึ้น 6.69% และวุฒิปริญญาโท เพิ่มขึ้น 3.16%  ซึ่งจากผลสำรวจและการเปรียบเทียบดังกล่าว ทำให้เห็นทิศทางเเละแนวโน้มค่าจ้างในอนาคตที่ วุฒิ ปวช. และ ปวส. จะมีค่าจ้างที่สูงกว่าปริญญาตรี เนื่องจากเป็นที่ต้องการในตลาดแรงงานมากกว่า เพราะเน้นการรับคนเข้าทำงานโดยการดูทักษะและความสามารถมากกว่าใบปริญญาหรือระดับการศึกษา และอาจส่งผลให้ในอนาคต แรงงานที่จบปริญญาตรี อาจประสบปัญหาตกงานได้

          นอกจากนี้ผลสำรวจด้านนโยบายการจ้าง พบว่า การปรับอัตราค่าจ้างปี 2558 เฉลี่ยอยู่ที่ 5.04% ลดลงจากปี 2557 ที่ 5.06% และการจ่ายโบนัสของปี 2558 เฉลี่ยอยู่ที่ 2.3 เดือน ลดลงจากปี 2557 ที่จ่ายโบนัสที่ 2.5 เดือน ซึ่งการลดลงดังกล่าวนั้น ไม่ถือว่าผิดปกติ เพราะเป็นการลดลงในระดับต่ำ ๆ เท่านั้น 
 
          ส่วนแนวโน้มที่น่าสนใจอยู่ที่บริษัทต่าง ๆ เริ่มมีการปรับนโยบาย ให้จ่ายโบนัสตามผลงานมากขึ้นถึง 48% ส่วนการจ่ายโบนัสแบบผสม ระหว่างผลงานและอายุการทำงาน มีสัดส่วนที่ 28% และแบบจ่ายอัตราเท่ากันอยู่ที่ 19%  ส่วนอัตราการลาออกของพนักงาน เฉลี่ยอยู่ที่ 12.27% จากสาเหตุอันดับ 1 คือเรื่องค่าตอบแทนและสวัสดิการ รองลงมาคือ ไม่พึงพอใจในงานที่ทำ และความสัมพันธ์ในที่ทำงาน อาทิ หัวหน้างาน เพื่อนร่วมงาน
 
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก

 


หุ้นไทยวันนี้

ราคาทองวันนี้

วันที่ 23 ก.ย. 2560 , 09:12 น.
  • รับซื้อขายออก
  • ทองแท่ง20,250.0020,350.00
  • ทองรูปพรรณ19,889.9220,850.00
เผยโบนัสปี 58 เฉลี่ย 2.3 เดือน-เภสัช เงินเดือนสูงสุด ศิลปกรรมต่ำสุด โพสต์เมื่อ 29 ตุลาคม 2558 เวลา 16:03:22 33,350 อ่าน แสดงความคิดเห็น

คิดอย่างไรกับเรื่อง: เผยโบนัสปี 58 เฉลี่ย 2.3 เดือน-เภสัช เงินเดือนสูงสุด ศิลปกรรมต่ำสุด ?

รอโหลดข้อความของเพื่อน ๆ ด้านล่างนี้สักครู่ แล้วร่วมแสดงความคิดเห็นของคุณได้เลย !
TOP