x close

กองทุนการออมแห่งชาติ กับ 20 คำถามยอดฮิตที่จะทำให้คุณเข้าใจกองทุนฯ มากขึ้น

          กองทุนการออมแห่งชาติ กองทุนใหม่เพื่อคนไทยทุกเพศทุกวัย หลายคนสงสัยว่ากองทุนนี้มีที่มาที่ไปอย่างไร สมัครอย่างไร และให้ผลตอบแทนเป็นยังไงบ้าง เรามีคำตอบ
กองทุนการออมแห่งชาติ

          กองทุนการออมแห่งชาติ กองทุนที่จะทำให้ประชาชนคนไทยที่ไม่ได้อยู่ในระบบบำเหน็จบำนาญสามารถมีบำนาญได้เช่นเดียวกับข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจและพนักงานเอกชน โดยรัฐบาลได้ชูจุดเด่นของกองทุนนี้คือต้องการให้คนไทยทุกคนมีบำนาญไว้ใช้ยามแก่ชรา ! ฟังดูน่าสนใจมาก ๆ เลยทีเดียว แต่หลายคนก็คงอดสงสัยไม่ได้ว่า ใครกันถึงสมัครเข้ากองทุนการออมแห่งชาติได้ แล้วถ้าเราเป็นข้าราชการบำนาญ หรือเป็นผู้ประกันตน มาตรา 40 อยู่แล้ว จะสมัครเข้ากองทุนนี้ด้วยได้หรือไม่ วันนี้กระปุกดอทคอมจะมาเคลียร์คำถามยอดฮิตที่ทุกคนถามกันมาให้ฟังกัน

1. กองทุนการออมแห่งชาติ คืออะไร

          กองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. เป็นกองทุนการออมเพื่อวัยสูงอายุที่ให้สิทธิประชาชนสัญชาติไทยเข้าเป็นสมาชิกระบบบัญชีรายบุคคล โดยกองทุนเป็นนิติบุคคล ไม่เป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ เพราะปัจจุบันประเทศไทยยังไม่มีระบบการออมเพื่อการชราภาพที่ครอบคลุมภาคแรงงานทุกประเภทได้อย่างทั่วถึง ซึ่งยังมีแรงงานส่วนใหญ่ของประเทศที่ไม่ได้รับความคุ้มครองเพื่อการชราภาพ และแรงงานเหล่านี้มีความเสี่ยงที่จะตกอยู่ในความยากจนในวัยสูงอายุ เพราะไม่มีช่องทางให้เข้าถึงเครื่องมือการออมเงินในขณะที่อยู่ในวัยทำงาน

          ดังนั้นรัฐบาลจึงจัดตั้งกองทุนเพื่อเป็นช่องทางการออมขั้นพื้นฐานให้แก่ผู้ที่ยังไม่ได้รับความคุ้มครองให้ได้รับผลประโยชน์ในรูปแบบของบำนาญ อันเป็นการสร้างความเท่าเทียมและเป็นธรรมในการดูแลจากภาครัฐ

2. ใครสมัครได้บ้าง

          ผู้ที่มีสิทธิ์เป็นสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

          1. สัญชาติไทย
          2. อายุไม่น้อยกว่า 15 ปี และไม่เกิน 60 ปี
          3. ไม่อยู่ในกองทุนตามกฎหมายอื่นที่่ได้รับเงินสมทบจากรัฐหรือนายจ้าง
          4. ไม่อยู่ในระบบบำเหน็จบำนาญภาครัฐหรือเอกชน

3. ข้าราชการและลูกจ้างเอกชนสามารถสมัครกองทุนการออมแห่งชาติได้หรือไม่

          สมัครได้และมีสิทธิ์ส่งเงินสะสมกับกองทุนการออมแห่งชาติได้ แต่รัฐจะไม่สมทบเงินให้ อีกทั้งเงินที่สะสมในระหว่างที่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างเอกชน จะไม่ถูกนำมารวมเป็นเงินบำนาญในกรณีที่สมาชิกพ้นจากสภาพความเป็นข้าราชการหรือลูกจ้างเอกชนแล้ว

4. ข้าราชการหรือพนักงานเอกชนที่มีประกันสังคม ถ้าลาออกแล้ว สมัคร กอช. ได้ไหม

          หากข้าราชการ หรือพนักงานประจำ เปลี่ยนอาชีพเป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ และมีคุณสมบัติตามเงื่อนไข สามารถสมัคร กอช. ได้

5. ข้าราชการบำนาญสมัครกองทุนการออมแห่งชาติได้หรือไม่

          - หากอายุไม่เกิน 60 ปี มีสิทธิ์เป็นสมาชิกของกองทุนได้

6.ผู้ประกันตนมาตรา 40 สามารถสมัครเป็นสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติได้หรือไม่

        -  ผู้ประกันตนมาตรา 40 สามารถสมัครเป็นสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติได้ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

        -  ผู้ประกันตนมาตรา 40 ทางเลือกที่ 1 สามารถสมัครเป็นสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติได้

        -  ผู้ประกันตนมาตรา 40 ทางเลือกที่ 2 จะต้องย้ายไปอยู่ทางเลือกที่ 1 ก่อน จึงจะมีสิทธิ์เป็นสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติได้

          * หมายเหตุ ผู้ประกันตนมาตรา 40 หมายถึง บุคคลที่มิใช่ลูกจ้างตามมาตรา 33 หรือเป็นผู้ประกันตนโดยสมัครใจ มาตรา 39 เรียกว่า ผู้ประกันตนโดยอิสระ

          อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองทุนประกันสังคม

7. สมัครได้ที่ไหน ใช้หลักฐานอะไรบ้าง

          ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเป็นสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติสามารถสมัครได้ที่

          - ธนาคารของรัฐ ได้แก่ ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) และธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา

          - สำนักงานคลังจังหวัด และสถาบันการเงินชุมชนที่ร่วมกับ กอช.

          - แอปพลิเคชัน กอช. ทั้งระบบ iOS และ Android

          - เคาน์เตอร์เซอร์วิสทั่วประเทศ

          - ตู้บุญเติมทั่วประเทศ

          - เทสโก้ โลตัส ทั่วประเทศ

          นอกจากจะเป็นช่องทางในการรับสมัครสมาชิกแล้ว ยังเป็นช่องทางรับฝากเงินสะสมจากสมาชิกกองทุนอีกด้วย โดยหลักฐานที่ใช้ในการสมัครมีเพียงบัตรประจำตัวประชาชนใบเดียวเท่านั้น  โดยมีเงินออมขั้นต่ำ 50 บาท

8. สมัครสมาชิกกับธนาคารไหน จะต้องส่งเงินกับธนาคารนั้นไหม

          ไม่จำเป็นต้องส่งเงินสะสมกับธนาคารที่สมัครเสมอไป โดยครั้งต่อไป เราสามารถส่งเงินกับธนาคารอื่น ๆ รวมทั้งคลังจังหวัด หรือสถาบันการเงินชุมชนที่ร่วมกับ กอช. ที่ใดก็ได้ สาขาใดก็ได้

9. เราจะได้ประโยชน์อย่างไรจากการสมัครเป็นสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ

          สิ่งที่สมาชิกจะได้รับคือ เงินสะสม, ดอกเบี้ยเงินฝาก, เงินที่รัฐสมทบให้ อีกทั้งรัฐจะค้ำประกันผลตอบแทนไม่ให้ต่ำกว่าดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 12 เดือนเฉลี่ยของธนาคารออมสิน ธกส. และธนาคารพาณิชย์ใหญ่อีก 5 แห่ง ขณะเดียวกันก็สามารถนำเงินฝากในแต่ละปีไปยื่นลดหย่อนภาษีบุคคลธรรมดาได้ด้วย

          นอกจากจะได้ฝึกเรื่องวินัยการออมแล้ว สมาชิกจะมีเงินที่ได้จากการส่งเงินสะสมไว้ใช้ในยามแก่ชรา พูดง่าย ๆ ว่าเหมือนเรามีเงินบำนาญ โดยที่พิเศษสุด ๆ เลยก็คือ เมื่อสมาชิกส่งเงินสะสม รัฐบาลจะจ่ายเงินสมทบให้ภายในสิ้นเดือนถัดไป โดยเงินสะสมที่รัฐจ่ายให้กับสมาชิกจะมีสัดส่วนสัมพันธ์กับอายุของสมาชิกในขณะที่ส่งเงินสะสมนั้น
                    
กองทุนการออมแห่งชาติ

          ทั้งนี้จะมีการทบทวนเพดานเงินสะสมและเงินสมทบในทุก 5 ปี ตามความเหมาะสมทางเศรษฐกิจ

10. สมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติต้องส่งเงินสะสมอย่างไร ทุกเดือนหรือไม่ และต้องเท่ากันทุกเดือนด้วยไหม

          สมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติต้องเริ่มสะสมเงินงวดแรกพร้อมกับการสมัครสมาชิก โดยการส่งเงินสะสมจะต้องสะสมไม่น้อยกว่าครั้งละ 50 บาท แต่รวมกันแล้วไม่เกิน 13,200 บาทต่อปี ทั้งนี้สมาชิกไม่จำเป็นที่จะต้องส่งเงินสะสมทุกเดือน และไม่จำเป็นต้องส่งเงินสะสมเท่ากันทุกเดือนด้วยนะ

11. ถ้าไม่ได้ส่งเงินเข้า กอช. ทุกเดือน หรือทุกปี จะโดนปรับหรือเสียสิทธิอะไรไหม 

          ไม่โดนปรับหรือเสียสิทธิอะไร เพราะยังถือว่าเราเป็นสมาชิก กอช. อยู่ และได้รับดอกเบี้ยเงินออมเหมือนเดิม แต่จะไม่ได้ในส่วนเงินสมทบจากรัฐ

12. ออมเงินกับกองทุนการออมแห่งชาติให้ผลตอบแทนดีกว่าฝากเงินกับธนาคารอย่างไร

        -  ฝากเงินกับธนาคาร ผลตอบแทนที่ได้รับคือ เงินต้นและดอกเบี้ยเงินฝาก

        -  ออมเงินกับกองทุนการออมแห่งชาติ ผลตอบแทนที่ได้รับคือ เงินต้น, ดอกเบี้ยเงินฝาก, เงินที่รัฐสมทบให้ อีกทั้งรัฐจะค้ำประกันผลตอบแทนไม่ให้ต่ำกว่าดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 12 เดือนเฉลี่ยของธนาคารออมสิน ธกส. และธนาคารพาณิชย์ใหญ่อีก 5 แห่ง และเมื่อฝากครบจนถึงอายุ 60 ปี ยังมีสิทธิ์ได้รับเงินบำนาญไว้ใช้ตลอดชีวิต

13. ในระหว่างที่เป็นสมาชิก สามารถถอนเงินออกมาใช้ก่อนได้หรือไม่

          กองทุนการออมแห่งชาติจะอนุญาตให้สมาชิกถอนเงินออกในกรณีเดียวเท่านั้นคือ เมื่อสมาชิกลาออกจากกองทุนก่อนอายุ 60 ปีบริบูรณ์ และจะได้รับเฉพาะเงินที่สมาชิกสะสมมาและดอกเบี้ยเท่านั้น (ไม่ได้เงินสมทบ)

14.  เมื่อได้งานเป็นลูกจ้างเอกชน หรือข้าราชการต้องลาออกจาก กอช. หรือไม่
                   

         ถ้าได้งานและเป็นสมาชิกของกองทุนประกันสังคม กองทุน กบข. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หรือกองทุนการออมเพื่อการชราภาพอื่น ๆ สมาชิกก็ยังคงสถานภาพความเป็นสมาชิกและมีสิทธิ์ส่งเงินสะสมกับกองทุนการออมแห่งชาติได้เช่นเดิม แต่รัฐจะไม่สมทบเงินให้ และเงินที่สะสมในช่วงเวลาดังกล่าวจะไม่ถูกนำมารวมคำนวณเป็นเงินบำนาญ

          อย่างไรก็ตามในกรณีที่สมาชิกออกจากงานและมาเป็นแรงงานนอกระบบอีกครั้ง ก็สามารถกลับเข้ากองทุนการออมแห่งชาติได้โดยส่งเงินสะสมและได้รับเงินสมทบจากรัฐดังเดิม

                


15. เมื่ออายุครบ 60 ปี แล้วยังคงได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุอีกหรือไม่
                          
          สมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติไม่จำเป็นต้องลาออกจากกองทุน หากสะสมเงินกับกองทุนมาเรื่อย ๆ จนครบอายุ 60 ปีแล้ว เพราะแม้จะเป็นสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ ก็ยังคงมีสิทธิ์ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุอยู่เช่นเดิม 
                                                
16. สมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ จะได้รับเงินในกรณีใดบ้าง

  - 1. อายุครบ 60 ปีบริบูรณ์

          จะได้รับบำนาญรายเดือนตลอดชีวิต หากออมน้อยจะได้รับเป็นเงินดำรงชีพรายเดือนเดือนละ 600 บาท จนกว่าเงินในบัญชีจะหมด

  - 2. ทุพพลภาพก่อนอายุครบ 60 ปี

          จะได้รับเงินสะสมและผลประโยชน์ของเงินสะสม ส่วนเงินสมทบและผลประโยชน์ของเงินสมทบ สมาชิกจะได้รับเมื่อมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์

  - 3. ลาออกจากกองทุน

          จะได้รับเงินสะสมและผลประโยชน์ของเงินสะสม

  - 4. เสียชีวิต

          ผู้ได้รับประโยชน์หรือทายาทได้รับเงินเท่าจำนวนเงินในบัญชี (เงินในบัญชี ได้แก่ เงินสะสม เงินสมทบ และผลประโยชน์) ของแต่ละบุคคล

17. กรณีที่ได้รับบำนาญ จะได้รับไปจนถึงอายุเท่าใด

          เมื่อสมาชิกมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์และยอดเงินในบัญชีกองทุนการออมแห่งชาติของสมาชิกมีจำนวนมากพอ สมาชิกจะได้รับบำนาญรายเดือน ซึ่งจะได้รับไปตลอดชีพ โดยกองทุนการออมแห่งชาติจะจ่ายบำนาญให้กับสมาชิกทุกเดือน เดือนละเท่า ๆ กัน แม้ว่าจำนวนเงินในบัญชีรายบุคคลของสมาชิกจะหมดลงไปแล้วก็ตาม กองทุนการออมแห่งชาติจะใช้เงินกองกลางจ่ายบำนาญให้แก่สมาชิกอย่างต่อเนื่องไปจนตลอดชีวิต


18. มีเงินออมน้อย จะได้รับบำนาญหรือไม่

          หากสมาชิกส่งเงินสะสมเฉลี่ยน้อยกว่า 600 บาทต่อเดือนแล้ว กองทุนการออมแห่งชาติจะไม่สามารถจ่ายเงินบำนาญให้แก่สมาชิก แต่จะจ่ายเป็น "เงินดำรงชีพ" แทน โดยการจ่ายเงินจะจ่ายเป็นเงินดำรงชีพเท่า ๆ กันทุกเดือนจนกว่าเงินในบัญชีของสมาชิกจะหมดลง

19. ตรวจสอบยอดเงินได้ที่ไหน สามารถนำไปลดหย่อนภาษีบุคคลธรรมดาได้หรือไม่ 

          สมาชิกสามารถตรวจสอบยอดเงินสะสมได้จาก
          1. ใบแจ้งยอด ที่ กอช. จัดส่งให้ทุกปี ภายในเดือนมีนาคม
          2. สายด่วนเงินออม 02-049-9000 (ในวันและเวลาทำการ ตั้งแต่วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 - 17.30 น.)
          3. ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย ธกส. และธอส. ทุกสาขาทั่วประเทศ (ค่าธรรมเนียมตามที่ธนาคารกำหนด)     

          4. แอปพลิเคชั่น กอช.

          โดยสามารถนำใบแจ้งยอดส่วนที่รับรองการส่งเงินสะสมยื่นต่อกรมสรรพากร เพื่อขอลดหย่อนภาษีได้เต็มจำนวนตามเงินที่ส่งเข้ากองทุน

20. ประกันสังคม มาตรา 40 กับ กอช. เลือกแบบไหนดี

          สมาชิกสามารถเลือกสมัครทั้งกองทุนการออมแห่งชาติ และประกันสังคม มาตรา 40 (1) ได้ทั้งคู่ เพื่อรับสิทธิประโยชน์ควบคู่กัน


          การออมเงินเป็นเรื่องที่ทุกคนควรทำเพราะเงินที่ได้จากการออมถือเป็นหนึ่งในหลักประกันความมั่นคงในอนาคต และกองทุนการออมแห่งชาติก็เข้ามาเป็นอีกตัวช่วยหนึ่งที่ทำให้การออมเงินเป็นเรื่องที่ง่ายและน่าสนใจมากขึ้น ดังนั้นรู้แบบนี้แล้วรีบหยิบบัตรประชาชนไปสมัครกันเลย แค่นี้ชีวิตในวัยเกษียณจะไม่ใช่เรื่องที่น่ากังวลอีกต่อไป

* หมายเหตุ : อัปเดตข้อมูลล่าสุดวันที่ 28 มิถุนายน 2562

ขอขอบคุณข้อมูลจาก
กองทุนการออมแห่งชาติ


เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
กองทุนการออมแห่งชาติ กับ 20 คำถามยอดฮิตที่จะทำให้คุณเข้าใจกองทุนฯ มากขึ้น อัปเดตล่าสุด 28 มิถุนายน 2562 เวลา 09:33:05 435,037 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP