x close

ภาษีอากรของคนเล่นหุ้น..เรื่องน่ารู้ก่อนลงทุน

การเสียภาษีอากร

เกริ่นนำโดยกระปุกดอทคอม
ขอขอบคุณข้อมูลจาก ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

          นักเล่นหุ้นมือใหม่ที่อยากจะเข้าสู่วงการเทรดหุ้น นอกจากจะต้องศึกษาข้อมูลของการซื้อ-ขายแล้ว ยังมีข้อมูลเรื่องการเสียภาษีอากรที่ควรรู้ ซึ่งจะมีหลักเกณฑ์เสียภาษีอาการสำหรับนักลงทุนอย่างไร วันนี้กระปุกดอทคอมมีข้อมูลจาก ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มาฝากกันค่ะ

ภาษีอากร

          เมื่อนักลงทุนเข้ามาซื้อ-ขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ นักลงทุนมีหน้าที่ต้องเสียภาษีอากรตามที่กฎหมายกำหนดไว้ให้ถูกต้อง ในส่วนนี้จึงสรุปการเสียภาษีอากรที่เกี่ยวข้องไว้เพื่อเป็นข้อมูลดังปรากฏต่อไปนี้

          1. ภาษีอากรของนักลงทุนไทยและนักลงทุนต่างชาติที่ประกอบกิจการในประเทศไทย

ภาษีอากร

         2. ภาษีอากรของนักลงทุนต่างประเทศที่มิได้ประกอบกิจการในประเทศไทย

ภาษีอากร

          หมายเหตุ : กำไรจากการซื้อ/ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในตลาดสัญญาซื้อ-ขายล่วงหน้า ผู้ลงทุนมีภาระภาษีเช่นเดียวกับการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์

         3. อนุสัญญาภาษีซ้อน

          กรมสรรพากรได้ตระหนักถึงภาระภาษีอากร ที่ผู้ลงทุนต่างประเทศมีหน้าที่ต้องเสียภาษี ซึ่งบางกรณีผู้เสียภาษีอาจมีหน้าที่ต้องเสียภาษีในประเทศของตนด้วย ดังนั้นเพื่อเป็นการบรรเทาและขจัดการเสียภาษีซ้ำซ้อน ปัจจุบันกรมสรรพากรได้ดำเนินการเจรจาและจัดทำอนุสัญญาภาษีซ้อน ในนามประเทศไทยกับประเทศต่าง ๆ จำนวน 52 ประเทศ ซึ่งมีประเทศที่ได้รับการยกเว้นภาษีสำหรับกำไรจากการขายหลักทรัพย์ตามอนุสัญญาภาษีซ้อน เป็นจำนวนทั้งสิ้น 28 ประเทศ (ปรับปรุงล่าสุด 24 กุมภาพันธ์ 2552) ดังต่อไปนี้

ภาษีอากร

          หมายเหตุ : ประเทศที่มีเครื่องหมาย * คือ ประเทศที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินกำไรจากการขายหลักทรัพย์โดยมีเงื่อนไขตามที่ระบุไว้ในอนุสัญญาภาษีซ้อน ทั้งนี้ โปรดศึกษาและตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการยกเว้นภาษีเงินได้ตามอนุสัญญาภาษีซ้อน ในเว็ปไซต์ของกรมสรรพากรที่ www.rd.go.th ก่อนตัดสินใจลงทุน

         4. ภาษีมูลค่าเพิ่ม

          ผู้ลงทุนจะถูกเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากบริษัทหลักทรัพย์ที่ให้บริการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์/ตราสารอนุพันธ์ ในอัตรา 7% ของค่าธรรมเนียมหรือค่านายหน้าในการซื้อ-ขายที่บริษัทหลักทรัพย์นั้นเรียกเก็บ

          5. อากรแสตมป์

          ในการโอนใบหุ้น, ใบหุ้นกู้ และพันธบัตรที่มีตราสารการโอน ผู้โอนจะต้องติดอากรแสตมป์ในอัตรา 1 บาท สำหรับทุกจำนวน 1,000 บาท หรือเศษของ 1,000 บาท โดยคิดตามราคาหุ้นที่ชำระแล้วหรือตามราคาในตราสารโอน (แล้วแต่อย่างใดจะมากกว่า) ยกเว้นถ้าเป็นการโอนหลักทรัพย์จดทะเบียนที่ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นนายทะเบียน หรือเป็นการโอนพันธบัตรรัฐบาล และหน่วยลงทุนไม่ต้องติดอากรแสตมป์

          หมายเหตุ : ข้อมูลเกี่ยวกับภาษีการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ที่ระบุไว้บนเว็บไซต์นี้ ได้ถูกรวบรวมไว้เพื่อประโยชน์ในการให้ข้อมูลแก่ผู้ลงทุนในเบื้องต้นเท่านั้น มิได้เป็นการให้คำแนะนำแต่อย่างใด และโดยที่กฎหมายหรือกฎระเบียบด้านภาษีอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ดังนั้นผู้ลงทุนจึงควรศึกษาและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเพื่อให้เกิดความมั่นใจก่อนการลงทุนเรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ภาษีอากรของคนเล่นหุ้น..เรื่องน่ารู้ก่อนลงทุน อัปเดตล่าสุด 26 กันยายน 2560 เวลา 11:30:12 34,144 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP