x close

รีไฟแนนซ์บ้าน กรุงไทย ลดดอกเบี้ยบ้านด้วยการไถ่ถอน

รีไฟแนนซ์บ้าน กรุงไทย ลดดอกเบี้ยบ้านด้วยการไถ่ถอน

เกริ่นนำโดยกระปุกดอทคอม

          รีไฟแนนซ์บ้าน เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคนที่ผ่อนบ้านมาได้สักระยะหนึ่ง เมื่อถึงกำหนดที่จะสามารถไถ่ถอนบ้านได้ หลายคนจึงมองหาอัตราดอกเบี้ยใหม่เพื่อรีไฟแนนซ์บ้าน จะได้เป็นการลดดอกเบี้ยที่จะต้องผ่อนบ้านในแต่ละเดือน และถ้าหากคุณเป็นคนหนึ่งที่กำลังมองหาข้อมูลของการ รีไฟแนนซ์บ้าน วันนี้เรามีรายละเอียดการ รีไฟแนนซ์บ้าน กรุงไทย จากธนาคารกรุงไทย มาฝาก

สินเชื่อ KTB Refinance Home Loan

          เป็น เงินกู้เพื่อไถ่ถอนจำนอง (Refinance) ที่อยู่อาศัยจากสถาบันการเงิน หรือองค์กรการเงิน หรือ ไถ่ถอนจำนองที่ดิน และกู้เพื่อปลูกสร้างบ้านในคราวเดียวกัน โดยหนี้เดิมต้องเป็นหนี้ที่เกิดจากวัตถุประสงค์เพื่อจะสร้างที่อยู่อาศัยเท่านั้น

ประเภทบริการ

          -  ผู้ขอกู้เพื่อ Refinance สามารถขอกู้สินเชื่อส่วนเพิ่มในคราวเดียวกัน เพื่อใช้ในการอุปโภค หรือเป็นค่าใช้จ่ายอเนกประสงค์ได้ด้วย ซึ่งสินเชื่อส่วนเพิ่มมีทั้งแบบ Term Loan และ Revolving Loan

          -  ใช้ที่อยู่อาศัยที่ Refinance มา และ/หรือสิ่งปลูกสร้างที่จะมีขึ้นในอนาคตเป็นหลักประกัน

ระยะเวลาการให้กู้

          ให้กู้สูงสุดไม่เกิน 30 ปี

วัตถุประสงค์ในการกู้ อัตราดอกเบี้ย และวงเงินกู้

รีไฟแนนซ์บ้าน กรุงไทย ลดดอกเบี้ยบ้านด้วยการไถ่ถอน

คุณสมบัติของผู้กู้และผู้กู้ร่วม

          -  เป็นผู้มีเงินเดือน หรือรายได้ประจำที่แน่นอน หรือเป็นผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว มีฐานะการเงินมั่นคงเพียงพอที่จะชำระหนี้เงินกู้ได้

          -  ต้องเป็นผู้บรรลุนิติภาวะ

          -  อายุของผู้กู้ หรือ ผู้กู้ร่วม เมื่อรวมกับระยะเวลาในการผ่อนชำระหนี้ ต้องไม่เกิน 65 ปี หรือไม่เกินเกษียณอายุตามที่กฎหมายกำหนดเฉพาะหน่วยงาน เช่น ข้าราชการอัยการ ผู้พิพากษา กรณีกู้ร่วมให้ถืออายุของผู้หนึ่งผู้ใดที่ต่ำกว่าเป็นเกณฑ์

          -  ต้องไม่มีประวัติผิดนัดชำระหนี้มาก่อน หากมี ให้ผู้กู้แสดงหลักฐานปรับปรุงหนี้ และได้ชำระหนี้เสร็จสิ้น ณ วันพิจารณาสินเชื่อไว้ในคำขอสินเชื่อด้วย
 
เอกสารและหลักฐานประกอบการกู้

          -  สำเนาภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรข้าราชการ และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้ ผู้กู้ร่วม และคู่สมรส

          -  สำเนาภาพถ่ายทะเบียนสมรส ของผู้กู้และผู้กู้ร่วม

          -  สำเนารายการบัญชีเงินฝาก (Statement) และหนังสือหรือหลักฐานแสดงรายได้ของผู้กู้  ผู้กู้ร่วม และคู่สมรส

          -  สำเนาภาพถ่ายโฉนดที่ดินหรือเอกสารสิทธิ์ (กรณี Refinance ห้องชุดในอาคารชุด) ที่เสนอเป็นหลักประกัน

          -  สำเนาสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างและแบบแปลนอาคารที่จะปลูกสร้าง (พิมพ์เขียว) ใบอนุญาตปลูกสร้างอาคาร

          -  รูปถ่ายบ้าน หรือทาวน์เฮ้าส์ หรือห้องชุดในอาคารชุด หรืออาคารพาณิชย์ ที่จะ Refinance

          -  สำเนารายการบัญชีเงินกู้ สำเนาหนังสือสัญญากู้ และสำเนาหนังสือสัญญาจำนองหลักทรัพย์
 
อัตราดอกเบี้ย

          ปีที่ 1 ดอกเบี้ย 3.25% หลังจากนั้น MLR -0.25%

          ** อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา (Effective Interest Rate) เท่ากับ 6.30% ต่อปี

          ** หมายเหตุ : คำนวณจากวงเงินกู้ 1.00 ล้านบาท อายุสัญญา 20 ปี   MLR=7% ต่อปี


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

          ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ คลิกที่นี่  เพื่อค้นหาสาขาใกล้บ้านท่าน

          ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ ธนาคารกรุงไทย 1551 www.contactcenter.ktb.co.th




ขอขอบคุณข้อมูลจาก




เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
รีไฟแนนซ์บ้าน กรุงไทย ลดดอกเบี้ยบ้านด้วยการไถ่ถอน โพสต์เมื่อ 12 พฤศจิกายน 2556 เวลา 12:02:42 2,604 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP