x close

รีไฟแนนซ์บ้าน ธอส. เพื่อลดดอกเบี้ยบ้าน


 รีไฟแนนซ์บ้าน ธอส. เพื่อลดดอกเบี้ยบ้าน

เกริ่นนำโดยกระปุกดอทคอม


          สำหรับคนที่กำลังผ่อนบ้านกับธนาคารต่าง ๆ หากครบกำหนดที่จะสามารถ รีไฟแนนซ์บ้าน ได้แล้ว หากมีประวัติผ่อนชำระสม่ำเสมอ และอยากจะลดดอกเบี้ยบ้านลงจากเดิม การรีไฟแนนซ์บ้าน ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ควรคำนึงถึง เพราะหากมีข้อเสนอดี ๆ ก็จะสามารถลดดอกเบี้ยบ้านเพื่อลดค่าใช้จ่ายลงได้ ซึ่งในวันนี้เราก็มีข้อมูลของการ รีไฟแนนซ์บ้าน จากธนาคารอาคารสงเคราะห์ มาฝากกัน หากใครอยาก รีไฟแนนซ์บ้าน ธอส. ก็ลองไปเตรียมตัวและเตรียมเอกสารตามข้อมูลนี้กันเลยจ้า


เงินกู้ไถ่ถอนจำนองจาก สถาบันการเงินอื่น

           ในกรณีที่ท่านมีภาระหนี้เกี่ยวกับที่อยู่ โดยอยู่ระหว่างการผ่อนชำระกับสถาบันการเงินอื่น และมีประวัติการผ่อนชำระอย่าง สม่ำเสมอ ท่านสามารถไถ่ถอน โดยใช้บริการสินเชื่อประเภทนี้เพื่อลดภาระดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นได้ โดยมีรายละเอียดดังนี้


วงเงินให้กู้

          บ้านเดี่ยว/ทาวน์เฮ้าส์/บ้านแฝด

          ให้กู้ในวงเงินไม่เกิน 90% ของราคาประเมินกรณีมีประวัติการผ่อนชำระสม่ำเสมอ 24 งวดติดต่อกัน

          ให้กู้ในวงเงินไม่เกิน 85% ของราคาประเมิน กรณีมีประวัติการผ่อนชำระสม่ำเสมอ 12 งวดติดต่อกัน


           ห้องชุด ราคาต่ำกว่า 1 ล้านบาท ต่อ หน่วย

           ให้กู้ในวงเงินไม่เกิน 80% ของราคาประเมินกรณีมีประวัติการผ่อนชำระสม่ำเสมอ 24 งวดติดต่อกัน

           ให้กู้ในวงเงินไม่เกิน 70% ของราคาประเมิน กรณีมีประวัติการผ่อนชำระสม่ำเสมอ 12 งวดติดต่อกัน


           ห้องชุด ราคาตั้งแต่ 1 ล้านบาท ต่อ หน่วย

           ให้กู้ในวงเงินไม่เกิน 80% ของราคาประเมิน

           กู้ได้ไม่เกิน 40 เท่าของเงินเดือนผู้กู้ และอีก 15 เท่าของรายได้อื่น ๆ หรือไม่ เกิน 40 เท่าสำหรับอาชีพอิสระ (โดยประมาณ) หรือไม่เกิน 1 ใน 3 ของรายได้สุทธิและหากผู้กู้ใช้สิทธิสวัสดิการวงเงินให้กู้ได้ไม่เกิน 80% ของเงินเดือนสุทธิ


           เงื่อนไขเพิ่มเติม


           ผู้กู้ต้องไม่มีหนี้ค้างชำระกับสถาบันการเงินเดิมติดต่อกันเกิน 2 งวด ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา


ระยะเวลากู้

           ระยะเวลาให้กู้สูงสุด 30 ปี

           อายุของผู้กู้รวมกับจำนวนปีที่ขอกู้จะต้องไม่เกิน 70 ปี


เอกสารประกอบการกู้

          ใบยื่นกู้เงิน
          เอกสาร

          เอกสารแสดงรายได้

           - หนังสือรับรองเงินเดือน หรือ หนังสือผ่านสิทธิ์ของหน่วยงาน
           - สลิปเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน
           - สมุดบัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 6 เดือน
           - สำเนาทะเบียนการค้า หรือ หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท, รายชื่อผู้ถือหุ้น
           - สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี, หลักฐานการเสียภาษี เช่น ภ.พ. 30 เป็นต้น
           - รายการเดินบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 12 เดือน
           - รูปถ่ายกิจการ 4-5 ภาพ และ แผนที่ตั้งโดยสังเขป


          เอกสารแสดงข้อมูลส่วนตัว

          - บัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ
          - ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า/ใบแจ้งความการแยกกันอยู่
          - ใบเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล


          เอกสารหลักประกัน

           - สำเนาโฉนดที่ดิน หรือ หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด
           - สำเนาสัญญากู้เงิน/สำเนาสัญญาจำนองกับสถาบันการเงินเดิม
           - ใบเสร็จการผ่อน หรือ Statement การผ่อนชำระหนี้ 1-2 ปีย้อนหลัง
           - หลักฐานการเป็นเจ้าของอาคาร ได้แก่ หนังสือสัญญาซื้อขายที่ดินฉบับสำนักงานที่ดิน (ท.ด.13) ,ใบขอเลขที่บ้าน

          * หากมีผู้กู้ร่วม ขอให้ผู้กู้ร่วมมายื่นคำขอกู้พร้อมหลักฐานแสดงรายได้และเอกสาร ส่วนตัวของแต่ละท่าน


ค่าใช้จ่ายในการกู้

           - กู้ไม่เกิน 500,000 บาท คิดค่าประเมินหลักประกันแห่งละ 1,700 บาท

           - กู้ไม่เกิน 500,001-3,000,000 บาท คิดค่าประเมินหลักประกันแห่งละ 2,500 บาท

           - กู้เกิน 3,000,000 บาท คิดค่าประเมินหลักประกันแห่งละ 2,800 บาท

           - ค่าตรวจสอบผลงานการก่อสร้าง ต่อเติม หรือ ซ่อมแซม ครั้งละ 600 บาท

           - ค่าดำเนินการเพื่อขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมจำนอง คิดอัตราค่าจ้างเหมารายละ 700 บาท


           วิธีการชำระหนี้เงินกู้

           ชำระ เงินกู้งวดแรก ภายใน 30 วัน นับจากวันที่รับเงินกู้ไปจากธนาคาร และชำระเงินกู้งวด ต่อไปทุกเดือน จนกว่าจะชำระหนี้เสร็จสิ้น โดยมีวิธีชำระเงินกู้ดังต่อไปนี้

            - ชำระเป็นเงินสดหรือเช็ค

            - ชำระผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารอาคารสงเคราะห์

            - ชำระโดยวิธีการหักบัญชีเงินฝาก เงินฝากออมทรัพย์ หรือเงินฝากกระแสรายวัน ที่เปิดไว้กับ

            - ธนาคารกรุงไทย -หรือ

            - ธนาคารกรุงเทพ -หรือ

            - ธนาคารไทยพาณิชย์

            - ทุกสาขาทั่วราชอาณาจักร ทั้งนี้ผู้กู้จะต้องนำเงินฝากเข้าบัญชี ก่อนวันที่ 5 ของทุกเดือน


           - ชำระผ่านจุดรับ-จ่ายเงิน (PAY-POINT) และ Pay at Post

           - ชำระผ่านเคาน์เตอร์ ธนาคารนครหลวงไทย และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ทั่วประเทศ

           - ชำระผ่านที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศ เสียค่าธรรมเนียมรายการละ 10 บาท ไม่เกินรายการละ 50,000 บาท

           - ชำระผ่านเคาน์เตอร์การเงินนอกสถานที่ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ จำนวน 10 แห่ง ได้แก่ แฟชั่นไอส์แลนด์ ศูนย์การค้าฟอร์จูน อิมพีเรียล (สำโรง) ฟิวเจอร์พาร์ค (รังสิต) บิ๊กซี (แจ้งวัฒนะ บางนา) และเดอะมอลล์ (บางกะปิ บางแค ท่าพระ งามวงศ์วาน)

           - ชำระได้ที่ศูนย์บริการครบวงจร ณ ที่ว่าการอำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองนครปฐม อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ และอำเภทเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี(กรณีชำระในกรุงเทพ เสียค่าธรรมเนียม 10 บาท ต่างจังหวัด 15 บาท)

           * กรณีที่ท่านเป็นลูกค้าเงินกู้อยู่กับธนาคาร อาคารสงเคราะห์อยู่แล้ว และมีการผ่อนชำระอย่าง สม่ำเสมอ ท่านสามารถขอเพิ่มวงเงินกู้ได้ โดยประเมินราคาหลักประกันของท่านใหม่ ตามสภาพปัจจุบัน และอาจขอขยายระยะเวลาการผ่อนชำระออกไปอีกเป็นสูงสุดถึง 30 ปี นับจากปัจจุบันก็ได้โดยอายุของผู้กู้รวมกับจำนวนปีที่ขอกู้จะต้องไม่เกิน 70 ปีขอขอบคุณข้อมูลจาก


เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
รีไฟแนนซ์บ้าน ธอส. เพื่อลดดอกเบี้ยบ้าน โพสต์เมื่อ 11 พฤศจิกายน 2556 เวลา 18:15:42 159,064 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP