x close

รีไฟแนนซ์บัตรเครดิต tmb ทหารไทย ทางเลือกของคนอยากเคลียร์หนี้รีไฟแนนซ์บัตรเครดิต tmb ทหารไทย ทางเลือกของคนอยากเคลียร์หนี้

เรียบเรียงข้อมูลโดยกระปุกดอทคอม

             รีไฟแนนซ์บัตรเครดิต tmb ทหารไทย ถ้ากำลังปวดหัวกับปัญหาหนี้บัตรเครดิต ลองมาดูข้อมูลรีไฟแนนซ์บัตรเครดิต ของธนาคารทหารไทย เป็นอีกหนึ่งทางเลือก


             ใครที่กำลังเป็นหนี้บัตรเครดิตอยู่หลายใบ อาจกำลังสนใจใช้บริการปรับโครงสร้างหนี้บัตรเครดิต หรือที่เรียกกันว่า รีไฟแนนซ์ บัตรเครดิต ของสถาบันการเงินหลาย ๆ แห่งอยู่ เพราะอย่างน้อยก็ช่วยบรรเทาปัญหาดอกเบี้ยจากบัตรเครดิตที่พอกพูนอยู่ทุกวันได้ และถ้าใครกำลังหาข้อมูลเรื่องการรีไฟแนนซ์ บัตรเครดิตของธนาคารอยู่ล่ะก็ ลองมาดูบริการ "สินเชื่อบุคคล ทีเอ็มบี รีไฟแนนซ์" จากธนาคารทหารไทยกันดู อาจจะเป็นทางเลือกหนึ่งที่ตรงกับความต้องการของคุณก็ได้ค่ะ

สินเชื่อบุคคล ทีเอ็มบี รีไฟแนนซ์

ลักษณะผลิตภัณฑ์

             เป็นผลิตภัณฑ์สินเชื่ออเนกประสงค์ในรูปแบบของเงินกู้ โดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน เพื่อใช้ในการชำระหนี้บัตรเครติด หรือสินเชื่อบุคคล ทั้งประเภทเงินกู้ (Term Loan) และบัตรกดเงินสด (Revolving Credit) ที่เกิดจากการอุปโภคบริโภคส่วนบุคคล

วงเงินอนุมัติ

             วงเงินอนุมัติ สูงสุดถึง 5 เท่าของรายได้ประจำต่อเดือน หรือตั้งแต่ 30,000-1,000,000 บาท

ระยะเวลาการผ่อนชำระ

             เลือกผ่อนชำระได้ตั้งแต่ 36-60 เดือน ( 3-5 ปี) โดยกำหนดวันชำระคืนทุกวันที่ 5, 10, 15, 20, 25 หรือ 30 ของทุกเดือน

คุณสมบัติผู้สมัคร

             1. ปัจจุบันต้องไม่มีสินเชื่อสวัสดิการ ทีเอ็มบี TMB BenefitPlus กับทางธนาคาร

             2. มีสัญชาติไทย

             3. อายุระหว่าง 20-57 ปี

             4. รายได้ประจำต่อเดือนและอายุงาน

               หากเป็นพนักงานบริษัท/ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ ต้องมีเงินเดือนตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป และมีอายุงาน 4 เดือนขึ้นไปสำหรับงานปัจจุบัน

               หากเป็นผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว ต้องมีรายได้ตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป และประกอบธุรกิจปัจจุบัน 2 ปีขึ้นไป

เอกสารประกอบการสมัคร

             ถ้าเป็นพนักงานประจำ/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ จะใช้เอกสารดังนี้

               สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ และสำเนาทะเบียนบ้าน

               สลิปเงินเดือนของเดือนล่าสุด (ต้นฉบับเท่านั้น) หรือหนังสือรับรองเงินเดือน (ไม่เกิน 2 เดือน)

* หมายเหตุ กรณีสลิปเงินเดือนที่ไม่ใช่แบบคาร์บอนในตัว หรือกรณีใช้หนังสือรับรองเงินเดือน ต้องเพิ่มเอกสารสำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 3 เดือน

               สำเนาสมุดเงินฝากหน้าแรกที่ระบุชื่อผู้สมัคร เพื่อโอนเงินสินเชื่อเข้าบัญชี

               เอกสารแสดงภาระหนี้ของสถาบันการเงินอื่น ๆ

ถ้าเป็นผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว/เจ้าของกิจการ จะใช้เอกสารดังนี้ 

               สำเนาบัตรประชาชน

               สำเนาทะเบียนการค้า หรือสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน (ห้างหุ้นส่วน/บริษัท) พร้อมสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (กรณีนิติบุคคล) ระยะเวลาการออกหนังสืออายุไม่เกิน 3 เดือน

               สำเนาบัญชีธนาคารที่ใช้หมุนเวียนในธุรกิจ ย้อนหลัง 6 เดือน

               สำเนาสมุดเงินฝากหน้าแรกที่ระบุชื่อผู้สมัคร เพื่อโอนเงินสินเชื่อเข้าบัญชี

               เอกสารแสดงภาระหนี้ของสถาบันการเงินอื่น ๆ

เอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี)

               สำเนาใบประกอบวิชาชีพอิสระ เช่น แพทย์, วิศวกร ฯลฯ

               สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล ทะเบียนสมรส ใบหย่า มรณะบัตร ของคู่สมรส แล้วแต่กรณี

อัตราดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียม

             จ่ายดอกเบี้ยเพียง 10% นาน 12 เดือน (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2556) หลังจากนั้น อัตราดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เป็นไปตามประกาศของธนาคารฯ ณ ช่วงเวลานั้น สามารถตรวจสอบได้ที่ อัตราค่าธรรมเนียม ธนาคารทหารไทย

การแจ้งผลอนุมัติและการรับเงินสินเชื่อ

             หากธนาคารพิจารณาแล้วอนุมัติ ทางธนาคารจะจัดส่งจดหมายยืนยันการอนุมัติ/วงเงินสินเชื่อ พร้อมทำการโอนเงินสินเชื่อเข้าบัญชีที่ลูกค้าระบุไว้ในใบสมัคร ภายใน 1-3 วันทำการ นับจากวันที่ได้รับการอนุมัติวงเงินสินเชื่อ

สามารถชำระเงินผ่านช่องทางใดได้บ้าง

             การชำระเงินคืนสามารถเลือกได้ 2 ช่องทาง คือ

             1. ชำระผ่านช่องทางของธนาคารทหารไทย โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม คือ

               ชำระด้วยเงินสด/เช็ค ที่สาขาของธนาคาร

               ชำระผ่านเครื่องเอทีเอ็ม หรือเครื่องฝากเงินสดอัตโนมัติของธนาคารฯ

               ชำระผ่านบริการ TMB Internet Banking

               ชำระผ่านบริการ M-Banking

               ชำระผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ โทร. 1558

               ชำระด้วยการหักจากบัญชีเงินฝากที่เปิดไว้กับธนาคาร

             2. ชำระผ่านตัวแทนรับชำระของธนาคารฯ ซึ่งจะมีค่าธรรมเนียมต่าง ๆ กัน คือ

               เคาน์เตอร์เซอร์วิส (รับเฉพาะเงินสด ชำระได้สูงสุด 30,000 บาท/รายการ) เสียค่าธรรมเนียมรายการละ 15 บาท สำหรับพื้นที่ กทม. และปริมณฑล หากเป็นในต่างจังหวัดจะเสียค่าธรรมเนียมรายการละ 20 บาท

               เทสโก้ โลตัส (รับเฉพาะเงินสด ชำระได้สูงสุด 49,000 บาท/รายการ) เสียค่าธรรมเนียมรายการละ 10 บาท

               ศูนย์บริการลูกค้า TOT (รับเฉพาะเงินสด ชำระได้สูงสุด 30,000 บาท/รายการ) เสียค่าธรรมเนียมรายการละ 15 บาท

             ทั้งนี้ การสมัครเป็นไปตามเงื่อนไขของธนาคารฯ โดยธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไข ระยะเวลาและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารทหารไทย หรือสอบถามเพิ่มเติมที่ 1558


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจากเรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
รีไฟแนนซ์บัตรเครดิต tmb ทหารไทย ทางเลือกของคนอยากเคลียร์หนี้ โพสต์เมื่อ 30 ตุลาคม 2556 เวลา 16:06:52 42,657 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP