x close

เปิดเกณฑ์งบประมาณช่วยเหลือคนพิการ - คนแก่ ซ่อมบ้านงบ 4 หมื่น ต้องทำยังไงบ้าง

          เปิดเกณฑ์งบประมาณช่วยเหลือคนพิการ - คนแก่ ซ่อมบ้านในงบ 4 หมื่นบาท ต้องทำยังไงบ้าง ถ้าใช้งบนี้ แล้วจะใช้งบหน่วยงานอื่นได้หรือไม
คนแก่
ภาพจาก Lapha.R / Shutterstock.com

          วันที่ 30 มิถุนายน 2567 ฐานเศรษฐกิจ รายงานว่า นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) มีการเปิดเผยโครงการความช่วยเหลือการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยแก่คนพิการและผู้สูงอายุว่า มีงบประมาณให้ครอบครัวละไม่เกิน 4 หมื่นบาท หากเกิดภัยพิบัติจนที่พักอาศัยได้รับความเสียหาย สามารถประสานขอความช่วยเหลือได้ตลอดทั้งปี 3 ที่ดังนี้

          - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)

          - สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดทุกจังหวัด

          - กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ หรือ พก.

 คนพิการ
ภาพประกอบไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูล 

ถ้าหากรับเงินส่วนนี้แล้ว จะรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่นได้หรือไม่


          ประเด็นนี้ หากได้รับเงินซ่อมแซมที่พักอาศัยแล้ว คนพิการยังคงสามารถรับเงินช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่นได้ตามความเหมาะสม

เงื่อนไขสำหรับคนพิการ

          - มีบัตรประจำตัวคนพิการ

          - มีที่อยู่อาศัยไม่มั่นคง ไม่เหมาะสมกับสภาพความพิการ ไม่เอื้อต่อการดำรงชีพ

          - มีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพ

เงื่อนไขสำหรับผู้สูงอายุ

          - มีฐานะยากจน หรือมีรายได้ไม่เพียงพอต่อการยังชีพ (ตามเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ)

          - มีที่อยู่อาศัยไม่มั่นคง ไม่เหมาะสม หรือไม่ปลอดภัยกับการดำรงชีวิต และไม่ได้รับการช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐหรือได้รับแต่ไม่เพียงพอ

หลังจากทำเรื่อง

          ทางเจ้าหน้าที่กระทรวง พม. กับ อปท. จะมีการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและประเมินค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบ้านต่อไป

ขอบคุณข้อมูลจาก ฐานเศรษฐกิจ

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เปิดเกณฑ์งบประมาณช่วยเหลือคนพิการ - คนแก่ ซ่อมบ้านงบ 4 หมื่น ต้องทำยังไงบ้าง อัปเดตล่าสุด 30 มิถุนายน 2567 เวลา 15:02:09 15,560 อ่าน
TOP