การเงินสะดุด ไม่ต้องกังวลใจ หมุนบ้านเป็นเงินก้อนพร้อมใช้ พลิกชีวิตได้ด้วยสินเชื่อ GSB บ้านแลกเงิน ผ่อนเริ่มต้นแสนละ 700 บาท/เดือน นาน 9 เดือน

          สินเชื่อ GSB บ้านแลกเงิน สินเชื่ออเนกประสงค์จากธนาคารออมสิน ที่สามารถเปลี่ยนบ้านเป็นเงินก้อนพร้อมใช้ได้ทุกความต้องการ ให้กู้สูงสุดถึง 10 ล้านบาท ผ่อนเริ่มต้นแค่แสนละ 700 บาท/เดือน (9 เดือนแรก)  
ค่าใช้จ่ายฉุกเฉิน

          ในแต่ละช่วงชีวิตมักมีเรื่องไม่คาดฝันเกิดขึ้นได้เสมอ นั่นจึงทำให้เราต้องรู้จักเก็บเงินสำรองเผื่อใช้ยามฉุกเฉินไว้บ้าง อย่างไรก็ตาม ในบางเหตุการณ์อาจไม่สามารถรอให้เงินออมงอกเงยได้ทัน อย่างค่ารักษาพยาบาลที่ต้องจ่าย ค่าซ่อมบ้าน ซ่อมรถ ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา หรือหนี้สินต่าง ๆ ที่ต้องชำระตามกำหนด ล้วนเป็นค่าใช้จ่ายเร่งด่วนที่ต้องใช้เงินก้อนใหญ่ การยื่นขอสินเชื่อส่วนบุคคลอาจไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ย่อมไม่ใช่เรื่องยากสำหรับคนที่มี "บ้าน"  
สินเชื่อ GSB บ้านแลกเงิน

          เพราะในปัจจุบันเราสามารถเปลี่ยนบ้านที่ปลอดภาระให้เป็นเงินก้อนพร้อมใช้ได้แล้ว ด้วย "สินเชื่อ GSB บ้านแลกเงิน" จากธนาคารออมสิน ที่ให้กู้ยืมเป็นค่าใช้จ่ายอเนกประสงค์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเพื่ออุปโภคบริโภค เช่น ซื้อสิ่งของอำนวยความสะดวกในการดำรงชีวิต จ่ายค่าเทอม ค่ารักษาพยาบาล ซ่อมบ้าน ซ่อมรถ หรือรีไฟแนนซ์สินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภคจากสถาบันการเงินอื่นเพื่อลดภาระดอกเบี้ยก็ได้ รวมทั้งนำไปปิดหนี้สินเชื่อรายย่อยประเภทอื่น ๆ เช่น บัตรเครดิต บัตรกดเงินสด ให้ชีวิตคล่องตัวขึ้น

          เพียงแค่มีทรัพย์สินที่เป็นบ้าน คอนโดมิเนียม ที่ดิน หรือที่สวน (ต้องไม่มีสภาพเป็นที่ไร่ ที่นา) ตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด ก็นำมาใช้ค้ำประกันยื่นขอสินเชื่อได้เลย ซึ่งทางธนาคารจะให้วงเงินกู้สูงสุดถึง 10 ล้านบาท และให้ผ่อนนานสูงสุดถึง 30 ปี โดยที่เรายังสามารถพักอาศัยในบ้านได้เหมือนเดิมและบ้านก็ยังอยู่ครบ

          ที่สำคัญก็คือ หากยื่นขอสินเชื่อตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม - 15 สิงหาคม 2567 โดยอนุมัติและจัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 16 กันยายน 2567 จะได้รับโปรโมชันพิเศษสุด ๆ ด้วยอัตราดอกเบี้ยต่ำคงที่เริ่มต้น 3.99% ต่อปี นาน 9 เดือนแรก (ตามเงื่อนไขที่กำหนด) พร้อมกับให้ผ่อนชำระเริ่มต้นที่แสนละ 700 บาทต่อเดือน เป็นเวลา 9 เดือนอีกด้วย ช่วยให้เรามีสภาพคล่องและวางแผนจัดการเรื่องเงินได้อย่างสบาย ๆ  

สินเชื่อ GSB บ้านแลกเงิน

          สำหรับผู้ที่มีสิทธิ์ยื่นขอสินเชื่อ GSB บ้านแลกเงิน จะต้องมีอายุครบ 20 ปีขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี ตามรายละเอียดดังนี้

 • กรณีเป็นผู้มีรายได้ประจำ ต้องมีอายุงานตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป
 • กรณีเป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระหรือเจ้าของกิจการ ต้องมีอายุงานหรือดำเนินกิจการมาแล้วตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
          ใครจำเป็นต้องใช้เงินและสนใจหมุนบ้านเป็นเงินก้อนพร้อมใช้ เพื่อปิดจบทุกภาระการเงิน สามารถติดต่อยื่นขอสินเชื่อ GSB บ้านแลกเงิน ได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขา หรือสมัครสินเชื่อผ่านเว็บไซต์ https://shorturl.asia/kJeOv ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2567 
          ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยใด ๆ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ GSB Contact Center 1115 และอย่าลืมติดตามข่าวสารพร้อมโปรโมชันดี ๆ อีกมากมายของธนาคารออมสิน ได้ที่เว็บไซต์ www.gsb.or.th หรือกดถูกใจ Facebook : GSB Society ไว้ได้เลย
หมายเหตุ : 
 • ปัจจุบัน MRR = 6.595% ต่อปี (ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป) ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยลอยตัวสามารถเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้
 • อัตราดอกเบี้ยคงที่เริ่มต้น 3.99% ต่อปี (9 เดือนแรก) สำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป และทำประกันชีวิตเพื่อประกันสินเชื่อตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
 • อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา (EIR) อยู่ระหว่าง 6.020%-7.307% ต่อปี
  • กรณีวงเงินกู้ต่ำกว่า 5 ล้านบาท คำนวณจากวงเงินกู้ 1 ล้านบาท ระยะเวลาชำระเงินกู้ 20 ปี แบบผ่อนชำระเท่ากันทุกงวด 
  • กรณีวงเงินกู้ตั้งแต่ 5 ล้านบาท คำนวณจากวงเงินกู้ 5 ล้านบาท ระยะเวลาชำระเงินกู้ 20 ปี แบบผ่อนชำระเท่ากันทุกงวด
 • ผ่อนเริ่มต้นแสนละ 700 บาทต่อเดือน (9 เดือนแรก) หลังจากนั้นแสนละ 800 บาทต่อเดือน ดอกเบี้ยทั้งสัญญา 2,936,000 บาท คำนวณจากวงเงินกู้ 5 ล้านบาท ระยะเวลาผ่อนชำระ 20 ปี ผ่อนชำระแบบขั้นบันได โดยใช้อัตราดอกเบี้ยกรณีใช้ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง หรือห้องชุด เป็นหลักประกัน วงเงินกู้มากกว่า 5 ล้านบาท กรณีทำประกันฯ เดือนที่ 1-9 = 3.99% เดือนที่ 10-24 = MRR-0.855% หลังจากนั้น MRR-0.250%
 • อัตราดอกเบี้ยโปรโมชันเฉพาะเงินกู้ระยะยาว ที่ใช้หลักทรัพย์เป็นหลักประกันในการกู้ ได้แก่ ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ห้องชุด ที่ดิน หรือที่สวน โดยต้องสมัครบริการ MyMo และผลิตภัณฑ์/บริการอื่น อย่างน้อย 2 ประเภท ได้แก่ บัตรอิเล็กทรอนิกส์/ บัตรเครดิต/ ชำระสินเชื่อหักผ่านบัญชี/ หน่วยงานหักเงินนำส่งชำระหนี้/ จ่ายตรงเงินเดือน/ ประกันชีวิตเพื่อประกันสินเชื่อ ทั้งนี้ หากลูกค้าใช้ผลิตภัณฑ์/บริการอื่นตามที่กำหนดอยู่แล้ว สามารถใช้อัตราดอกเบี้ยดังกล่าวได้ และกรณีไม่มี Smartphone ให้สมัครผลิตภัณฑ์/บริการอื่นของธนาคารตามที่กำหนดทดแทนได้
 • รายละเอียดการคำนวณดูได้ที่เว็บไซต์ www.gsb.or.th 
 • หลักเกณฑ์เงื่อนไขอื่น ๆ ให้เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด โดยธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์เงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • รู้ก่อนกู้...กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหว
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
การเงินสะดุด ไม่ต้องกังวลใจ หมุนบ้านเป็นเงินก้อนพร้อมใช้ พลิกชีวิตได้ด้วยสินเชื่อ GSB บ้านแลกเงิน ผ่อนเริ่มต้นแสนละ 700 บาท/เดือน นาน 9 เดือน อัปเดตล่าสุด 17 มิถุนายน 2567 เวลา 11:53:24 4,126 อ่าน
TOP