เงินฝากดอกเบี้ยสูง…ต้องรีบคว้า กับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 4 เดือน และเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 11 เดือน

          เงินฝากดอกเบี้ยสูงจนใคร ๆ ก็ต้องรีบคว้า…ทั้งเงินฝากระยะสั้นและเงินฝากระยะยาว กับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 4 เดือน และเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 11 เดือน เปิดรับฝากตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. - 30 มิ.ย. 67 ฝากเลยที่ธนาคารออมสินทุกสาขา
เงินฝากดอกเบี้ยสูง ธนาคารออมสิน

  • เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 11 เดือน รับดอกเบี้ยสูง 1.82% ต่อปี 

(เทียบเท่าเงินฝากประจำ 2.14% ต่อปี)

  • เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 4 เดือน รับดอกเบี้ยคุ้ม 1.53% ต่อปี 

(เทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.80% ต่อปี)

เงื่อนไข

  • เปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาท

  • ฝากเพิ่มครั้งละไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท

  • ฝากได้ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุด

  • *บุคคลธรรมดาไม่เสียภาษี ณ ที่จ่าย

  • ถอนหรือปิดบัญชีก่อนครบกำหนด ได้รับดอกเบี้ยเผื่อเรียก

          ฝากเลยที่ธนาคารออมสินทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. - 30 มิ.ย. 67

          รายละเอียดเพิ่มเติม > https://shorturl.asia/pfz74

          เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

#ใช้เป็นเท่ากับออม #เงินฝากมั่นคงรัฐบาลคุ้มครองเงินฝากทุกบาท #เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ
#GSBsocialbank #GSBsociety
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เงินฝากดอกเบี้ยสูง…ต้องรีบคว้า กับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 4 เดือน และเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 11 เดือน โพสต์เมื่อ 15 พฤษภาคม 2567 เวลา 10:56:23 4,292 อ่าน
TOP