อาชีพไหนก็มีบ้านที่ใช่ได้อย่างที่ฝัน ด้วยสินเชื่อบ้าน Life Begins with GHB ปี 2567 ดอกเบี้ยคงที่ 2 ปีแรก ผ่อนสบายสูงสุด 40 ปี

          ธอส. ให้ความสำคัญกับกลุ่มวิชาชีพด้วยสินเชื่อบ้าน Life Begins with GHB ปี 2567 ดอกเบี้ยต่ำ 1.99% ต่อปี นาน 6 เดือนแรก พร้อมให้ผ่อนนานสูงสุด 40 ปี รีบยื่นกู้ ขออนุมัติ และทำนิติกรรมภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2567
สินเชื่อบ้าน Life Begins with GHB ปี 2567

          คนที่อยู่ในสายงานวิชาชีพเฉพาะอย่างแพทย์ เภสัชกร สถาปนิก วิศวกร นักบิน นักบัญชี ฯลฯ จะมีโอกาสขอสินเชื่อบ้านผ่านง่ายกว่าบุคคลทั่วไป เนื่องจากเป็นอาชีพที่มีความมั่นคงสูงและมีรายได้ค่อนข้างดี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในเกณฑ์การพิจารณาของธนาคาร นอกจากนี้ยังอาจได้รับสิทธิประโยชน์ดี ๆ เช่น มีผลิตภัณฑ์สินเชื่อบ้านสำหรับกลุ่มวิชาชีพเฉพาะที่คิดอัตราดอกเบี้ยพิเศษ หรือฟรีค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่ช่วยลดภาระผ่อนบ้าน นำไปสู่การเป็นเจ้าของบ้านในฝันได้เร็วกว่าเดิม

          อย่างธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ที่มีพันธกิจ "ทำให้คนไทยมีบ้าน" ก็ให้การสนับสนุนกลุ่มวิชาชีพต่าง ๆ เช่นเดียวกัน กับแคมเปญ "สินเชื่อบ้าน Life Begin with GHB ปี 2567" ที่ให้ผู้ประกอบวิชาชีพเฉพาะกู้ได้หลากหลายวัตถุประสงค์ ไม่ว่าจะซื้อบ้านใหม่ ปลูกสร้างบ้าน ต่อเติม ซ่อมแซม หรือรีไฟแนนซ์จากสถาบันการเงินอื่น ก็ขอสินเชื่อได้ในอัตราดอกเบี้ยคงที่ 2 ปีแรก ผ่อนสบาย ๆ นานสูงสุดถึง 40 ปี และยังฟรีค่าประเมินราคาหลักประกัน ใครสนใจขอสินเชื่อบ้าน Life Begin with GHB ปี 2567 ตามมาอ่านรายละเอียดกันได้เลย

สินเชื่อบ้าน Life Begins with GHB ปี 2567

สินเชื่อบ้าน ธอส.

ใครขอสินเชื่อบ้าน Life Begins with GHB ปี 2567 ได้บ้าง ?

          สินเชื่อบ้าน Life Begins with GHB ปี 2567 ให้กู้เฉพาะสมาชิกของสภาวิชาชีพและสมาคมวิชาชีพที่ทำข้อตกลงความร่วมมือกับ ธอส. ปัจจุบันมีจำนวนทั้งสิ้น 20 สภา/สมาคม ได้แก่

 • สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย
 • ทันตแพทยสภา
 • สภากายภาพบำบัด
 • สภาเทคนิคการแพทย์
 • สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • สภาสถาปนิก
 • สมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทย
 • สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย
 • สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
 • สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
 • สัตวแพทยสภา
 • สภาวิศวกร
 • แพทยสภา
 • สมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย
 • สภาการพยาบาล
 • สมาคมนักบินไทย
 • สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • สมาคมนักบัญชีไทย
 • สมาคมมัณฑนากรแห่งประเทศไทย

ขอสินเชื่อบ้าน Life Begins with GHB ปี 2567 เพื่อวัตถุประสงค์ใด ?

          เราสามารถขอกู้สินเชื่อบ้าน Life Begins with GHB ปี 2567 ได้หลายกรณี ทั้งการกู้ใหม่และกู้เพิ่มเติม ดังนี้

กรณีกู้ใหม่

 • ซื้อที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด
 • ปลูกสร้างอาคาร หรือซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคาร
 • ต่อเติม หรือขยาย หรือซ่อมแซมอาคาร
 • รีไฟแนนซ์ที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด จากสถาบันการเงินอื่น
 • รีไฟแนนซ์ที่ดินเปล่าจากสถาบันการเงินอื่นพร้อมปลูกสร้างอาคาร
 • รีไฟแนนซ์ที่ดินพร้อมอาคารจากสถาบันการเงินอื่น และปลูกสร้าง หรือต่อเติม/ขยาย/ซ่อมแซมอาคาร
 • ชำระหนี้เกี่ยวกับที่อยู่อาศัย พร้อมกับวัตถุประสงค์การขอกู้ตามข้อ (4) (5) และ (6) ของผลิตภัณฑ์นี้เท่านั้น ทั้งนี้ ทุกบัญชีรวมกันต้องไม่เกินยอดเงินต้นคงเหลือที่มีกับสถาบันการเงินเดิม บวกค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการไถ่ถอนจำนอง

กรณีกู้เพิ่ม

 • เพื่อปลูกสร้าง/ต่อเติม/ขยาย/ซ่อมแซมอาคาร

กรณีกู้เพื่อชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ (MRTA) 

 • ต้องขอกู้พร้อมกับวัตถุประสงค์หลักของผลิตภัณฑ์นี้เท่านั้น

สินเชื่อบ้าน Life Begins with GHB ปี 2567 ให้วงเงินกู้เท่าไร ?

          สินเชื่อบ้าน Life Begins with GHB ปี 2567 พิจารณาให้วงเงินกู้ตามเกณฑ์หลักประกัน และวงเงินกู้ตามเกณฑ์รายได้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติงานสินเชื่อ

ระยะเวลาผ่อนชำระสินเชื่อบ้าน Life Begins with GHB ปี 2567

          ผู้กู้สามารถผ่อนชำระได้ไม่น้อยกว่า 3 ปี และผ่อนได้นานสูงสุด 40 ปี ทั้งนี้ อายุผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี ยกเว้น ข้าราชการตุลาการ อัยการ หรืออื่น ๆ ที่มีอายุเกษียณมากกว่า 60 ปี ให้ใช้อายุผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 75 ปี

สินเชื่อบ้าน Life Begins with GHB ปี 2567 คิดอัตราดอกเบี้ยเท่าไร ?

          ผ่อนสบาย ๆ ด้วยอัตราดอกเบี้ยคงที่ 2 ปีแรก โดยในช่วง 6 เดือนแรก คิดอัตราดอกเบี้ยต่ำสุดเพียง 1.99% ต่อปีเท่านั้น และในเดือนที่ 7-24 คิดอัตราดอกเบี้ย 3.32% ต่อปี 

          ดังนั้นอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 2 ปี จะอยู่ที่ 2.988% ต่อปี หลังจากนั้นตั้งแต่ปีที่ 3 จะปรับเป็นอัตราดอกเบี้ยลอยตัว ตามตารางนี้

ดอกเบี้ยสินเชื่อบ้าน Life Begins with GHB ปี 2567

          ถือว่าสินเชื่อบ้าน Life Begins with GHB ปี 2567 คิดอัตราดอกเบี้ยค่อนข้างถูกทีเดียว ช่วยให้ผ่อนสบาย ๆ ในช่วงอัตราดอกเบี้ยคงที่ และยังให้สิทธิพิเศษ ฟรี ! ค่าประเมินราคาหลักประกัน (ตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด) สำหรับคนที่ยื่นคำขอกู้ อนุมัติ และทำนิติกรรมภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2567  
สินเชื่อบ้าน Life Begins with GHB ปี 2567

          สำหรับคนที่คิดจะซื้อบ้าน ปลูกสร้างบ้านใหม่ ต่อเติมบ้าน กู้เพิ่มเติม หรือรีไฟแนนซ์บ้านจากสถาบันการเงินเดิม และเป็นสมาชิกใน 20 สภาวิชาชีพและสมาคมวิชาชีพที่ทำข้อตกลงความร่วมมือกับ ธอส. แนะนำให้ลองพิจารณาสินเชื่อบ้าน Life Begins with GHB ปี 2567 และรีบติดต่อยื่นขอสินเชื่อได้เลยที่ ธอส. ทุกสาขาทั่วประเทศ ซึ่งต้องบอกว่าวงเงินในโครงการมีจำนวนจำกัด อาจสิ้นสุดระยะเวลาก่อนวันที่ 30 ธันวาคม 2567 เมื่อธนาคารให้สินเชื่อครบวงเงินแล้ว
หมายเหตุ : 
 • วงเงินในโครงการมีจำนวนจำกัด
 • เงื่อนไขอื่น ๆ เป็นไปตามระเบียบธนาคาร
 • กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหว
สนใจขอสินเชื่อบ้าน ธอส. ได้ผ่านช่องทางบริการดังนี้
 • ยื่นขอสินเชื่อบ้านด้วยตนเองผ่าน GHB ALL GEN : https://bit.ly/42bftBa
 • ให้เจ้าหน้าที่ของธนาคารติดต่อกลับเพื่อแนะนำสินเชื่อบ้าน : https://bit.ly/3ZfPKXv
 • แชตสอบถามปรึกษาสินเชื่อบ้าน : m.me/GHBank

G H Bank Call Center โทร. 0-2645-9000
www.ghbank.co.th
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
อาชีพไหนก็มีบ้านที่ใช่ได้อย่างที่ฝัน ด้วยสินเชื่อบ้าน Life Begins with GHB ปี 2567 ดอกเบี้ยคงที่ 2 ปีแรก ผ่อนสบายสูงสุด 40 ปี โพสต์เมื่อ 9 เมษายน 2567 เวลา 17:47:26 3,831 อ่าน
TOP