ธอส. ร่วมกับ ก.คลัง จัดโครงการ ธอส. โรงเรียนผู้สูงอายุ ให้ความรู้ทางการเงิน และฝึกสอนอาชีพให้กับผู้สูงอายุ

          ธอส. ร่วมกับกระทรวงการคลัง จัดโครงการ ธอส. โรงเรียนผู้สูงอายุ ให้ความรู้ทางการเงิน และฝึกสอนอาชีพให้กับผู้สูงอายุ 
โครงการ ธอส. โรงเรียนผู้สูงอายุ

โครงการ ธอส. โรงเรียนผู้สูงอายุ

          นางสาวฐิติภัสร์ โชติเดชาชัยนันต์ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ปฏิบัติราชการประจำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง (นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ) ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน “โครงการ ธอส. โรงเรียนผู้สูงอายุ” ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ณ ศูนย์สุขภาพชุมชนลำสาลีพัฒนา กรุงเทพฯ โดยมีคณะผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานธนาคารร่วมให้ความรู้ความเข้าใจด้านผลิตภัณฑ์สินเชื่อสำหรับผู้สูงอายุที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้คำแนะนำการใช้ Application “GHB ALL GEN” และ “GHB Buddy” ใน LINE Application 
โครงการ ธอส. โรงเรียนผู้สูงอายุ

          ทั้งนี้ ยังมีการสอนอาชีพให้กับผู้สูงอายุ เพื่อเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ มีอาชีพที่เหมาะสมกับวัยและประสบการณ์ อีกทั้งเป็นการเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพให้สามารถสร้างรายได้และลดรายจ่ายให้กับตนเอง ซึ่งจะทำให้ผู้สูงอายุสามารถพึ่งพาตนเองได้มากขึ้น ส่งผลให้รัฐบาลสามารถลดค่าใช้จ่ายในอนาคตด้านสวัสดิการต่าง ๆ ลงได้อย่างยั่งยืน โดยภายในงานได้มีวิทยากรรับเชิญจากสำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพฯ ร่วมสอนอาชีพหลังเกษียณให้กับผู้สูงอายุดังกล่าว ซึ่งประชาชนในชุมชนให้ความสนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ งานดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2567 ณ ศูนย์สุขภาพชุมชนลำสาลีพัฒนา กรุงเทพฯ
โครงการ ธอส. โรงเรียนผู้สูงอายุ

โครงการ ธอส. โรงเรียนผู้สูงอายุ

โครงการ ธอส. โรงเรียนผู้สูงอายุ

โครงการ ธอส. โรงเรียนผู้สูงอายุ

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ธอส. ร่วมกับ ก.คลัง จัดโครงการ ธอส. โรงเรียนผู้สูงอายุ ให้ความรู้ทางการเงิน และฝึกสอนอาชีพให้กับผู้สูงอายุ โพสต์เมื่อ 7 มีนาคม 2567 เวลา 17:38:40 5,925 อ่าน
TOP