x close

รัฐบาลไฟเขียว ควักงบ 4,900 ล้าน แก้หนี้ทั้งระบบ ! ช่วย 3 กลุ่ม กระทบหนักจากโควิด

          ครม. ตั้งงบ 4,900 ล้านบาท แก้หนี้ทั้งระบบ ช่วยกลุ่มเอสเอ็มอี ลูกหนี้นอกระบบ และลูกหนี้โควิด เผยข่าวดี ตรึงค่าไฟ น้ำมันดีเซล-ก๊าซ ต้นปี 67

จ่ายเงิน
ภาพประกอบไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูล

          วันที่ 19 ธันวาคม 2566 ThaiPBS รายงานว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบมาตรการแก้ไขหนี้ทั้งระบบ 3 มาตรการของกระทรวงการคลัง ดังนี้


          1. มาตรการช่วยเหลือพักหนี้ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด 19

          2. มาตรการสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือและรองรับลูกหนี้นอกระบบ​

          3. มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด 19 ตามโครงการสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้มีอาชีพอิสระ

ค่ำน้ำมัน
ภาพประกอบไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูล

ใช้งบประมาณแก้หนี้ โควิด 4,900 ล้าน ผ่านช่องทางธนาคาร

          ทั้งนี้ มีการขออนุมัติวงเงินงบประมาณจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี จำนวน 4,900 ล้านบาท โดยแยกเป็นการช่วยเหลือ SMEs จำนวน 400 ล้านบาท​ และช่วยเหลือลูกหนี้นอกระบบ 4,500 ล้านบาท​ โดยสถาบันการเงินเฉพาะกิจคือ ธนาคารออมสิน​, ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.),​ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย, ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.), ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.), ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้า​แห่งประเทศไทย​ (ธสน.) และบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดกลาง (บสย.) โดยเป็นการสำรองเงินของสถาบันไปก่อน​ และตั้งงบประมาณมาชำระคืนจากสำนักงบประมาณ

สั่งบรรเทาทุกข์หนี้ พนง. ทุกรัฐวิสาหกิจ ต้องมีเงินเดือนเหลือ 30%

          มีรายงานว่า นายกฯ สั่งการให้ทุกรัฐวิสาหกิจออกระเบียบเพื่อให้พนักงานมีเงินเหลือ 30% ของเงินเดือน โดยให้ประสานกับสถาบันทางการเงินเอกชนให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ และสหกรณ์ออมทรัพย์จะต้องให้กู้ในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำ​และเหมาะสม​ โดยเฉพาะโครงการสวัสดิการต่าง ๆ การชำระค่างวดที่เหมาะสม การใช้เงินทุนเงินหุ้นที่เหมาะสมเพื่อไม่ให้เกิดหนี้เสีย โดยนายกฯ ไม่อยากให้เกิดการใช้หนี้แทน​และรัฐบาลไม่ได้ต้องการใช้หนี้แทน ​แต่เป็นการต้องการแบ่งเบาเรื่องอัตราดอกเบี้ย​ ซึ่งลูกหนี้ยังคงต้องชำระหนี้ต่อ

ค่าไฟ
ภาพประกอบไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูล
ภาพจาก sirikuan07 / Shutterstock.com

ครม. ตรึงค่าไฟ 3.99 บาท ม.ค. - เม.ย. 67 ช่วยครัวเรือนใช้ไฟไม่เกิน 300 หน่วย
 
          นอกจากนี้ ที่ประชุม ครม. รับทราบตามที่กระทรวงพลังงานเสนอให้ราคาค่าไฟ เดือนมกราคม – เมษายน 2567 ไม่เกินหน่วยละ 4.20 บาท เบื้องต้นจะเตรียมตรึงค่าไฟฟ้างวดใหม่  สำหรับครัวเรือนที่ใช้ไฟน้อยกว่า 300 หน่วยต่อเดือน จำนวน 17 ล้านครัวเรือน โดยจะตรึงราคาค่าไฟฟ้าเอาไว้ที่ 3.99 บาทต่อหน่วย

          ขณะเดียวกัน ครม. เห็นชอบการตรึงราคาน้ำมันดีเซลไม่เกิน 30 บาทต่อลิตร และ ตรึงราคาแอลพีจี อยู่ที่ 423 บาทต่อถัง 15 กิโลกรัม เป็นเวลา 3 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม - มีนาคม 2567

ขอบคุณข้อมูลจาก ThaiPBS

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
รัฐบาลไฟเขียว ควักงบ 4,900 ล้าน แก้หนี้ทั้งระบบ ! ช่วย 3 กลุ่ม กระทบหนักจากโควิด โพสต์เมื่อ 19 ธันวาคม 2566 เวลา 17:00:42 30,748 อ่าน
TOP