x close

ส่องเงื่อนไข Easy e-receipt ลดภาษี 5 หมื่น - เผยเหตุ ครม. ไฟเขียว แต่ไม่ประกาศ

 

           ส่องเงื่อนไข มาตรการ Easy e-receipt ลดภาษีสูงสุด 5 หมื่นบาท ครม. อนุมัติแล้ว แต่ยังไม่ประกาศ เพราะกลัวคนไม่จับจ่ายในปลายปีนี้


Easy e-receipt


           วันที่ 5 ธันวาคม 2566 เรื่องเล่าเช้านี้ รายงานว่า ครม. สัญจร มีมติเห็นชอบมาตรการ Easy e-receipt เป็นโครงการที่กระตุ้นการซื้อของแล้วได้คืนภาษี 5 หมื่นบาท เริ่มต้นโครงการตั้งแต่ 1 มกราคม - 15 กุมภาพันธ์ 2567 มีรายละเอียดดังนี้

คนที่ได้สิทธิลดหย่อนภาษี


           ขึ้นอยู่กับว่า บุคคลนั้นจ่ายภาษีในอัตราใด ได้แก่

           - อัตราเสียภาษี 35% ได้เงินคืน 17,500 บาท (กรณีใช้สอย 5 หมื่นบาท) หรือได้เงินคืน 3,500 บาท (กรณีใช้สอย 1 หมื่นบาท)

           - อัตราเสียภาษี 20% ได้เงินคืน 10,000 บาท (กรณีใช้สอย 5 หมื่นบาท) หรือได้เงินคืน 2,000 บาท (กรณีใช้สอย 1 หมื่นบาท)

           - อัตราเสียภาษี 5% ได้เงินคืน 2,500 บาท (กรณีใช้สอย 5 หมื่นบาท) หรือได้เงินคืน 500 บาท (กรณีใช้สอย 1 หมื่นบาท)

           อย่างไรก็ตาม มีรายงานว่า โครงการนี้ทางรัฐบาลยังไม่ประกาศออกมา เพราะกลัวว่า พอประชาชนรู้จะเก็บเงินไว้ใช้จ่ายในปีหน้าแทน ทำให้สิ้นปีนี้การใช้จ่ายหยุดชะงักเงื่อนไขการซื้อสินค้า


           คนที่ซื้อต้องซื้อจากร้านค้าที่ออกใบกำกับภาษีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ระบบ -tax invoice & e-Reciept ยกเว้นซื้อสินค้าท้องถิ่น เช่น 1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์ ที่มีการลงทะเบียนกับกรมการค้าชุมชน หรือสินค้าเกี่ยวกับการอ่านอิเล็กทรอนิกส์ ที่ไม่จำเป็นต้องมีใบกำกับภาษี

สินค้าต้องห้าม ลดหย่อนไม่ได้


           - สุรา เบียร์ ไวน์ ยาสูุบ

           - รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เรือ

           - ค่าน้ำมัน ก๊าซเติมพาหนะ

           - ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า

           - ค่าบริการสัญญาณโทรศัพท์

           - ค่าบริการที่มีข้อตกลงการให้บริการระยะยาว

           - ค่าเบี้ยประกันวินาศภัย

Easy e-receipt
ขอบคุณข้อมูลจาก เรื่องเล่าเช้านี้


เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ส่องเงื่อนไข Easy e-receipt ลดภาษี 5 หมื่น - เผยเหตุ ครม. ไฟเขียว แต่ไม่ประกาศ อัปเดตล่าสุด 5 ธันวาคม 2566 เวลา 18:22:45 37,211 อ่าน
TOP