ออมสินจัดงาน GSB Forum 2023 ESG : Social Pillar Driven เปิดมุมมองการพัฒนาของโลกยุคปัจจุบัน

          ออมสินจัดงาน GSB Forum 2023 “ESG : Social Pillar Driven” เปิดมุมมองการพัฒนาของโลกยุคปัจจุบัน ชู CSV การสร้างคุณค่าร่วมต่อธุรกิจและชุมชน นำไปสู่การพัฒนาที่ตอบโจทย์ความยั่งยืนในทุกมิติ 
ธนาคารออมสิน

          ธนาคารออมสินจัดงานสัมมนา GSB Forum 2023 ESG : Social Pillar Driven "สังคมยั่งยืน เพื่อโลกที่ยั่งยืน" โดยมีนายกฤษฎา จีนะวิจารณะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ให้เกียรติกล่าวเปิดงานผ่าน VTR เน้นย้ำถึงความยั่งยืนซึ่งเป็นโจทย์ความท้าทายของหลายประเทศทั่วโลก และเป็นวาระสำคัญที่ภาครัฐพยายามผลักดันให้เกิดผลในทุกมิติ โดยมีนายธีรัชย์ อัตนวานิช ประธานกรรมการธนาคารออมสิน และนายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยคณะกรรมการ ผู้บริหารธนาคารออมสิน สื่อมวลชน และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ณ ห้องฉัตราบอลรูม โรงแรมสยามเคมปินสกี้ กรุงเทพฯ 
ธนาคารออมสิน

          ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดงาน "GSB Forum 2023" ว่า เนื่องจากธนาคารออมสินต้องการส่งเสริมการทำงานเพื่อสังคม เพราะถือว่า ESG เป็นเทรนด์สำคัญของโลกที่นำไปสู่ความยั่งยืน ซึ่ง "ธนาคารเพื่อสังคม" ที่ออมสินทำมาตลอด 3 ปีกว่า เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ ความยากจน สร้างการเข้าถึงแหล่งทุนที่เป็นธรรม นำกำไรจากธุรกิจปกติมาสนับสนุนภารกิจเชิงสังคม หรือ Dual Mission ซึ่งประสบความสำเร็จมากในการช่วยคนเข้าถึงแหล่งทุนในระบบ ช่วยคนเข้าถึงดอกเบี้ยที่เป็นธรรม ช่วยคนไม่ให้เสียประวัติทางการเงิน และช่วยคนให้มีอาชีพ มีรายได้ ซึ่ง Social Mission Integration สอดคล้องกับแนวคิดการสร้างคุณค่าร่วม CSV : Creating Shared Value เปลี่ยน CSR เป็น CSV ทำให้กำไรสูง รายได้สูงขึ้น และเกิดความยั่งยืน เป็นการนำปัญหาทางสังคมที่เกิดขึ้นมาใส่ในโอกาสทางธุรกิจ ทำให้ขยายธุรกิจได้ ช่วยคนได้ กำไรสูงขึ้น 

          ตัวอย่างเช่น CSV กับการพัฒนาชุมชน คือ ออมสินร่วมกับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงเข้าไปพัฒนาชุมชนแบบองค์รวมในพื้นที่ จ.น่าน ด้วยเป้าหมายที่สอดคล้องกันระหว่างออมสินกับชุมชน ชุมชนอยากได้อะไร ออมสินอยากช่วยอะไร นำไปสู่การพัฒนาที่ตอบโจทย์ความยั่งยืนในทุกมิติ หรือ CSV กับการส่งเสริมการออม เกิดการยกระดับการออมของประเทศ จึงเรียกว่าเป็น Creating Shared Value 

          สำหรับ GSB Forum 2023 ครั้งนี้ มีผู้นำองค์กรชั้นนำหลายท่านร่วมปาฐกถาและเสวนาเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการดำเนินธุรกิจ ที่นอกจากจะเกิดผลทางเศรษฐกิจแล้วยังเปิดมุมมองการพัฒนาของโลกปัจจุบันที่มีพลังขับเคลื่อนจากผู้คนและสังคมไปสู่ความยั่งยืนอย่างแท้จริง อาทิ Prof. Dr.AKM Saiful Majid ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Grameen Bank จากประเทศบังกลาเทศ นำเสนอกรณีตัวอย่างผลงานรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพของ "ธนาคารหมู่บ้าน" ซึ่งเป็นต้นแบบธนาคารเพื่อสังคมและผู้ยากไร้ที่โด่งดังไปทั่วโลก 

ธนาคารออมสิน

          Mr.Renaud Meyer Representative ผู้แทนโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย (UNDP) ม.ล.ดิศปนัดดา ดิศกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ นางบุญรักษ์ อุดมอิทธิพงศ์ รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มทรัพยากรบุคคล ผู้แทนธนาคารออมสิน และ ดร.เอกพล ณ สงขลา รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุดกลุ่มทรัพยากรบุคคล บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) นายปิยะชาติ อิศรภักดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท Brand and Companies ตลอดจนได้นำเสนอเรื่องราวแนวคิดการสร้างคุณค่าร่วม (CSV : Creating Shared Value) เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืนของภาคธุรกิจและภาคสังคม ผ่านผู้แทนธนาคารโลก (World Bank) Ms.Fiona Stewart ซึ่งถือเป็น Highlight Keynote และตัวแทนชุมชนและสังคมที่ประสบความสำเร็จจากการสร้างคุณค่าร่วมกับธนาคารออมสิน 
ธนาคารออมสิน

           สามารถรับชมงานสัมมนา GSB Forum 2023 ย้อนหลัง ได้ที่ Facebook ธนาคารออมสิน : GSB Society

           #GSBsocialbank #GSBsociety #GSBforum2023

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ออมสินจัดงาน GSB Forum 2023 ESG : Social Pillar Driven เปิดมุมมองการพัฒนาของโลกยุคปัจจุบัน โพสต์เมื่อ 23 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10:37:23 2,594 อ่าน
TOP