x close

เปิดเงื่อนไข โครงการ e-Refund คืนภาษี 50,000 บาท เริ่มเมื่อไหร่ ใครได้รับสิทธิ์

          สรุปเงื่อนไข โครงการ e-Refund คืนภาษี 50,000 บาท เริ่มเมื่อไหร่ ใครได้รับสิทธิ์บ้าง โครงการต่อเนื่องสำหรับคนไม่ได้ เงินดิจิทัล 10,000 บาท

โครงการ e Refund คืนภาษี 50000 บาท
ภาพประกอบไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูล

          นอกจากโครงการดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาท ที่นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เพิ่งแถลงความคืบหน้าและไทม์ไลน์ไปนั้น อีกหนึ่งโครงการจากรัฐบาลที่น่าสนใจไม่แพ้กัน ก็คือ โครงการ e-Refund ที่ให้คนไทยสามารถลดหย่อนภาษีได้ จากการซื้อสินค้าและบริการ มูลค่าไม่เกิน 50,000 บาท

          จากการแถลงของ นายเศรษฐา ระบุว่า สำหรับผู้ที่เข้าร่วมโครงการเงินดิจิทัล 10,000 บาท ไม่ได้ รัฐบาลจะออกโครงการ e-Refund ให้คนไทยสามารถลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากการซื้อสินค้าและบริการมูลค่าไม่เกิน 50,000 บาท โดยให้นำใบกำกับภาษี มาประกอบการยื่นภาษีบุคคลธรรมดา และรัฐจะคืนเงินภาษีให้ เพราะฉะนั้นคนที่ไม่ได้รับสิทธิดิจิตอลวอลเล็ต ก็สามารถเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการกระตุ้นเศรษฐกิจ ผ่านโครงการนี้ได้ และจะทำให้ร้านค้าเข้าระบบภาษีดิจิทัลมากขึ้นด้วย


          โดยโครงการ e-Refund ประชาชนจะได้รับภาษีคืนจากการจับจ่ายสินค้าและบริการ รวมมูลค่าไม่เกิน 50,000 บาท จากร้านค้าที่อยู่ในระบบภาษี และเฉพาะที่ออกใบกำกับภาษีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ ในขณะที่จูงใจให้ร้านค้าเข้าสู่ระบบภาษีดิจิทัลมากขึ้น มุ่งไปสู่การเป็น e-Government ในอนาคต ซึ่งโครงการ e-Refund จะเริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม 2567 เป็นต้นไป

          ทั้งนี้ สำหรับเงื่อนไขโครงการ e-Refund คืนภาษี 50,000 บาท สรุปได้ดังนี้

          - เริ่มโครงการ เดือนมกราคม 2567 เป็นต้นไป

          - ผู้เข้าร่วม e-Refund จะต้องไม่ได้รับสิทธิเงินดิจิทัล 10,000 บาท

          - ซื้อสินค้าจากร้านค้าที่อยู่ในระบบภาษี ที่ออกใบกำกับภาษีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น

          - นำใบกำกับภาษีจากการซื้อสินค้าและบริการมูลค่าไม่เกิน 50,000 บาท มาใช้สิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา


ขอบคุณข้อมูลจาก ไทยคู่ฟ้า ทําเนียบรัฐบาล
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เปิดเงื่อนไข โครงการ e-Refund คืนภาษี 50,000 บาท เริ่มเมื่อไหร่ ใครได้รับสิทธิ์ โพสต์เมื่อ 12 พฤศจิกายน 2566 เวลา 18:31:07 45,765 อ่าน
TOP