x close

ไขคำตอบ ดิจิทัลวอลเล็ต ใช้ในร้านค้าประเภทไหน สามารถใช้ในร้านสะดวกซื้อ ได้หรือไม่


           เช็กประเภทร้านค้าที่สามารถใช้ ดิจิทัลวอลเล็ต ได้ที่นี่ พร้อมตอบที่สงสัย สามารถใช้ดิจิทัลวอลเล็ต หรือ เงินดิจิทัล ในร้านสะดวกซื้อ

ดิจิทัลวอลเล็ต
ภาพจาก O n E studio / Shutterstock.com

           วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้แถลงถึงนโยบายดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาท ที่ทำเนียบรัฐบาลโดยช่วงหนึ่ง นายกฯ กล่าวถึงเงื่อนไขของผู้ที่จะได้รับเงิน ดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาท คือ ต้องอายุเกิน 16 ปี รายได้ไม่ถึง 7 หมื่นบาท หรือเงินฝากน้อยกว่า 5 แสนบาท สามารถใช้จ่ายได้ในระดับอำเภอที่มีทะเบียนบ้านอยู่ ในช่วงเวลา 6 เดือน


ดิจิทัลวอลเล็ต

ร้านค้าที่สามารถใช้งาน ดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทได้


           ดิจิทัลวอลเล็ต สามารถใช้ได้ทุกประเภทร้านค้า ใช้ซื้อได้ทุกร้านค้า ไม่จำกัดเฉพาะร้านในระบบภาษี โดยที่ร้านนั้นไม่จำเป็นต้องจดภาษีมูลค่าเพิ่ม ร้านรถเข็น เป็นร้านโชห่วย ร้านค้าในแอปฯ เป๋าตัง ใช้ได้หมด แต่ต้องลงทะเบียนรับสิทธิ์ ในส่วนของร้านที่จะขึ้นเงินได้ ต้องอยู่ในระบบภาษีเท่านั้น การจับจ่ายใช้สอยต้องเริ่มที่ชุมชนก่อนเสมอ

สามารถใช้ ดิจิทัลวอลเล็ต หรือเงินดิจิทัล 10,000 บาท ได้ที่ 7-11 หรือ ห้างสรรพสินค้าหรือไม่


           อย่างไรก็ตาม แม้นายเศรษฐาจะไม่ได้ระบุถึงร้านที่ถูกตัดออกจากโครงการ แต่นายเศรษฐาก็ระบุชัดว่า สามารถใช้ได้กับ “ทุกร้านค้า” แม้ว่าร้านค้านั้นจะไม่ได้เข้าในระบบภาษี แต่ร้านค้าที่จะขึ้นเงินได้นั้น ต้องอยู่ในระบบภาษี จึงอาจจะมีความเป็นไปได้สูงว่า สามารถใช้กับร้านสะดวกซื้อได้ แต่เรื่องนี้ต้องรอการคอนเฟิร์มอีกครั้งจากรัฐบาล

ดิจิทัลวอลเล็ต
ภาพจาก jointstar / Shutterstock.com

เริ่มใช้ ดิจิทัลวอลเล็ต ได้เมื่อไหร่


           โครงการดิจิทัลวอลเล็ต จะใช้ระยะเวลาในการตีความโดยกฤษฎีกา และกระบวนการกฎหมายช่วงปลายปี 2566 นำเข้าสู่สภา ช่วงต้นปี 2567 จัดเตรียมงบประมาณ และเปิดให้ประชาชนได้ใช้ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2567 ซึ่งประชาชนต้องใช้ครั้งแรกภายใน 6 เดือน

ดิจิทัลวอลเล็ต

ดิจิทัลวอลเล็ต

ดิจิทัลวอลเล็ต

ดิจิทัลวอลเล็ต

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ไขคำตอบ ดิจิทัลวอลเล็ต ใช้ในร้านค้าประเภทไหน สามารถใช้ในร้านสะดวกซื้อ ได้หรือไม่ อัปเดตล่าสุด 10 พฤศจิกายน 2566 เวลา 17:49:48 46,247 อ่าน
TOP