x close

เช็กเลย เงินดิจิทัล 10,000 บาท ใช้จ่าย 2 ช่องทาง - โอนตรงให้ทุกคนที่อายุ 16 ปีขึ้นไป

            สรุปเงินดิจิทัล 10,000 บาท โอนตรงให้ทุกคนที่อายุ 16 ปีขึ้นไป ใช้จ่ายได้ผ่าน 2 ช่องทาง ทำยังไงบ้าง เช็กเลยวิธีใช้เงินดิจิทัล เงินดิจิทัล 10,000 บาท

            ความคืบหน้ากรณี เงินดิจิทัล 10,000 บาท ที่จะมีการแจกเงิน แก่ประชาชนชาวไทยที่มีอายุ 16 ปี ขึ้นไป สามารถนำไปใช้จ่ายได้ภายในรัศมี 4 กิโลเมตร ยึดจากตามทะเบียนบ้านนั้น

            ล่าสุด (23 กันยายน 2566) สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 กรมประชาสัมพันธ์ เปิดเผยว่า ทางคณะรัฐมนตรีได้มอบหมายให้กระทรวงการคลัง ไปจัดทำข้อมูลรายละเอียดทั้งหมด เกี่ยวกับกฎ กติกา มารยาท ในเรื่องของปลีกย่อย เพื่อที่จะรวบรวมข้อมูลและนำเสนอคณะรัฐมนตรีให้มีการพิจารณาและอนุมัติ โดยคาดว่าภายในช่วง 2 - 3 สัปดาห์นี้จะมีความชัดเจนทั้งหมด


            แต่ที่ชัดเจนแล้วแน่นอนก็คือ จำนวนเงิน 10,000 บาท จะถูกโอนให้ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2567 โดยไม่ต้องลงทะเบียน จะยึดตามเลขบัตรประชาชน อายุ 16 ปีขึ้นไป ทุกคนได้หมด ไม่ว่าจะรวยจะจน จะทำอาชีพอะไรก็ตาม ขอเพียง 16 ปีขึ้นไปได้หมด ส่วนจะนับครบอายุครบ 16 ปีตั้งแต่เมื่อไหร่ ต้องรอประกาศอีกครั้ง 

วิธีการใช้เงินดิจิทัล 10,000 บาท


 เงินดิจิทัล 10,000 บาท

สำหรับเงินที่โอนตรงให้ประชาชน สามารถนำไปใช้ได้ 2 แบบ คือ

            - ผ่านแอปฯ ในโทรศัพท์มือถือ ซึ่งจะมีการออกแบบแอปฯ ใหม่อีกแอปฯ ไม่ใช่เป๋าตัง

            - ผ่านบัตรประชาชน โดยนำบัตรประชาชนไปที่ร้านค้าแล้วสแกนซื้อของเลย ภายใต้วงเงินคนละ 10,000 บาท


            ทั้งนี้ ห้ามนำเงินไปซื้อสินค้าอบายมุข ห้ามนำไปใช้หนี้ ห้ามนำไปแลกเป็นเงินสด ห้ามซื้อเหล้า เพราะจะใช้ระบบบล็อกเชนในการใช้จ่ายเงินเหล่านี้ โดยระบบนี้จะไม่มีหน่วยงานตัวกลาง ข้อมูลของผู้ใช้ 50 กว่าล้านคน จะถ่วงดุลกันเอง จะเช็กได้หมดว่าใช้เงินไปทำอะไร ฉะนั้นจะช่วยควบคุมการใช้เงินผิดวัตถุประสงค์ได้เป็นอย่างดี

            ส่วนในเรื่องการใช้งานจะเป็นภายในรัศมี 4 กิโลเมตรตามทะเบียนบ้าน หรือจะเป็นในพื้นที่อำเภอ ต้องรอการสรุปอีกครั้ง โดยมีเวลาใช้เงินได้ 6 เดือนหลังจากเงินเข้า 

ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 กรมประชาสัมพันธ์


เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เช็กเลย เงินดิจิทัล 10,000 บาท ใช้จ่าย 2 ช่องทาง - โอนตรงให้ทุกคนที่อายุ 16 ปีขึ้นไป อัปเดตล่าสุด 5 ตุลาคม 2566 เวลา 17:30:22 212,436 อ่าน
TOP