เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 13 เดือน ธนาคารออมสิน ดอกเบี้ยสูง ไม่เกรงใจใคร รับเต็ม 1.75% ต่อปี ไม่เสียภาษี

           ดอกเบี้ยสูง ไม่เกรงใจใคร รับเต็มไม่เสียภาษี* กับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 13 เดือน... รับอัตราดอกเบี้ย 1.75% ต่อปี (เทียบเท่าเงินฝากประจำ 2.05% ต่อปี)  
เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 13 เดือน

เงื่อนไข 
  • เปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาท 
  • ฝากเพิ่มครั้งละไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท ไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุด 
  • ฝากได้ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล 
  • *บุคคลธรรมดาไม่หักภาษี ณ ที่จ่าย 
  • เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 13 เดือน ถอนหรือปิดบัญชีก่อนครบกำหนด ได้รับดอกเบี้ยเผื่อเรียก 

          ฝากเลยที่ธนาคารออมสินทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. - 31 ต.ค. 66 หรือจนกว่าธนาคารจะมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่กำหนดไว้ภายหลัง 

          รายละเอียดเพิ่มเติม > > https://bit.ly/44IiLfK 

          เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด 

#เงินฝากมั่นคงรัฐบาลเป็นประกันเต็มจำนวน 
#เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 
#ธนาคารออมสินร่วมส่งเสริมการออม 
#GSBsocialbank 
#GSBsociety
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 13 เดือน ธนาคารออมสิน ดอกเบี้ยสูง ไม่เกรงใจใคร รับเต็ม 1.75% ต่อปี ไม่เสียภาษี โพสต์เมื่อ 13 กันยายน 2566 เวลา 10:39:18 3,235 อ่าน
TOP