x close

แรงงานเฮ ! ครม. ไฟเขียว ปรับขึ้นค่าแรง 17 อาชีพ เริ่มต้นวันละ 465 - 715 บาท

          คณะรัฐมนตรี เห็นชอบปรับขึ้นอัตราค่าจ้าง 3 กลุ่มอาชีพ 17 สาขา เริ่มต้นที่ 465 บาท สูงสุด 715 บาท เพื่อให้สอดคล้องกับความสามารถ

ครม ไฟเขียว ปรับขึ้นค่าแรง 17 อาชีพ
ภาพประกอบไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูล

          วันที่ 31 มกราคม 2566 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่าที่ประชุม ครม. เห็นชอบประกาศอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ สำหรับแรงงาน 3 กลุ่มอาชีพ 17 สาขา เพื่อส่งเสริมให้แรงงานที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ในแต่ละสาขาอาชีพและแต่ละระดับได้รับค่าจ้างที่เหมาะสม เป็นธรรม สอดคล้องกับทักษะฝีมือ ความรู้ ความสามารถ และการจ้างงานในตลาดแรงงาน


ครม ไฟเขียว ปรับขึ้นค่าแรง 17 อาชีพ
ภาพประกอบไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูล

สำหรับแรงงาน 3 กลุ่มอาชีพ 17 สาขา มีดังนี้

กลุ่มช่างอุตสาหการ

          - ช่างระบบส่งถ่ายกำลัง ระดับ 1 อัตราค่าจ้างวันละไม่ต่ำกว่า 495 บาท

          - ช่างระบบปั๊มและวาล์ว ระดับ 1 อัตราค่าจ้างวันละไม่ต่ำกว่า 515

          - ช่างประกอบโครงสร้างเหล็ก ระดับ 1 อัตราค่าจ้างวันละไม่ต่ำกว่า 500

          - ช่างปรับ ระดับ 1 อัตราค่าจ้างวันละไม่ต่ำกว่า 500 บาท

          - ผู้ควบคุมระบบงานเชื่อมมิก - แม็ก ด้วยหุ่นยนต์ ระดับ 1 อัตราค่าจ้างวันละไม่ต่ำกว่า 520 บาท

          - ช่างเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์อุตสาหกรรม

          ระดับ 1 อัตราค่าจ้างวันละไม่ต่ำกว่า 545 บาท

          ระดับ 2 ไม่ต่ำกว่าวันละ 635 บาท

          ระดับ 3 ไม่ต่ำกว่าวันละ 715 บาท


กลุ่มสาขาอาชีพช่างเครื่องกล

          - สาขาช่างซ่อมรถแทรกเตอร์การเกษตร

          ระดับ 1 อัตราค่าจ้างวันละไม่ต่ำกว่า 465 บาท

          ระดับ 2 ไม่ต่ำกว่าวันละ 535 บาท

          ระดับ 3 ไม่ต่ำกว่าวันละ 620 บาท


          - สาขาพนักงานควบคุมเครื่องจักรรถตักหน้าขุดหลัง ระดับ 1 อัตราค่าจ้างวันละไม่ต่ำกว่า 585 บาท

          - สาขาพนักงานควบคุมเครื่องจักรรถขุด ระดับ 1 อัตราค่าจ้างวันละไม่ต่ำกว่า 570 บาท

          - สาขาพนักงานควบคุมเครื่องจักรรถลากจูง ระดับ 1 อัตราค่าจ้างวันละไม่ต่ำกว่า 555 บาท

          - สาขาพนักงานควบคุมเครื่องจักรรถตัก ระดับ 1 อัตราค่าจ้างวันละไม่ต่ำกว่า 520 บาท

ครม ไฟเขียว ปรับขึ้นค่าแรง 17 อาชีพ
ภาพประกอบไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูล

กลุ่มสาขาอาชีพภาคบริการ

          - นักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม ไทยสัปปายะ (โภชนบำบัด) นักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม ไทยสัปปายะ (วารีบำบัด) นักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม ไทยสัปปายะ (สุคนธบำบัด)

          ระดับ 1 อัตราค่าจ้างวันละไม่ต่ำกว่า 500 บาท

          ระดับ 2 ไม่ต่ำกว่าวันละ 600 บาท


          - พนักงานผสมเครื่องดื่ม

          ระดับ 1 อัตราค่าจ้างวันละไม่ต่ำกว่า 475 บาท

          ระดับ 2 ไม่ต่ำกว่าวันละ 525 บาท

          ระดับ 3 ไม่ต่ำกว่าวันละ 600 บาท

          - การเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย ระดับ 1 อัตราค่าจ้างวันละไม่ต่ำกว่า 530 บาท

          - ช่างเครื่องช่วยคนพิการ

          ระดับ 1 อัตราค่าจ้างวันละไม่ต่ำกว่า 520 บาท

          ระดับ 2 ไม่ต่ำกว่าวันละ 600 บาท


ขอขอบคุณข้อมูลจาก ข่าวช่อง 3

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
แรงงานเฮ ! ครม. ไฟเขียว ปรับขึ้นค่าแรง 17 อาชีพ เริ่มต้นวันละ 465 - 715 บาท อัปเดตล่าสุด 31 มกราคม 2566 เวลา 23:05:43 126,842 อ่าน
TOP