x close

คนกรุงเตรียมตัว ! คมนาคม ไฟเขียวขึ้นค่าแท็กซี่ รถใหญ่เริ่ม 40 - รถติดนาทีละ 3 บาท

          กระทรวงคมนาคม ไฟเขียว ขึ้นค่าโดยสารรถแท็กซี่ในกรุงเทพฯ ที่อยู่ในระบบ 80,000 คัน รถเล็กเริ่ม 35 บาท รถใหญ่เริ่ม 40 บาท รถติดคิดเพิ่มนาทีละ 3 บาท เตรียมเสนออัตราใหม่ภายใน 2 สัปดาห์ ก่อนประกาศบังคับใช้


ขึ้นค่าแท็กซี่

         วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 เรื่องเล่าเช้านี้ รายงานว่า นายวิรัช พิมพะนิตย์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วย นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) ได้ร่วมประชุมหารือกับผู้แทน 4 สมาคมแท็กซี่ หารือเกี่ยวกับการขอปรับขึ้นค่าโดยสารรถแท็กซี่มิเตอร์ให้สอดคล้องกับต้นทุน และค่าครองชีพในปัจจุบัน

         โดยมติที่ประชุมครั้งนี้ เห็นชอบแนวทางการปรับขึ้นค่าแท็กซี่ตามที่ ขบ. และสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) เสนอมาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของทุกฝ่าย

สำหรับอัตราค่าโดยสารใหม่ มีดังนี้


ระยะทาง 1 กม. แรก

         - รถเล็ก (เครื่องยนต์ 1,600-1,800 ซีซี) ราคา 35 บาท

         - รถใหญ่ (เครื่องยนต์ 2,000 ซีซี) ราคา 40 บาท


ระยะทาง 2-10 กม.

         - รถเล็ก / รถใหญ่ กม. ละ 6.5 บาท

ระยะทาง 11-20 กม.

         - รถเล็ก / รถใหญ่ กม. ละ 7 บาท

ระยะทาง 21-40 กม.

         - รถเล็ก / รถใหญ่ กม. ละ 8 บาท

ระยะทางเกินกว่า 41-60 กม.

         - รถเล็ก / รถใหญ่ กม. ละ 8.5 บาท
    
ระยะทาง 61-80 กม.

         - รถเล็ก / รถใหญ่ กม. ละ 9 บาท

ระยะทาง 81 กม. ขึ้นไป

         - รถเล็ก / รถใหญ่ กม. ละ 10.5 บาท

ค่ารถติด กรณีรถเคลื่อนที่ได้ช้ากว่า 6 กม./ชม.

         - รถเล็ก / รถใหญ่ คิดนาทีละ 3 บาท
   
ขึ้นค่าแท็กซี่

         ทั้งนี้ อธิบดี ขบ. กล่าวว่า หลังจากประชุมครั้งนี้ ขบ. จะรวบรวมข้อมูลเพื่อเสนอ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม เห็นชอบมติผลประชุมภายใน 1-2 สัปดาห์ หากได้รับความเห็นชอบแล้ว จากนั้นจะต้องประกาศกฎกระทรวงในการปรับขึ้นค่าโดยสารแท็กซี่ เพื่อให้มีผลใช้บังคับต่อไป

         โดยการปรับขึ้นค่าโดยสารครั้งนี้ มีผลเฉพาะแท็กซี่ในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ ที่อยู่ในระบบทั้งหมด 80,000 คัน หลังจากมีมติให้ปรับขึ้นค่าโดยสารแล้ว รถแท็กซี่ที่อยู่ในระบบต้องนำมาปรับจูนมิเตอร์ใหม่ เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน

         ส่วนแท็กซี่ต่างจังหวัด สำนักงานขนส่งจังหวัดในพื้นที่ต่าง ๆ จะเป็นผู้พิจารณา เนื่องจากแท็กซี่ต่างจังหวัดมีอัตราค่าโดยสารแตกต่างกัน โดยเฉพาะจังหวัดเมืองท่องเที่ยว เช่น เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี และ จ.ภูเก็ต มีอัตราค่าครองชีพสูงมาก ทำให้อัตราค่าโดยสารไม่เท่ากัน


ขอบคุณข้อมูลจาก เรื่องเล่าเช้านี้


เรื่องที่คุณอาจสนใจ
คนกรุงเตรียมตัว ! คมนาคม ไฟเขียวขึ้นค่าแท็กซี่ รถใหญ่เริ่ม 40 - รถติดนาทีละ 3 บาท โพสต์เมื่อ 10 พฤศจิกายน 2565 เวลา 16:33:25 20,341 อ่าน
TOP