x close

วันหยุดธนาคาร 2566 ตรงกับวันไหนบ้าง เช็กให้ชัวร์ก่อนไปทำธุรกรรม

         วันหยุดธนาคาร ปี 2566 มีวันไหนบ้าง วันสงกรานต์ วันแรงงาน วันพืชมงคล วันเข้าพรรษา ธนาคารหยุดไหม ตรงกับวันหยุดราชการ 2566 หรือเปล่า มาเปิดปฏิทินกันเลย
           วันหยุดธนาคาร คือ วันหยุดตามประเพณีของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจ เช่น ธนาคารของรัฐ ธนาคารเอกชน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทหลักทรัพย์ ฯลฯ ซึ่งส่วนใหญ่จะตรงกับวันหยุดราชการ ยกเว้นวันพืชมงคล วันเข้าพรรษา ที่ธนาคารไม่ได้ปิดทำการเหมือนกับหน่วยงานราชการ และหากใครอยากทราบว่า วันหยุดธนาคาร ประจำปี 2566 จะมีวันไหนบ้าง ตรงกับวันที่เท่าไร เพื่อจะได้วางแผนก่อนทำธุรกรรมต่าง ๆ ลองมาเปิดปฏิทินวันหยุดธนาคาร 2023 ไปพร้อม ๆ กัน
สามารถตรวจเช็กวันเดือนปีเพื่อวางแผนชีวิตด้วย ปฏิทินปี 2566 ได้ที่นี่
วันหยุดธนาคาร

ภาพจาก : Oathz/Shutterstock.com

วันหยุดธนาคาร เดือนมกราคม 2566

 • วันจันทร์ที่ 2 มกราคม : ​ชดเชยวันสิ้นปีและวันขึ้นปีใหม่ (วันเสาร์ที่ 31 ธันวาคม 2565 และวันอาทิตย์ที่ 1 มกราคม 2566)
หมายเหตุ : วันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม 2565 ธนาคารเปิดทำการตามปกติ

วันหยุดธนาคาร เดือนมีนาคม 2566

 • วันจันทร์ที่ 6 ​มีนาคม : วันมาฆบูชา

วันหยุดธนาคาร เดือนเมษายน 2566

 • วันพฤหัสบดีที่ 6 เมษายน : วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
 • วันพฤหัสบดีที่ 13 เมษายน : วันสงกรานต์
 • วันศุกร์ที่ 14 เมษายน : วันสงกรานต์

วันหยุดธนาคาร เดือนพฤษภาคม 2566

 • วันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม : วันแรงงานแห่งชาติ
 • วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม : วันฉัตรมงคล
 • วันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม : วันหยุดพิเศษ (เพิ่มเติม)

วันหยุดธนาคาร เดือนมิถุนายน 2566

 • วันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน : วันชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี และวันวิสาขบูชา (วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2566)

วันหยุดธนาคาร เดือนกรกฎาคม 2566

 • วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม : วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
หมายเหตุ : วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2566 สถาบันการเงินเปิดทำการปกติ

วันหยุดธนาคาร เดือนสิงหาคม 2566

 • วันอังคารที่ 1 สิงหาคม : วันอาสาฬหบูชา
 • วันจันทร์ที่ 14 สิงหาคม : วันชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ (วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2566)

วันหยุดธนาคาร เดือนตุลาคม 2566

 • วันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม : วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
 • วันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม : ​วันปิยมหาราช

วันหยุดธนาคาร เดือนธันวาคม 2566

 • วันอังคารที่ 5 ธันวาคม : วันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
 • วันจันทร์ที่ 11 ธันวาคม : ชดเชยวันพระราชทานรัฐธรรมนูญ (วันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม 2566)
 • วันศุกร์ที่ 29 ธันวาคม : วันหยุดชดเชยวันสิ้นปี (เลื่อนมาจากวันอังคารที่ 2 มกราคม 2567)
วันหยุดธนาคาร

ภาพจาก : ธนาคารแห่งประเทศไทย

วันหยุดธนาคาร

ภาพจาก : ธนาคารแห่งประเทศไทย

วันหยุดธนาคาร

ภาพจาก : ธนาคารแห่งประเทศไทย

 • ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ให้หยุดในวันตรุษอีดิ้ลฟิตรี (วันรายอปอซอ) และวันตรุษอีดิ้ลอัฎฮา (วันรายอฮัจยี) ตามประกาศสำนักจุฬาราชมนตรี เป็นการเพิ่มเติม หากวันดังกล่าวไม่ตรงกับวันหยุดตามที่กล่าวข้างต้นหรือวันหยุดประจำสัปดาห์

 • สาขาของสถาบันการเงินทุกแห่งในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดสตูล และจังหวัดสงขลา ให้หยุดในวันตรุษอีดิ้ลฟิตรี (วันรายอปอซอ) และวันตรุษอีดิ้ลอัฎฮา (วันรายอฮัจยี) ตามประกาศสำนักจุฬาราชมนตรี ​และวันตรุษจีน เป็นการเพิ่มเติม หากวันดังกล่าวไม่ตรงกับวันหยุดตามที่กล่าวข้างต้นหรือวันหยุดประจำสัปดาห์

วันที่ 1 กรกฎาคม เป็นวันหยุดธนาคารครึ่งปีหรือไม่ ?

            ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ยกเลิกวันหยุดภาคครึ่งปี (1 กรกฎาคม) ซึ่งเดิมกำหนดเพื่อให้สถาบันการเงินมีเวลาในการปิดงวดบัญชีครึ่งปี แต่เนื่องจากปัจจุบันสถาบันการเงินมีระบบการปิดบัญชีที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถดำเนินการได้โดยไม่กระทบกับการให้บริการของสถาบันการเงิน จึงไม่จำเป็นต้องมีการกำหนดวันหยุดภาคครึ่งปีอีกต่อไป

* หมายเหตุ : อัปเดตข้อมูลล่าสุดวันที่ 3 พฤศจิกายน 2566

ขอบคุณข้อมูลและภาพจาก : ธนาคารแห่งประเทศไทย, เฟซบุ๊ก ธนาคารแห่งประเทศไทย - Bank of Thailand (2), (3)  

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
วันหยุดธนาคาร 2566 ตรงกับวันไหนบ้าง เช็กให้ชัวร์ก่อนไปทำธุรกรรม อัปเดตล่าสุด 3 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10:15:41 39,796 อ่าน
TOP