x close

รู้หรือยัง ?! ผู้ประกันตนติดโควิด 19 มีสิทธิ์ได้เงินชดเชย เช็กเลย มาตราไหนได้เท่าไหร่

          ประกันสังคมเผย ผู้ประกันตนทุกมาตรามีสิทธิ์ได้รับเงินชดเชยขาดรายได้จากการป่วยโควิด 19 ซึ่งสามารถยื่นเอกสารรับผลประโยชน์ได้ภายใน 2 ปี ส่วนมาตราไหน ได้เท่าไหร่ เช็กเลย


ผู้ประกันตนติดโควิด 19

          วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 เฟซบุ๊ก สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน รายงานว่า ผู้ประกันตนทุกมาตรา ที่ติดโควิด 19 สามารถรับสิทธิชดเชยการขาดรายได้จากการป่วยได้ ไม่ว่าจะติดสายพันธุ์ไหน โดยผู้ประกันตนแต่ละมาตรา มีรายละเอียดดังนี้

มาตรา 33

          กรณีลาป่วย รับค่าจ้าง 30 วันแรกจากนายจ้าง หากพักรักษาตัวนานเกินกว่า 30 วัน สามารถเบิกสิทธิประโยชน์กรณีขาดรายได้ ตั้งแต่วันที่ 31 ของการลาป่วยเป็นต้นไป รับเงินทดแทน ร้อยละ 50 ของค่าจ้าง แต่ไม่เกิน 15,000 บาท

กรณีเจ็บป่วยทุกกรณีรวมป่วยโควิด

          ขาดรายได้ นายจ้างจะรับผิดชอบค่าจ้าง 30 วันแรกของปีตามกฎหมายแรงงาน หากเกิน 30 วัน ยื่นชดเชยรายได้กับสำนักงานประกันสังคมได้รับ 50% ของค่าจ้างไม่เกิน 15,000 บาท

เอกสารประกอบการยื่นเบิก

          1. สปส.2-01

          2. ใบรับรองแพทย์ที่แพทย์สั่งหยุดงานตัวจริง

          3. หนังสือรับรองนายจ้าง

          4. สำเนาบัญชีธนาคารหน้าแรก

          5. สถิติวันลาป่วยทั้งปีที่ลาป่วย

มาตรา 39

          รับเงินทดแทนขาดรายได้ร้อยละ 50 โดยคิดจากฐานอัตราการนำส่งเงินสมทบของผู้ประกันตน (4,800 บาท) ต้องมีเอกสารใบรับรองแพทย์และส่งเงินสมทบ 3 เดือนภายในระยะเวลา 15 เดือน ก่อนวันเข้ารับการรักษา

มาตรา 40

          รับเงินทดแทนการขาดรายได้ตามทางเลือก 1-2-3 โดยพิจารณาเอกสารหลักฐานและใบรับรองแพทย์และส่งเงินสมทบ 3 เดือน ภายในระยะเวลา 4 เดือนก่อนใช้สิทธิ์

          ทั้งนี้ ผู้ประกันตนสามารถยื่นรับผลประโยชน์เงินทดแทนได้ภายใน 2 ปี โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอรับประโยชน์ทดแทนได้ที่เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม แล้วส่งทางไปรษณีย์ และแนบสำเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์ ทางสำนักงานประกันสังคมจะดำเนินการและโอนเงินเข้าบัญชีให้

          สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกันสังคมได้ที่เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม หรือโทร. สายด่วน 1506 ให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

ขอบคุณข้อมูลจาก เฟซบุ๊ก สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
รู้หรือยัง ?! ผู้ประกันตนติดโควิด 19 มีสิทธิ์ได้เงินชดเชย เช็กเลย มาตราไหนได้เท่าไหร่ อัปเดตล่าสุด 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 17:09:01 58,321 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP