x close

ประกันโควิด 2565 เจอจ่ายจบยังมีอยู่ไหม เทียบแผนคุ้มครองที่เปิดขายอยู่

          ประกันโควิด 2565 ยังมีหลายบริษัทที่เปิดรับอยู่ แต่จะให้ความคุ้มครองในเรื่องไหนบ้าง แล้วแบบเจอจ่ายจบยังมีอยู่ไหม มาเปรียบเทียบข้อมูลกัน
          ประกันโควิดที่ทำไว้ตั้งแต่ปี 2564 ใกล้สิ้นสุดความคุ้มครอง 1 ปีแล้ว ทว่าการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ยังคงไม่จบลง ประกอบกับมีสายพันธุ์โอมิครอนที่แพร่กระจายได้เร็วกว่าเดิมอุบัติขึ้นมาอีก ดังนั้นหลายคนจึงมองหาประกันโควิดฉบับใหม่ เพื่อคุ้มครองต่อในปี 2565 แต่จะมีบริษัทประกันภัยแห่งไหนที่ยังเปิดรับกรมธรรม์คุ้มครองโรคโควิด 19 อยู่บ้างนั้น มาศึกษาข้อมูลกัน
ประกันโควิด เจอจ่ายจบ มีขายอยู่ไหม
ประกันโควิด 2565

          ประกันโควิดยอดฮิตที่ขายดีที่สุดในปี 2564 คือแบบเจอจ่ายจบ แต่ต้องบอกว่า ปัจจุบันไม่มีประกันประเภทนี้จำหน่ายแล้ว เนื่องจากในช่วงปี 2564 มีการแพร่ระบาดของ COVID-19 อย่างรุนแรง ส่งผลให้จำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นมหาศาล และคนที่มีประกันโควิดส่วนใหญ่ทำแบบเจอจ่ายจบเอาไว้ โดยจ่ายเบี้ยแค่หลักร้อย แต่เมื่อติดเชื้อโควิดจะได้เงินชดเชยสูงถึงหลักหมื่น-หลักแสน ทำให้บริษัทประกันประสบปัญหาขาดทุนอย่างหนัก จนบางแห่งถึงกับต้องปิดกิจการ เพราะไม่สามารถจ่ายสินไหมทดแทนได้

          ทั้งนี้จากสถิติการจ่ายเคลมประกันจนถึงสิ้นปี 2564 อยู่ที่ประมาณ 40,000 ล้านบาท และยังมีประกันโควิดแบบเจอ จ่าย จบ ที่ยังเหลือความคุ้มครองอีก 7 ล้านกรมธรรม์ จนกว่าจะหมดความคุ้มครองประมาณสิ้นเดือนมิถุนายน 2565

ประกันโควิด 2565 มีขายแบบไหนบ้าง 

      สำหรับประกันโควิดที่ยังเปิดรับอยู่ในปี 2565 ส่วนใหญ่จะคุ้มครองอยู่ไม่กี่กรณี เช่น

 • คุ้มครองภาวะโคม่าจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา
 • คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากการเป็นผู้ป่วยใน กรณีติดเชื้อไวรัสโคโรนา
 • คุ้มครองภาวะโคม่าจากการฉีดวัคซีนโควิด 19
 • คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากการเป็นผู้ป่วยใน กรณีฉีดวัคซีนโควิด 19
 • ชดเชยรายได้รายวัน กรณีเป็นผู้ป่วยในจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา
 • ชดเชยรายได้รายวัน กรณีเป็นผู้ป่วยในจากการฉีดวัคซีนโควิด 19

          นอกจากนี้ บางแผนอาจคุ้มครองค่าใช้จ่ายในการตรวจหาเชื้อโควิดสำหรับคนในครอบครัว หรือประกันอุบัติเหตุ ขึ้นอยู่กับกรมธรรม์ของแต่ละบริษัท ซึ่งปัจจุบันมีประกันโควิดที่ยังเปิดจำหน่ายอยู่ ดังต่อไปนี้

เปรียบเทียบประกันโควิด 2565

ทิพยประกันภัย

          มีประกันโควิดอยู่ 4 แผน คือ
ทิพยประกันภัย

เงื่อนไข

 • อายุผู้ทำประกัน 1-99 ปี (เฉพาะแผน 1AX และ 1NX) และอายุ 1-60 ปี (เฉพาะแผน ฺBX)
 • คนต่างชาติที่พำนักในประเทศไทยอย่างน้อย 6 เดือน หรือมี work permit สามารถทำได้
 • มีระยะเวลารอคอย 14 วัน นับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับครั้งแรก
 • การเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่า หรือ ภาวะสมองตายและระบบประสาทล้มเหลว หรือ การเจ็บป่วยระยะสุดท้ายซึ่งเป็นการเจ็บป่วยรุนแรงที่แพทย์ลงความเห็นว่าไม่มีวิธีการรักษาให้หายได้ และ/หรือ เป็นสาเหตุทำให้เสียชีวิตโดยมีสาเหตุหลักมาจากติดเชื้อไวรัสโคโรนา
 • ค่าใช้จ่ายในการตรวจหาเชื้อโควิดสำหรับบุคคลในครอบครัว และบุคคลที่อาศัยอยู่กับผู้เอาประกันภัย จะให้การคุ้มครองเมื่อผู้เอาประกันภัยได้รับการตรวจวินิจฉัยว่าติดเชื้อ โดยคุ้มครองสูงสุด 3 คน จ่ายตามจริงวงเงินไม่เกิน 10,000 บาทต่อปี (วงเงินรวมอยู่ในค่ารักษาพยาบาลจากการติดเชื้อไวรัส COVID -19 หรือ ค่ารักษาพยาบาลในฐานะผู้ป่วยในจากการแพ้วัคซีน COVID- 19)
 • กรณีแพ้วัคซีน คุ้มครองภายใน 90 วันหลังฉีดวัคซีน
           ช่องทางซื้อประกัน :  ทิพยประกันภัย
           ข้อมูลเพิ่มเติม : ทิพยประกันภัย  
* หมายเหตุ : จากข้อมูล ณ วันที่ 12 เมษายน 2565 ทิพยประกันภัยหยุดขายแผน 1AX และแผน 1NX แล้ว 

กรุงไทย

          ประกันโควิดของกรุงไทย มี 4 แผนคือ
ประกันโควิดกรุงไทย

เงื่อนไข

 • รับประกันโดยทิพยประกันภัย 
 • แผนที่คุ้มครองภาวะโคม่า จำกัดการซื้อ 1 คน ต่อจำนวนเงินเอาประภัยรวมกันไม่เกิน 1,000,000 บาท
 • แผนที่คุ้มครองกรณีแพ้วัคซีน จำกัดการซื้อ 1 คนต่อ 1 แผนความคุ้มครอง สำหรับทุกช่องทางการจำหน่ายของทิพยประกันภัย

          ช่องทางซื้อประกัน : สาขาของธนาคารกรุงไทย (สำหรับประกันโควิดคุ้มครองภาวะโคม่า) และซื้อผ่านแอปพลิเคชัน Krungthai Next (สำหรับประกันแพ้วัคซีนโควิด)  

          ข้อมูลเพิ่มเติม : ธนาคารกรุงไทย 

FWD

          มี 2 แผนความคุ้มครอง
ประกันโควิด

เงื่อนไข

 • แผนประกันมีระยะเวลารอคอย 14 วัน
 • ผู้ขอทำประกันภัยสามารถซื้อกรมธรรม์ประกันภัยได้ 1 ฉบับต่อคน
 • คุ้มครองอาการจากผลข้างคียงการฉีดวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 ที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ในประเทศไทย เท่านั้น
 • คุ้มครอง 90 วันหลังจากฉีดวัคซีนต่อครั้ง

          ช่องทางซื้อประกัน : FWD, bolttech.co.th, TQM

          ข้อมูลเพิ่มเติม : FWD, bolttech.co.th, TQM

* หมายเหตุ : จากข้อมูล ณ วันที่ 12 เมษายน 2565 FWD หยุดจำหน่ายประกันโควิดทุกแผนแล้ว

ทูนประกันภัย

    มีแผนประกันโควิด 6 แผน (สำหรับคนไทย) โดยความคุ้มครองและเบี้ยฉบับปรับปรุงใหม่นี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป
ประกันโควิด

เงื่อนไข
 • มีระยะเวลารอคอย 14 วัน นับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็นครั้งแรก
 • สำหรับผู้เอาประกันภัยสัญชาติไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย โดยต้องอาศัยอยู่ในประเทศไทยติดต่อกันอย่างน้อยเป็นเวลา 30 วันก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยเริ่มมีผลบังคับ
 • สามารถทำประกันภัยได้สูงสุดไม่เกิน 1 ฉบับ
 • ไม่รับประกันภัยสำหรับกลุ่มอาชีพพิเศษ ได้แก่ บุคลากรทางการแพทย์ (แพทย์, พยาบาล, เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ในโรงพยาบาล) และพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในท่าอากาศยาน แอร์โฮสเตส สจวร์ด นักบิน คนงานก่อสร้าง ผู้ที่ปฏิบัติงานบนแท่นขุดเจาะน้ำมันหรือบนเรือทุกประเภท
 • ต้องไม่เคยมีประวัติเกิดอาการแพ้ยารุนแรงจนเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล
 • วัคซีนเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ต้องได้รับการรับรองหรือการอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
 • ผู้ที่เพิ่งหายจากโรคโควิด 19 สามารถซื้อกรมธรรม์ได้ โดยต้องออกจากโรงพยาบาล/คลินิก ไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันที่กรมธรรม์มีผลบังคับใช้

          ช่องทางซื้อประกัน : ทูนประกันภัย   

          ข้อมูลเพิ่มเติม : ทูนประกันภัย  

* หมายเหตุ : จากข้อมูล ณ วันที่ 12 เมษายน 2565 ทูนประกันภัย หยุดจำหน่ายแผน iSafe ทุกแผนแล้ว
          ในส่วนของประกันโควิดรายใหญ่ เช่น ประกันโควิดของวิริยะประกันภัย, ประกันโควิดของกรุงเทพประกันภัย, ประกันโควิดของสินมั่นคง, ประกันโควิดของ SCB โดยเทเวศร์ประกันภัย, ประกันโควิดของอาคเนย์ ฯลฯ ปัจจุบันยกเลิกการจำหน่ายแล้ว ทั้งแบบเจอจ่ายจบ และแบบอื่น ๆ
ประกันโควิด

          ทั้งนี้ ก่อนทำประกันภัยใด ๆ ควรอ่านเงื่อนไขของกรมธรรม์ให้ละเอียด หากไม่เข้าใจตรงส่วนไหน แนะนำให้สอบถามให้ชัดเจน เพื่อจะได้ไม่เสียผลประโยชน์

บทความและข่าวเกี่ยวกับประกันโควิด 19

* หมายเหตุ : อัปเดตข้อมูลล่าสุดวันที่ 12 เมษายน 2565
 

ขอบคุณข้อมูลจาก : สมาคมประกันวินาศภัยไทย, เฟซบุ๊ก PR OIC, ทิพยประกันภัย, ธนาคารกรุงไทย, FWD, ทูนประกันภัย   

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ประกันโควิด 2565 เจอจ่ายจบยังมีอยู่ไหม เทียบแผนคุ้มครองที่เปิดขายอยู่ อัปเดตล่าสุด 12 เมษายน 2565 เวลา 15:04:18 332,719 อ่าน
TOP