x close

ประกันสังคม ขยายอายุเกษียณจาก 55 เป็น 60 ปี งานนี้โซเชียลวิจารณ์แซ่ด !

          ประกันสังคม ขยายอายุเกษียณจาก 55 ปี เป็น 60 ปี ด้านโซเชียลวิจารณ์สนั่น ลั่นควรให้ผู้ประกันตนตัดสินใจเอง 60 ปี สำหรับผู้ใช้แรงงานมันนานไป


          วันที่ 20 ธันวาคม 2564 สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เผยความคืบหน้าการดำเนินการขยายอายุผู้มีสิทธิรับประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพ ว่า เนื่องจากโครงสร้างประชากรที่กำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ส่งผลให้มีจำนวนแรงงานลดลง ในขณะเดียวกันก็ส่งผลให้มีจำนวนผู้สูงอายุและผู้รับบำนาญเพิ่มขึ้น ระบบการแพทย์ที่ดีขึ้น ทำให้อายุเฉลี่ยของประชากรก็เพิ่มขึ้น ซึ่งทำให้ผู้ประกันตนจะได้รับบำนาญเป็นระยะเวลายาวนานขึ้น เนื่องจากบำนาญประกันสังคมเป็นการดูแลตลอดชีวิต


          อย่างไรก็ตาม สิทธิประโยชน์ที่เพิ่มมากขึ้นก็จะตามมาด้วยต้นทุนที่สูงขึ้น เพื่อไม่ให้ต้นทุนสูงขึ้นมากจนเกินไป ส่งผลกระทบต่ออัตราเงินสมทบที่ผู้ประกันตนและนายจ้างต้องนำส่ง สำนักงานประกันสังคม จึงมีนโยบายการปรับปรุงอายุเกษียณ เพื่อให้เกิดสมดุลกับโครงสร้างประชากรผู้สูงอายุ และควบคุมต้นทุนของระบบบำนาญให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม

เงิน

          สำนักงานประกันสังคม ได้มีการจัดทำแนวทางการปฏิรูประบบบำนาญชราภาพโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความยั่งยืนให้ระบบบำนาญชราภาพ รวมทั้งเสริมสร้างความมั่นคงให้กับลูกจ้างผู้ประกันตนเมื่อต้องเข้าสู่วัยเกษียณ โดยที่การขยายอายุผู้มีสิทธิรับประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพจาก 55 ปี เป็น 60 ปี เป็นมาตรการหนึ่ง ซึ่งจะเป็นการใช้กับผู้ประกันตนใหม่และผู้ประกันตนที่อายุน้อยเท่านั้น ผู้ประกันตนปัจจุบันที่ใกล้เกษียณอายุจะไม่ได้รับผลกระทบ

เงิน

สิทธิรับประโยชน์


          เพิ่มโอกาสให้ผู้ประกันตนได้รับบำนาญในอัตราที่สูงขึ้น โดยจะได้รับบำนาญเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 1.5 ต่อทุกปี เช่น..

          - หากส่งเงินสมทบตั้งแต่อายุ 30 ปี และทำงานจนถึงอายุ 55 ปี เท่ากับทำงาน 25 ปี หากมีค่าจ้างที่ส่งเงินสมทบเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย เท่ากับ 15,000 บาท จะได้บำนาญในอัตรา 35% ของ 15,000 บาท หรือคิดเป็นเดือนละ 5,250 บาท

          - หากขยายระยะเวลาการทำงานถึงอายุ 60 จะได้รับบำนาญเพิ่มอีก 7.5% ทำให้บำนาญเพิ่มเป็น 42.5% หรือคิดเป็นเดือนละ 6,375 บาท (เพิ่มขึ้น 1,125 บาท) ไปตลอดชีวิต

          ต่อมาได้มีชาวโซเชียลเข้าไปแสดงความคิดเห็นถึงการขยายอายุดังกล่าวกันมากมาย โดยบอกว่า 60 ปี สำหรับเราผู้ใช้แรงงานมันนานไป ไม่เห็นด้วย​ เอาเปรียบผู้ประกันตนทุกอย่าง ควรจะให้ลงแบบสมัครใจไม่ใช่แบบมัดมือชก คนที่มีงานทำอยู่แล้วไม่เดือดร้อน แต่คนที่ไม่มีงานทำในช่วง 5 ปีที่เว้นจะทำยังไง

          ซึ่งทางประกันสังคมก็ตอบกลับว่า การดำเนินการดังกล่าว สำนักงานประกันสังคมได้ดำเนินการสำรวจและรับฟังความคิดเห็นแล้ว แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะนำความคิดเห็นส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาประเด็นดังกล่าวอีกครั้ง

คอมเมนต์

คอมเมนต์

คอมเมนต์

คอมเมนต์

ขอขอบคุณข้อมูลจาก สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ประกันสังคม ขยายอายุเกษียณจาก 55 เป็น 60 ปี งานนี้โซเชียลวิจารณ์แซ่ด ! อัปเดตล่าสุด 0 543 เวลา 00:00:00 172,676 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP