x close

พันธบัตรออมทรัพย์ รุ่นออมไปด้วยกัน ซื้อที่ไหน ดอกเบี้ยเท่าไร เช็กเงื่อนไขเลย !

          พันธบัตรออมทรัพย์ รุ่นออมไปด้วยกัน น่าสนใจแค่ไหน มีกี่รุ่น ต้องฝากกี่ปี ให้ดอกเบี้ยเท่าไร ซื้อที่ไหน ลองมาเช็กเงื่อนไขของพันธบัตรออมทรัพย์กันก่อน

          พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตรออมทรัพย์ เป็นวิธีออมเงินที่ได้รับความสนใจไม่น้อย เพราะค่อนข้างปลอดภัยและให้ดอกเบี้ยสูงกว่าเงินฝากออมทรัพย์หรือเงินฝากประจำ ดังนั้นเมื่อเปิดจำหน่ายรอบไหนก็จะมีผู้ซื้อจนเต็มวงเงินภายในเวลาไม่นาน และล่าสุดกระทรวงการคลังได้ออกพันธบัตรออมทรัพย์ ชุดใหม่ ในชื่อ "พันธบัตรออมทรัพย์ รุ่นออมไปด้วยกัน" ซึ่งมีให้เลือก 2 แบบ คือ

          1. พันธบัตรออมทรัพย์ รุ่นออมไปด้วยกันบนวอลเล็ต สบม. ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อายุ 5 ปี และ 10 ปี เริ่มจำหน่ายวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 

          2. พันธบัตรออมทรัพย์ รุ่นออมไปด้วยกัน ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อายุ 5 ปี และ 10 ปี เริ่มจำหน่ายวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564


          พันธบัตรออมทรัพย์แต่ละรุ่นมีความแตกต่างกันอย่างไร หากสนใจก็ตามมาอ่านรายละเอียดกันได้เลย

พันธบัตรออมไปด้วยกันบนวอลเล็ต สบม.
เปิดขาย 15 พ.ย.
          พันธบัตรออมทรัพย์ รุ่นออมไปด้วยกันบนวอลเล็ต สบม. ของกระทรวงการคลัง เป็นพันธบัตรแบบไร้ใบตราสาร วงเงินจำหน่าย 10,000 ล้านบาท มีทั้งหมด 2 รุ่น คืออายุ 5 ปี และ 10 ปี ต้องซื้อผ่านแอปฯ เป๋าตัง เท่านั้น 

ให้ดอกเบี้ยเท่าไร ?

พันธบัตรออมทรัพย์ รุ่นออมไปด้วยกันบนวอลเล็ต สบม. รุ่นอายุ 5 ปี (SBST26NA)

         คิดดอกเบี้ยแบบขั้นบันได คือ
         ปีที่ 1 : 1.50%
         ปีที่ 2-4 : 2.00%
         ปีที่ 5 : 3.00%

         เฉลี่ย 5 ปี ได้รับดอกเบี้ย 2.10% ต่อปี ซึ่งดอกเบี้ยจากพันธบัตรจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 15% (สำหรับบุคคลธรรมดา) เท่ากับจะได้รับดอกเบี้ยประมาณ 1.785% ต่อปี

พันธบัตรออมทรัพย์ รุ่นออมไปด้วยกันบนวอลเล็ต สบม. รุ่นอายุ 10 ปี (SBST31NA)

         คิดดอกเบี้ยแบบขั้นบันได คือ
         ปีที่ 1-3 : 2.00%
​​​​​​​         ปีที่ 4-5 : 3.00%
​​​​​​​         ปีที่ 6-9 : 3.50%
​​​​​​​         ปีที่ 10 : 4.00%

​​​​​​​         เฉลี่ย 10 ปี ได้รับดอกเบี้ย 3.00% ต่อปี เมื่อหักภาษี ณ ที่จ่าย 15% (สำหรับบุคคลธรรมดา) จะได้รับดอกเบี้ยประมาณ 2.55% ต่อปี

​​​​​​​         จ่ายดอกเบี้ยปีละ 4 ครั้ง คือ ทุกวันที่ 15 ของเดือนกุมภาพันธ์ พฤษภาคม สิงหาคม  และพฤศจิกายน ของทุกปี จนกว่าพันธบัตรจะครบกำหนดไถ่ถอน โดยจ่ายดอกเบี้ยงวดแรกวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565

ใครซื้อได้บ้าง ?

 • บุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย ที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 • ผู้ที่มีอายุไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์จะต้องได้รับการยินยอมจากผู้ปกครองก่อนการซื้อพันธบัตร ณ สาขาธนาคารกรุงไทย 

ซื้อขั้นต่ำ-สูงสุดได้เท่าไร ?

 • จำหน่ายหน่วยละ 1 บาท ซื้อขั้นต่ำ 100 หน่วย หรือ 100 บาท
 • ซื้อเพิ่มได้เป็นจำนวนเท่าของ 100 บาท เช่น 200 500 1,100 3,000 บาท เป็นต้น
 • ซื้อได้สูงสุดไม่เกิน 10 ล้านบาท
 • ไม่จำกัดจำนวนครั้งที่ซื้อต่อราย

เปิดขายเมื่อไร ?

 • ซื้อได้ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 น. จนถึงวันที่ 3 ธันวาคม 2564 เวลา 15.00 น.  (หมายเหตุ จำหน่ายเต็มวงเงินแล้วในวันแรกที่เปิดขาย)
 • ต้องซื้อผ่านวอลเล็ตสะสมบอนด์มั่งคั่ง (วอลเล็ต สบม.) ในแอปพลิเคชันเป๋าตัง โดยต้องลงทะเบียนผ่านวอลเล็ต สบม. ก่อน จึงจะสามารถทำรายการซื้อพันธบัตรได้

วิธีซื้อพันธบัตรผ่านแอปฯ เป๋าตัง

          ดาวน์โหลดแอปฯ เป๋าตัง และลงทะเบียน สแกนใบหน้าให้เรียบร้อย จากนั้นลงทะเบียนวอลเล็ต สบม. (สำหรับคนที่ยังไม่เคยซื้อพันธบัตรผ่านแอปฯ เป๋าตัง มาก่อน) ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ตามขั้นตอนดังนี้
เมื่อลงทะเบียนวอลเล็ต สบม. เรียบร้อย จึงจะสามารถซื้อพันธบัตรได้ ดังนี้

ไถ่ถอนพันธบัตรได้เมื่อไร ?

 • พันธบัตรออมทรัพย์ รุ่นออมไปด้วยกันบนวอลเล็ต สบม. รุ่นอายุ 5 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 15 พฤศจิกายน 2569
 • พันธบัตรออมทรัพย์ รุ่นออมไปด้วยกันบนวอลเล็ต สบม. รุ่นอายุ 10 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 15 พฤศจิกายน 2574
 • สามารถขายพันธบัตรและโอนกรรมสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ได้รับดอกเบี้ยงวดแรก คือตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป โดยราคาขายขึ้นอยู่กับราคาตลาด ณ วันที่ขาย
พันธบัตรออมทรัพย์ รุ่นออมไปด้วยกัน
เปิดขาย 22 พ.ย.
พันธบัตรออมทรัพย์

ภาพจาก Kong Setthavaut/Shutterstock ไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูล

          เป็นพันธบัตรออมทรัพย์ที่จำหน่ายให้ประชาชนทั่วไป และนิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร สามารถซื้อได้ที่ธนาคาร 4 แห่ง แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 

          - อายุ 5 ปี และ 10 ปี สำหรับผู้ซื้อที่เป็นประชาชนทั่วไป ที่มีสัญชาติไทย หรือมีถิ่นกำเนิดอยู่ในประเทศไทย
          - อายุ 10 ปี สำหรับผู้ซื้อที่เป็นนิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร

ให้ดอกเบี้ยเท่าไร ?

สำหรับผู้ซื้อที่เป็นประชาชนทั่วไป

 • พันธบัตรออมทรัพย์ รุ่นออมไปด้วยกัน อายุ 5 ปี (SBST26NB) คิดดอกเบี้ยแบบขั้นบันไดเหมือนกับรุ่นวอลเล็ต สบม. เฉลี่ย 2.10% ต่อปี (หักภาษีแล้วจะเหลือ 1.785% ต่อปี)
   
 • พันธบัตรออมทรัพย์ รุ่นออมไปด้วยกัน อายุ 10 ปี (SBST31NB) คิดดอกเบี้ยแบบขั้นบันได เหมือนกับรุ่นวอลเล็ต สบม. เฉลี่ย 3.00% ต่อปี (หักภาษีแล้วจะเหลือ 2.55% ต่อปี)


          ทั้ง 2 รุ่น จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ในวันที่ 22 ของเดือนกุมภาพันธ์ พฤษภาคม สิงหาคม และพฤศจิกายน ของทุกปี จนกว่าพันธบัตรจะครบกำหนดไถ่ถอน โดยจ่ายดอกเบี้ยงวดแรกในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565

สำหรับผู้ซื้อที่เป็นนิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร

          เปิดจำหน่ายเฉพาะพันธบัตรออมทรัพย์ รุ่นออมไปด้วยกัน อายุ 10 ปี (SB31NA) อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.20% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน ในวันที่ 24 พฤษภาคม และ 24 พฤศจิกายน ของทุกปี จนกว่าพันธบัตรจะครบกำหนดไถ่ถอน โดยจ่ายดอกเบี้ยงวดแรกในวันที่ 24 พฤษภาคม 2565

เปิดขายเมื่อไร ?

 • รุ่นสำหรับประชาชนทั่วไป เปิดขายวันที่ 22 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2564
 • รุ่นสำหรับนิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร เปิดขายวันที่ 24 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2564
 • ซื้อขั้นต่ำ 1,000 บาท ไม่จำกัดวงเงินสูงสุด
 • ไม่จำกัดจำนวนครั้งที่เข้าซื้อต่อราย

พันธบัตรออมไปด้วยกัน ซื้อยังไง ซื้อได้ที่ไหนบ้าง ?

          สามารถซื้อได้ 2 ช่องทาง คือ

          1. เคาน์เตอร์ของธนาคาร 4 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ 

          2. Internet Banking และ Mobile Application ของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ โดยจะหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้ซื้อทันที

ไถ่ถอนพันธบัตรได้เมื่อไร ?

 • พันธบัตรรุ่นอายุ 5 ปี (SBST26NB) ครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2569
 • พันธบัตรรุ่นอายุ 10 ปี (SBST31NB) ครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2574
 • พันธบัตรรุ่นอายุ 10 ปี (SB31NA) สำหรับนิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2574

ช่องทางสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 • ธนาคารกรุงไทย โทร. 0 2111 1111 หรือ คลิก  
 • ธนาคารกรุงเทพ โทร. 1333 
 • ธนาคารกสิกรไทย โทร. 0 2888 8888 กด 819 
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ โทร. 0 2777 7777 
 • สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ โทร. 0 2265 8050 ต่อ 5307, 5315, 5322 หรือ โทร 0 2271 7999 ต่อ 5809, 5820
 • ธนาคารแห่งประเทศไทย  
  • สำนักงานใหญ่ ฝ่ายการชำระเงินและพันธบัตร โทร. 1213
  • สำนักงานภาคใต้ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โทร. 0 7443 4800 ต่อ 4830, 4833, 4835, 0 7423 8475
  • สำนักงานภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ โทร. 0 5393 1077-8 
  • สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น โทร. 0 4391 3423, 3425
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
พันธบัตรออมทรัพย์ รุ่นออมไปด้วยกัน ซื้อที่ไหน ดอกเบี้ยเท่าไร เช็กเงื่อนไขเลย ! อัปเดตล่าสุด 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 17:33:57 15,273 อ่าน
TOP