x close

เปิดบิ๊กดีล !! SCBS ทุ่ม 1.78 หมื่นล้าน ซื้อหุ้น Bitkub Online ร้อยละ 51

          SCBS ทุ่ม 1.78 หมื่นล้าน ซื้อหุ้น Bitkub Online ร้อยละ 51 มุ่งเป็นพันธมิตรวางรากฐานธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล สร้างการเติบโตระยะยาว เตรียมพร้อมสู่โลกการเงินอนาคต


          วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 Bitkub ได้โพสต์ภาพและข้อความระบุว่า กลุ่ม SBCx ได้ส่ง SCBS เข้าเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ใน Bitkub Online เพื่อสร้างการเติบโตระยะยาว และวางรากฐานธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล โดยเข้าลงทุนในบริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด (Bitkub Online Co., Ltd.) ผ่านการเข้าซื้อหุ้นสามัญในสัดส่วนร้อยละ 51 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดจากบริษัท บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (Bitkub Capital Group Holdings Co., Ltd.) คิดเป็นมูลค่ารวมประมาณ 17,850 ล้านบาท

          ตามรายงานระบุว่า การเข้าทำธุรกรรมการซื้อขายหุ้นจะอยู่ภายใต้การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีเงื่อนไขว่าผลการสอบทานธุรกิจ (Due Diligence) ของ Bitkub ในส่วนที่เป็นสาระสำคัญต้องเป็นที่น่าพอใจ และคู่สัญญาได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาซื้อขายหุ้นครบถ้วน โดยคาดว่าจะเสร็จสิ้นภายในไตรมาสแรกของปี 2565

สำหรับข้อความทั้งหมดมีดังนี้ขอบคุณข้อมูลจาก เฟซบุ๊ก Bitkub
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เปิดบิ๊กดีล !! SCBS ทุ่ม 1.78 หมื่นล้าน ซื้อหุ้น Bitkub Online ร้อยละ 51 อัปเดตล่าสุด 3 พฤศจิกายน 2564 เวลา 18:06:11 17,065 อ่าน
TOP