x close

เปิดปฏิทินเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด 2565 เงินเข้าวันไหน - ใครลงทะเบียนได้บ้าง ?

          เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด 2565 เช็กรายละเอียดวันโอนเงินเข้าบัญชีวันไหนบ้าง ใครสามารถลงทะเบียนได้บ้าง เช็กสิทธิอย่างไร ที่นี่มีคำตอบ


เปิดปฏิทินเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด

          ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด กรมกิจการเด็กและเยาวชน ขอแจ้งปฏิทินการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยกรมบัญชีกลางจะยึดหลักเกณฑ์จ่ายเงินเข้าบัญชีทุกวันที่ 10 ของเดือน และหากตรงกับวันเสาร์-อาทิตย์ หรือวันหยุดราชการ จะจ่ายเงินเด็กแรกเกิดเข้าบัญชีล่วงหน้าก่อนวันหยุด

- สามารถตรวจเช็ควันเดือนปีเพื่อวางแผนชีวิตด้วย ปฏิทินปี 2565 ได้ที่นี่ -


โดยมีไทม์ไลน์วันโอนเงิน ดังนี้


          - เดือนมกราคม : วันจันทร์ ที่ 10 มกราคม 2565

          - เดือนกุมภาพันธ์ : วันพฤหัส ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565

          - เดือนมีนาคม : วันพฤหัส ที่ 10 มีนาคม 2565

          - เดือนเมษายน : วันศุกร์ ที่ 8 เมษายน 2565

          - เดือนพฤษภาคม : วันอังคาร ที่ 10 พฤษภาคม 2565

          - เดือนมิถุนายน : วันศุกร์ ที่ 10 มิถุนายน 2565

          - ดือนกรกฎาคม : วันศุกร์ 8 กรกฎาคม 2565

          - เดือนสิงหาคม : วันพุธ 10 สิงหาคม 2565

          - เดือนกันยายน : วันศุกร์ ที่ 9 กันยายน 2565

เงินอุดหนุนบุตร ปี 2565 ใครจะได้รับบ้าง ?

          - เป็นผู้ลงทะเบียนรายเดิมที่มีสิทธิรับเงินอุดหนุน และบุตรยังมีอายุไม่ครบ 6 ปีบริบูรณ์

          - ผู้ลงทะเบียนรายใหม่ที่ผ่านการพิจารณาแล้ว และมีการบันทึกข้อมูลสมบูรณ์อยู่ในระบบฐานข้อมูลของโครงการเงินอุดหนุนฯ ภายในวันที่กำหนด


ใครลงทะเบียนเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดได้บ้าง ?


          สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนขอรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ให้ตรวจสอบคุณสมบัติของตัวเองและบุตรดูก่อนว่าสามารถลงทะเบียนได้หรือไม่

เด็กแรกเกิดที่มีสิทธิ          - สัญชาติไทย

          - พ่อแม่ของเด็กต้องมีสัญชาติไทย หรือคนใดคนหนึ่งมีสัญชาติไทย

          - เด็กเกิดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป จนครบ 6 ปีบริบูรณ์

          - อาศัยอยู่กับผู้ปกครองที่อยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้น้อย

          - ไม่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของหน่วยงานของรัฐ หรือเอกชน


ผู้ปกครองที่มีสิทธิ์ลงทะเบียน

          - สัญชาติไทย

          - เป็นบุคคลที่รับเด็กแรกเกิดไว้ในอุปการะ (ไม่ใช่พ่อแม่ก็ได้)

          - เด็กแรกเกิดต้องอาศัยรวมอยู่ด้วย

          - อยู่ในครอบครัวที่มีรายได้น้อย คือ สมาชิกในครัวเรือนที่อาศัยอยู่ติดต่อกันมาไม่น้อยกว่า 180 วันในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา มีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปี (นำรายได้รวมทั้งครัวเรือน 1 ปี มาหารด้วยจำนวนสมาชิกในครัวเรือน)

          - มีประกันสังคม หรือไม่มี ก็สามารถลงทะเบียนได้

          - รับราชการก็สามารถลงทะเบียนได้

ลงทะเบียนอุดหนุนเด็กแรกเกิดปี 2565 ที่ไหน ?

          - หากเคยลงทะเบียนไว้แล้วในปีก่อนหน้า ไม่ต้องมาลงทะเบียนใหม่ โดยจะได้รับโอนเงินต่อเนื่องจนบุตรมีอายุ 6 ปีบริบูรณ์

          - ไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน หรือเพิ่งคลอดบุตรในช่วงปลายปี 2564 ก็สามารถมาลงทะเบียนได้เลยตามสถานที่รับลงทะเบียนต่อไปนี้

          - กรุงเทพมหานคร : ลงทะเบียนได้ที่สำนักงานเขตในพื้นที่ที่พักอาศัยอยู่

          - เมืองพัทยา : ลงทะเบียนได้ที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา

          - ส่วนภูมิภาค : ลงทะเบียนที่สำนักงานเทศบาล หรือที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตามภูมิลำเนา

วิธีลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนบุตร

          1. กรอกเอกสารการลงทะเบียน พร้อมแนบเอกสารประกอบการลงทะเบียน

          2. ผู้ปกครองยื่นขอรับสิทธิเงินอุดหนุน ณ หน่วยงานที่ลงทะเบียนใกล้บ้าน

          3. หน่วยงานรับลงทะเบียนตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร

          4. หน่วยงานรับลงทะเบียนปิดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ 15 วัน

          5. หากไม่มีผู้คัดค้าน เจ้าหน้าที่จะบันทึกข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินเข้าสู่ระบบฐานข้อมูล

          6. กรมกิจการเด็กและเยาวชนประมวลผลรายชื่อผู้มีสิทธิส่งให้กรมบัญชีกลาง

          7. กรมบัญชีกลางส่งรายชื่อผู้มีสิทธิให้กรมการปกครองตรวจสอบสถานะรายบุคคล

          8. กรมบัญชีกลางโอนเงินเข้าบัญชีให้ผู้มีสิทธิ

          9. กระทรวงสาธารณสุขติดตามประเมินผลพัฒนาการเด็กที่ได้รับเงินอุดหนุนฯ


วิธีตรวจสอบสิทธิเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด

          1. เข้าเว็บไซต์กรมกิจการเด็กและเยาวชน csgcheck.dcy.go.th

          2. กรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ลงทะเบียน และของเด็กแรกเกิด เพื่อตรวจสอบ

          3. ระบุรหัสยืนยันรูปภาพ

          4. กดค้นหาข้อมูล

          - ถ้าระบบขึ้นข้อความ "ได้รับสิทธิ" จะมีเงินโอนเข้าภายในวันที่ 10 ของเดือน

          - ถ้าระบบขึ้นข้อความ "ไม่พบสิทธิ" ให้ตรวจสอบข้อมูลต่อที่เว็บไซต์ govwelfare.cgd.go.th ว่าขึ้นสถานะมีสิทธิรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดหรือยัง

ขอขอบคุณข้อมูลจาก เฟซบุ๊ก โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด


เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เปิดปฏิทินเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด 2565 เงินเข้าวันไหน - ใครลงทะเบียนได้บ้าง ? อัปเดตล่าสุด 12 พฤศจิกายน 2564 เวลา 16:53:57 20,456 อ่าน
TOP