x close

เช็กเลย ! เงินอุดหนุนบุตร 600 บาท เข้า 10 ก.ย. 64 ตรวจสอบสิทธิ์ยังไง มาดูที่นี่

          โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด จำนวน 600 บาท เข้าแล้ว 10 กันยายน 2564 สามารถตรวจสอบและเช็กสิทธิได้ที่นี่


          วันที่ 9 กันยายน 2564 ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด กรมกิจการเด็กและเยาวชน ขอแจ้งการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด จำนวน 600 บาท ประจำเดือนกันยายน 2564 ดังนี้วิธีตรวจสอบสิทธิการรับเงินอุดหนุนบุตร


          - เข้าเว็บไซต์ csgcheck.dcy.go.th

          - กรอกเลขประจำตัวประชาชนผู้ลงทะเบียน

          - กรอกเลขประจำตัวประชาชนเด็กแรกเกิด

          - ระบุรหัสยืนยันรูปภาพ กดค้นหาข้อมูล

เงินอุดหนุนบุตรเบิกจ่ายให้กับผู้มีสิทธิ ดังนี้


          - ผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุน (รายเดิม)

          - ผู้มีสิทธิรายใหม่ที่ผ่านการพิจารณา โดยมีข้อมูลสมบูรณ์ในระบบฐานข้อมูลของโครงการเงินอุดหนุนฯ ภายใน 25 สิงหาคม 2564

           - ผู้ลงทะเบียนรายใหม่ ที่มายื่นขอรับสิทธิ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 เป็นต้นไป สิทธิที่ได้รับจะเริ่มได้รับเงินในเดือนที่ยื่นขอรับสิทธิ ไม่ย้อนหลังให้ไปจนถึงเดือนที่เด็กเกิด

เงินเข้าเมื่อไหร่

 
          - ธนาคารจะโอนเงินเข้าบัญชี ผู้มีสิทธิ ในวันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2564

          ทั้งนี้สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โทรศัพท์หมายเลข 08-2091-7245, 08-2037-9767, 08-3431-3533, 06-5731-3199 (ในวันเวลาราชการ จันทร์ - ศุกร์ ระหว่างเวลา 08.30 - 17.00 น.) ศูนย์ช่วยเหลือสังคม กระทรวง พม. โทร. 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือเว็บไซต์กรมกิจการเด็กและเยาวชน
 
เงินอุดหนุนบุตร

เงินอุดหนุนบุตร


ขอขอบคุณข้อมูลจาก โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด


เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เช็กเลย ! เงินอุดหนุนบุตร 600 บาท เข้า 10 ก.ย. 64 ตรวจสอบสิทธิ์ยังไง มาดูที่นี่ โพสต์เมื่อ 9 กันยายน 2564 เวลา 20:53:31 8,954 อ่าน
TOP