x close

สพฐ. เปิดเว็บไซต์ เช็กเงินเยียวยานักเรียน ง่าย ๆ ใช้บัตรใบเดียว ได้ถึง 11 ล้านคน


           สพฐ. เปิดเว็บไซต์ https://student.edudev.in.th/ ให้นักเรียนเข้าไปเช็กสิทธิ เยียวยานักเรียน รับเงิน 2,000 บาท เริ่มทยอยโอนเข้าบัญชี สิ้นเดือนสิงหาคม - ต้นเดือนกันยายน

เงินเยียวยานักเรียน

           วันที่ 17 สิงหาคม 2564 จากกรณีที่คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบให้มีการจ่ายเงินเยียวยานักเรียนและผู้ปกครอง ในทุกระดับชั้น ตั้งแต่อนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา ปวช. ปวส. เพื่อช่วยเหลือผู้ปกครองในวิกฤตโควิด 19

เงินเยียวยานักเรียน

เช็กเงินเยียวยานักเรียน อย่างไร


           ล่าสุด สพฐ. ได้เปิดเว็บไซต์เพื่อให้นักเรียนเช็กเงินเยียวยานักเรียนแล้ว ดังนี้

           1. เข้าไปที่เว็บไซต์ของ สพฐ. หรือคลิก ที่นี่

           2. กรอกรหัสประจำตัวประชาชน

           3. กรอกรหัสประจำตัวนักเรียน

           4. กรอกเลขที่ปรากฏบนเว็บไซต์

           5. กดตรวจสอบ

เงินเยียวยานักเรียน

ใครบ้างที่ได้-ไม่ได้ เงินเยียวยานักเรียนในรอบนี้


           - นักเรียนที่ตรวจสอบสิทธิ์นี้ได้ คือนักเรียนที่มีชื่อในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ที่สถานศึกษารายงานและยืนยัน/รับรอง จากระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center: DMC) ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564 เท่านั้น

           - หากนักเรียนศึกษาอยู่ในสถานศึกษาสังกัดอื่น ๆ กรุณาติดต่อต้นสังกัด หรือ สถานศึกษาของตัวนักเรียนเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม โดยจะไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลได้จากระบบนี้

           - นักเรียนอายุน้อยกว่า 3 ปี และมากกว่า 20 ปี หลังวันที่ 15 พฤษภาคม 2564 จะยังไม่ได้แสดงชื่อในรอบนี้

           - หากตรวจสอบสิทธิ์และพบว่ามีสิทธิ์ แต่ย้ายสถานศึกษาแล้ว เงินจะถูกโอนให้สถานศึกษาใหม่

จะได้เงินเยียวยานักเรียน วันไหน

     
           ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2564 ถึงต้นเดือนกันยายน ซึ่งเมื่อกระทรวงศึกษาธิการรับเงินมาจากกระทรวงการคลังแล้ว จะรีบกระจายเงินทันที มีเป้าหมายว่าทุกคนต้องได้รับเงินใน 7 วัน ซึ่งกำหนดการคร่าว ๆ มีดังนี้

           - นักเรียนในสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ: โอนเงินเข้าบัญชีผู้ปกครอง ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน เป็นต้นไป

           - นักเรียนในสังกัดคณะกรรมการอาชีวศึกษา (สอศ.) : ผู้ปกครองรับเงินที่วิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน  เป็นต้นไป

           - นักเรียนในสังกัดคณะกรรมการส่งเสริการศึกษาเยาวชน (สช.) : ผู้ปกครองรับเงินสดที่โรงเรียน หรือรับเข้าบัญชี ตั้งแต่วันที่ 7 กันยายน เป็นต้นไปเรื่องที่คุณอาจสนใจ
สพฐ. เปิดเว็บไซต์ เช็กเงินเยียวยานักเรียน ง่าย ๆ ใช้บัตรใบเดียว ได้ถึง 11 ล้านคน อัปเดตล่าสุด 17 สิงหาคม 2564 เวลา 11:12:52 46,372 อ่าน
TOP