x close

เปิดมาตรการ พักชำระหนี้ บัตรเครดิต 5 ธนาคารดัง ช่วยยามโควิด ผ่อนน้อย-ยืดหนี้ ดูรายละเอียดที่นี่


         ส่องมาตรการ 5 ธนาคารดัง เกี่ยวกับหนี้บัตรเครดิต มีทั้งพักชำระหนี้ ผ่อนผันยอดหนี้ให้หนักเป็นเบา มีอะไรบ้าง บางมาตรการทำอัตโนมัติ บางมาตรการต้องลงทะเบียน มาดูกัน


พักชำระหนี้บัตรเครดิต

          ตอนนี้หลาย ๆ ส่วนเริ่มมีมาตรการช่วยเหลือประชาชนมากขึ้น โดยเน้นการลดภาระค่าใช้จ่ายประชาชน เช่น การลดค่าไฟ หรือการพักชำระหนี้ต่าง ๆ เป็นเวลา 2 เดือน ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2564 โดยหวังว่าจะช่วยประชาชนได้ไม่มากก็น้อย

          ล่าสุด กลุ่มบัตรเครดิตก็มีการขยับตัวออกมาตรการพักชำระหนี้ช่วยเหลือประชาชนอีกแรง โดยแต่ละธนาคารมีวิธีการ รายละเอียดต่างกันออกไป ในตอนนี้มีทั้งหมด 6 ธนาคาร ดังนี้

ธนาคารกสิกรไทย


พักชำระหนี้บัตรเครดิต

1. สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตกสิกรไทย มี 2 ทางเลือกให้เลือก ได้แก่


          - พักชำระเงินต้น จ่ายแต่ดอกเบี้ย เป็นเวลา 6 รอบบัญชี นับตั้งแต่เดือนที่ลงทะเบียน (หากใครเข้าร่วมมาตรการพักชำระเงินต้น จ่ายแต่ดอกเบี้ยอยู่แล้ว ให้ลงทะเบียนล่วงหน้าไม่เกิน 30 วัน ก่อนมาตรการเดิมจะสิ้นสุดลง)

          - เปลี่ยนยอดคงค้าง เป็นผ่อนชำระ 48 งวด ดอกเบี้ยพิเศษ 12% ต่อปี ซึ่งถ้าใครเลือกทางนี้ ธนาคารอาจจะพิจารณายกเลิกบัตรของท่าน

2. สำหรับบัตรเงินด่วนกสิกรไทย มี 2 ทางให้เลือก ได้แก่

          - พักชำระเงินต้น จ่ายแต่ดอกเบี้ย เป็นเวลา 6 รอบบัญชี นับตั้งแต่เดือนที่ลงทะเบียน (หากใครเข้าร่วมมาตรการพักชำระเงินต้น จ่ายแต่ดอกเบี้ยอยู่แล้ว ให้ลงทะเบียนล่วงหน้าไม่เกิน 30 วัน ก่อนมาตรการเดิมจะสิ้นสุดลง)

          - เปลี่ยนยอดคงค้าง เป็นผ่อนชำระ 48 งวด ดอกเบี้ยพิเศษ 22% ต่อปี ซึ่งถ้าใครเลือกทางนี้ ธนาคารอาจจะพิจารณายกเลิกบัตรของท่าน

3. ช่องทางการลงทะเบียน

          - LINE : พิมพ์คำว่า @help ผ่านช่องทาง Line KBank Live

          - K-Contact Center : 02-888-8888 ต่อ 860

          - KLeasing Call Center : 02-696-9999 ต่อ 60

4. ระยะเวลาการลงทะเบียน

          - ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2564

          - ธนาคารจะแจ้งผลการอนุมัติผ่านทาง SMS ภายใน 5 วัน หลังจากที่ลงทะเบียน

          อ่านรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

พักชำระหนี้บัตรเครดิต


1. มาตรการพักชำระหนี้


          - ผู้ที่ถือบัตรเครดิตกรุงศรี, บัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์, บัตรเครดิตเซ็นทรัล เดอะวัน และบัตรเครดิตเทสโก้ โลตัส วีซ่า ทางธนาคารจะพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยนานสูงสุด 2 รอบบัญชี โดยต้องลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม - 18 สิงหาคม 2564

2. มาตรการช่วยเหลืออื่น ๆ มีทั้งหมด 3 มาตรการด้วยกัน ซึ่งในส่วนนี้จะอธิบายแค่ผลิตภัณฑ์บัตรเครดิต ดังนี้

          - มาตรการที่ 1 ลดยอดชำระขั้นต่ำต่อเดือน จากเดิม 10% เหลือ 5% ถึง 31 ธันวาคม 2564 ให้กับลูกค้าทุกราย โดยไม่ต้องแจ้งความจำนง

          - มาตรการที่ 2 ช่วยเหลือลูกค้าที่มีสถานะบัญชีปกติ (Refinance) โดยมีการช่วยเหลือ 2 จุด คือ รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ และขยายเวลาการผ่อนชำระนานสูงสุดถึง 48 เดือน โดยลูกค้าต้องลงทะเบียนแจ้งความจำนง และพิจารณาเป็นรายกรณี

          - มาตรการที่ 3 ช่วยเหลือลูกหนี้ค้างชำระ โดยปรับลดยอดผ่อนชำระรายเดือน และขยายเวลาในการผ่อนชำระนานสูงสุด 99 เดือน (ปรับปรุงโครงสร้างหนี้) พร้อมอัตราดอกเบี้ยพิเศษ ซึ่งลูกค้าต้องแจ้งความจำนงมายังบริษัท

3. ช่องทางการลงทะเบียน

          - แอปฯ UCHOOSE

4. ระยะเวลาการลงทะเบียน

          - มาตรการพักชำระหนี้ 19 กรกฎาคม ถึง 18 สิงหาคม 2564

          - มาตรการช่วยเหลืออื่น ๆ ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม - 31 ธันวาคม 2564

          อ่านรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ธนาคารกรุงเทพฯ

พักชำระหนี้บัตรเครดิต


1. มาตรการช่วยเหลือแบบอัตโนมัติ เป็นการลดอัตราผ่อนชำระขั้นต่ำและดอกเบี้ย


          - ลดอัตราการผ่อนชำระขั้นต่ำจาก 10% เป็น 5%

          - ลดอัตราดอกเบี้ยจาก 18% เป็น 16%

2. มาตรการช่วยเหลือที่ต้องลงทะเบียน มีทั้งหมด 5 มาตรการให้เลือก ได้แก่

          - การผ่อนผันไม่ต้องชำระหนี้ตามยอดเรียกเก็บ นาน 3-6 เดือน โดยพิจารณาตามเขตพื้นที่และผลกระทบที่ได้รับ

          - ลดดอกเบี้ยค้างชำระ โดยต้องชำระหนี้ตามปกติ โดยพิจารณาตามเขตพื้นที่ และผลกระทบที่ได้รับ

          - เปลี่ยนเป็นสินเชื่อผ่อนชำระไม่เกิน 72 งวด คิดดอกเบี้ยไม่เกิน 12% โดยพิจารณาตามเขตพื้นที่ และผลกระทบที่ได้รับ

          - ผ่อนชำระหนี้ระยะเวลา 36 เดือน ใช้วงเงินคงเหลือได้ โดยพิจารณาตามความสามารถในการชำระหนี้

          - ขยายวงเงินลูกค้าที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ำกว่า 30,000 บาท จาก 1.5 เท่าเป็น 2 เท่า ชั่วคราว

          อ่านรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

KTC

พักชำระหนี้บัตรเครดิต

1. มาตรการช่วยเหลือแบบอัตโนมัติ คือการลดการผ่อนชำระขั้นต่ำ ตามระยะเวลาดังนี้


          - อัตราผ่อนชําระขั้นต่ำ 5% มีผลกับบัญชีบัตรเครดิตที่มีการสรุปรอบบัญชีตั้งแต่ 26 มีนาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2564

          - อัตราผ่อนชําระขั้นต่ำ 8% มีผลกับบัญชีบัตรเครดิตที่มีการสรุปรอบบัญชี ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

          - อัตราผ่อนชําระขั้นต่ำ 10% มีผลกับบัญชีบัตรเครดิตที่มีการสรุปรอบบัญชี ตั้งแต่ 1 มกราคม 2566 เป็นต้นไป

2. ข้อยกเว้นของการช่วยเหลืออัตโนมัติ

          - ยกเว้นการปรับลดอัตราชําระขั้นต่ำ สําหรับบัตรเครดิต KTC VISA INFINITE ทุกประเภท, KTC - ROYAL ORCHID PLUS WORLD MASTERCARD, KTC UNIONPAY ASIA PRESTIGE DIAMOND, KTC VISA CORPORATE ทุกประเภท และ KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ

          - ไม่มีกําหนดขั้นต่ำ 500 บาทต่อรอบบัญชี ตั้งแต่ 28 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

          - ยกเว้นยอดผ่อนชําระรายเดือนผ่านบัตรเครดิต KTC

          - ยกเว้นกรณีสมาชิกบัตรฯ เลือกชําระเต็มจํานวนผ่านบริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ

3. ระยะเวลาการช่วยเหลือ

          - ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาค 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2565

          อ่านรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ธนาคารไทยพาณิชย์

พักชำระหนี้บัตรเครดิต

1. มาตรการช่วยเหลือ ปรับลดอัตราชำระคืนขั้นต่ำ ตามระยะเวลา

          - 5% ของยอดใช้จ่าย ในปี พ.ศ. 2563 - 2564

          - 8% ของยอดใช้จ่าย ในปี พ.ศ. 2565

          - 10% ของยอดใช้จ่าย ในปี พ.ศ. 2566 และปีถัดไป

2. มาตรการแบ่งชำระอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 12% ที่ชื่อว่า มาตรการดีจัง

          - เป็นมาตรการแบ่งชำระรายเดือนแบบพิเศษด้วยอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 12% ต่อปี (แบบลดต้นลดดอก) ระยะเวลา 48 เดือน สำหรับลูกค้าที่ต้องการผ่อนชำระยอดคงค้างบัตรเครดิตกับธนาคาร

3. ระยะเวลาการดำเนินการ

          - ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ยกเว้นลูกหนี้บัตรเครดิต JCB

4. ช่องทางการลงทะเบียน

          - ลงทะเบียนผ่านแอปฯ SCB Easy

          อ่านรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่


เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เปิดมาตรการ พักชำระหนี้ บัตรเครดิต 5 ธนาคารดัง ช่วยยามโควิด ผ่อนน้อย-ยืดหนี้ ดูรายละเอียดที่นี่ อัปเดตล่าสุด 16 กรกฎาคม 2564 เวลา 17:16:18 105,337 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP