x close

กรมจัดหางาน รับสมัครคนไทย ไปทำงานที่ไต้หวัน วุฒิ ม.3 ขึ้นไป เงินเดือน 26,400 บาท

          กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัครงาน ผลิตแผงวงจรไฟฟ้า (PCB) 40 อัตรา ไปทำงานที่ไต้หวัน รายได้ 26,400 บาทต่อเดือน ระยะจ้างงาน 3 ปี สมัครได้ถึง 26 มีนาคม 2564

รับสมัครคนไทย

          วันที่ 21 มีนาคม 2564 นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า กรมการจัดหางานเปิดรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานที่ไต้หวันกับบริษัท TRIPOD TECHNOLOGY CORP. ซึ่งประกอบกิจการผลิตแผงวงจรไฟฟ้า ตำแหน่ง พนักงานผลิตแผงวงจรไฟฟ้า (PCB) จำนวน 40 อัตรา แบ่งเป็นเพศชาย 14 อัตรา และ เพศหญิง 26 อัตรา เงินเดือน 24,000 เหรียญไต้หวัน (ประมาณ 26,440 บาท) มีระยะเวลาจ้างงาน 3 ปี

คุณสมบัติ

            - เพศชาย อายุ 20 – 40 ปี ส่วนสูง 160 – 175 เซนติเมตร

            - เพศหญิง อายุ 20 – 35 ปี ส่วนสูง 150 – 165 เซนติเมตร

            - จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) ขึ้นไป

            - สายตาอยู่ในระดับปกติ 1.0 และไม่บอดสี

            - หูการได้ยินอยู่ในระดับปกติ 0 – 25 เดซิเบล

            - ไม่แพ้กลิ่นหรือน้ำยาเคมี

            - หากมีประสบการณ์ทำงานแผงวงจรไฟฟ้า (PCB) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ไปทำงานจะต้องจ่ายค่าใช้จ่ายเท่าที่จำเป็น ได้แก่

            - ค่ารูปถ่าย

            - ค่าทำหนังสือเดินทาง (กรณียังไม่มี)

            - ค่าตรวจสุขภาพ

            - ค่าตรวจสมรรถภาพการได้ยิน

            - ค่าตรวจสอบประวัติอาชญากรรม

            - ค่าวีซ่า

            - ค่าตรวจโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

            - ค่าประกันสุขภาพไวรัสโคโรนา 2019

            - ค่าสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ
            (รวมทั้งสิ้นประมาณ 18,000 บาท )

            สำหรับผู้ที่ได้รับคัดเลือกและเข้าทำงานในประเทศไต้หวัน ทางบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการตรวจสมรรถภาพการได้ยินในประเทศไทย จำนวน 600 เหรียญไต้หวัน โดยเก็บใบเสร็จเป็นหลักฐานยื่นแก่นายจ้าง ค่ากักตัว 14 วันในไต้หวัน ค่าบริการดูแลรายเดือนที่ต้องจ่ายให้แก่บริษัทจัดหางานไต้หวัน และค่าโดยสารเครื่องบินกลับประเทศไทยเมื่อทำงานครบสัญญาจ้าง

            กรณีคนหางานจะต้องเตรียมค่าโดยสารเครื่องบินเที่ยวไป รวมทั้งค่าใช้จ่ายในไต้หวัน ได้แก่ ค่าอาหารและที่พัก จำนวน 2,500 เหรียญไต้หวันต่อเดือน  ค่าตรวจสุขภาพ ค่าใบถิ่นที่อยู่ ค่าเบี้ยประกันภัยแรงงาน และค่าเบี้ยประกันสุขภาพ

ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบในการสมัคร ได้แก่

            1. ใบสมัครตามแบบฟอร์มที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ www.doe.go.th/overseas 

            2. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว 

            3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

            4. สำเนาวุฒิการศึกษาล่าสุด

            5. สำเนาหลักฐานการพ้นภาระการรับราชการทหาร พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ

            นำส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนด่วนพิเศษ(EMS) หรือบริการรับส่งพัสดุของบริษัทเอกชน ระหว่างวันที่ 22 – 26 มีนาคม 2564 โดยระบุชื่อที่อยู่ผู้รับ กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ ฝ่ายจัดส่งไปทำงาน "ไต้หวัน"และประเทศอื่น ๆ ชั้น 10 อาคารสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร02-245-1034 วงเล็บมุมซองด้านล่างซ้ายมือ (สมัครงานไต้หวัน TRIPOD)

            สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.0-2245-1034 สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน หรือสายด่วน "กรมการจัดหางาน" โทร. 1694

รับสมัครคนไทย

รับสมัครคนไทย

รับสมัครคนไทย

รับสมัครคนไทย


ขอบคุณข้อมูลจาก รัฐบาลไทย
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
กรมจัดหางาน รับสมัครคนไทย ไปทำงานที่ไต้หวัน วุฒิ ม.3 ขึ้นไป เงินเดือน 26,400 บาท อัปเดตล่าสุด 22 มีนาคม 2564 เวลา 10:13:38 9,482 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP