x close

สอนวิธีใช้สิทธิ เราชนะ ซื้อตั๋วรถไฟ และ รถทัวร์ ของ บขส. ใคร ๆ ก็ทำได้ มาดู !


            โครงการ เราชนะ ที่รัฐบาลออกมาตรการมา เพื่อช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด 19

เราชนะ

            วันนี้ (8 กุมภาพันธ์ 2564) เป็นวันแรกที่ให้ผู้ที่ลงทะเบียนเข้าตรวจสอบสิทธิหลังลงทะเบียนไว้ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม เพื่อนำเงินที่รัฐให้ไปใช้จ่ายค่าอาหาร ค่าบริการต่าง ๆ รวมถึงค่าโดยสารรถสาธารณะอย่าง รถไฟ และรถทัวร์

สำหรับขั้นตอนวิธีการใช้สิทธิ เราชนะ เพื่อซื้อตั๋วรถไฟ มีดังนี้…

            - เปิดแอปฯ เป๋าตัง กดใช้สิทธิโครงการเราชนะ

            - คลิกเข้าในกล่องของโครงการเราชนะ กดตรงช่อง “สแกน QR เพื่อใช้สิทธิ”

            - สแกนคิวอาร์โค้ดจากช่องจำหน่ายตั๋วได้ทุกสถานีทั่วประเทศ เพื่อยืนยันการชำระเงิน

            - หลังสแกนแล้ว แอปฯ จะสรุปยอดเงินทั้งหมดให้ตรวจสอบราคาตั๋วโดยสารว่าตรงตามราคาที่กำหนดไว้หรือไม่

            - เมื่อราคาตรง ให้กดยืนยันใช้สิทธิ

            - กดรหัสผ่าน 6 หลัก เพื่อยืนยันการใช้สิทธิ

            - จะได้สลิปหลักฐาน แอปฯ จะหักวงเงินตามที่ใช้ไป

เราชนะ

สำหรับขั้นตอนวิธีการใช้สิทธิ เราชนะ เพื่อซื้อตั๋ว รถทัวร์ บขส. มีดังนี้…

            - เข้าแอปฯ เป๋าตัง คลิปที่หน้าหลัก เราชนะ

            - กดตรงช่อง "สแกน QR เพื่อใช้สิทธิ"

            - สแกนคิวอาร์โค้ดจากช่องจำหน่ายตั๋ว สถานีเดินรถ หรือจุดจอดรถโดยสารของ บขส. ทั่วประเทศ เพื่อยืนยันการชำระเงิน

            - หลังสแกนแล้ว แอปฯ จะสรุปยอดเงินทั้งหมดให้ตรวจสอบราคาตั๋วโดยสารว่าตรงตามราคาที่กำหนดไว้หรือไม่

            - เมื่อราคาตรง ให้กดยืนยันใช้สิทธิ

            - กดรหัสผ่าน 6 หลัก เพื่อยืนยันการใช้สิทธิ
            
            - จะได้สลิปหลักฐาน แอปฯ จะหักวงเงินตามที่ใช้ไป

            ทั้งนี้ การใช้สิทธิ เราชนะ ชำระค่ารถไฟและรถทัวร์ของ บขส. สามารถใช้สิทธิพร้อมกันกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แต่ซื้อตั๋วแล้วไม่สามารถคืนตั๋ว หรือแลกเป็นเงินสดได้ แต่สามารถเลื่อนการเดินทางได้


            และไม่สามารถซื้อตั๋วโดยสารผ่านระบบออนไลน์ หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิสได้

เราชนะ


เรื่องที่คุณอาจสนใจ
สอนวิธีใช้สิทธิ เราชนะ ซื้อตั๋วรถไฟ และ รถทัวร์ ของ บขส. ใคร ๆ ก็ทำได้ มาดู ! อัปเดตล่าสุด 8 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 17:16:27 15,328 อ่าน
TOP