x close

วิธีสมัครไปทำงานเกาหลี ถูกกฎหมายจากกระทรวงแรงงาน ใครไปได้บ้าง ดูรายละเอียดทางนี้

          เปิดรับสมัครแรงงานไปทำงานเกาหลี 2,691 คน ไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ใครสมัครได้บ้าง เปิดรับสมัครวันไหน เตรียมเอกสารอะไร ดูรายละเอียดทางนี้เลย
 วิธีสมัครไปทำงานเกาหลี

ภาพประกอบไม่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา

          วันที่ 20 ตุลาคม 2563 กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน เผยข่าวดีสำหรับผู้อยากไปทำงานประเทศเกาหลี อย่างถูกกฎหมาย โดยมีการเปิดรับสมัครแรงงานเกษตร ปศุสัตว์ และก่อสร้าง จำนวน 2,691 คน โดยมีรายละเอียด ดังนี้...

สมัครทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน

          ผู้ที่สนใจเดินทางไปทำงานที่เกาหลี ต้องผ่านการทดสอบภาษาเกาหลี (EPS - TOPIK) และทักษะการทำงาน (Point System) ตามที่ทางการเกาหลีกำหนด โดยกรมจัดหางาน จะเปิดรับสมัครทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน ในวันที่ 28-31 ตุลาคม 2563

          ทั้งนี้ ผู้สมัครงานจะต้องลงทะเบียนและจองคิวในการสมัคร เพื่อเลือกวันที่จะไปสมัครได้ที่ toea.doe.go.th ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2563 จนถึงวันปิดรับสมัคร

 วิธีสมัครไปทำงานเกาหลี

ภาพประกอบไม่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา

ประเภทงานที่เปิดรับสมัคร

          -  งานเกษตรและปศุสัตว์ รับสมัครเพศชาย 355 คน และเพศหญิง 355 รวมทั้งหมด 710 คน
          -  งานก่อสร้าง รับสมัครเฉพาะเพศชาย จำนวน 1,981 คน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

          -  อายุระหว่าง 18-39 ปีบริบูรณ์ (เกิดระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม 2523 ถึงวันที่ 28 ตุลาคม 2545)

          -  ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

          -  สายตาไม่บอดสี

          -  ร่างกายสมบูรณ์ สุขภาพแข็งแรง และไม่เป็นโรคที่อาจจะเป็นอุปสรรคต่อการทำงาน หรือเป็นโรคติดต่อตามที่ทางการเกาหลีกำหนด เช่น ไวรัสตับอักเสบบี ซิฟิลิส และวัณโรค

          -  มีความประพฤติดี ไม่มีประวัติกระทำผิดทางอาญา หรือเป็นภัยต่อสังคมและความมั่นคง และไม่มีประวัติการถูกลงโทษจำคุก

          -  เป็นบุคคลซึ่งไม่ถูกห้ามเดินทางออกนอกประเทศ

          -  ไม่มีประวัติการถูกเนรเทศ หรือเคยถูกปฏิเสธการเข้าสาธารณรัฐเกาหลี หรือเคยกระทำผิดกฎหมายของสาธารณรัฐเกาหลี

          -  เป็นบุคคลซึ่งไม่มีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติดทุกชนิด

          -  ไม่เคยพำนักอาศัยในสาธารณรัฐเกาหลีด้วยวีซ่า E-9 หรือ E-10 หรือวีซ่า E-9 และ E-10 รวมกัน 5 ปี หรือมากกว่า 5 ปีขึ้นไป
 วิธีสมัครไปทำงานเกาหลี

ภาพประกอบไม่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา

หลักฐานการสมัคร

          -  สำเนาหนังสือเดินทาง (ถ้ามี) ต้องระบุวัน เดือน ปีเกิด ให้ครบถ้วน จำนวน 2 ฉบับ

          -  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ต้องชัดเจน และระบุวัน เดือน ปีเกิด ให้ครบถ้วน จำนวน 2 ฉบับ

          -  รูปถ่ายสีขนาด 3.5 x 4.5 เซนติเมตร (ไม่รวมกรอบ) ฉากด้านหลังสีขาว ไม่สวมเสื้อสีขาว และรวบผมให้เห็นใบหู ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 3 เดือน จำนวน 3 ใบ

สถานที่รับสมัคร

          เปิดรับสมัครวันที่ 28-31 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00-16.00 น. ยกเว้นศูนย์การรับสมัคร จ.นครราชสีมา เปิดรับสมัครวันที่ 28-30 ตุลาคม 2563

          1. ศูนย์การรับสมัครกรุงเทพมหานคร ณ อาคารเดอะฮับ รังสิต ชั้น 3 ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต จ.ปทุมธานี

          2. ศูนย์การรับสมัครจังหวัดลำปาง ณ โรงแรมบุษย์น้ำทอง อ.เมือง จ.ลำปาง

          3. ศูนย์การรับสมัครจังหวัดอุดรธานี ณ ศูนย์การค้าบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ อุดรธานี 2 จ.อุดรธานี

          4. ศูนย์การรับสมัครจังหวัดขอนแก่น ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น

          5. ศูนย์การรับสมัครจังหวัดนครราชสีมา ณ ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช จ.นครราชสีมา

 วิธีสมัครไปทำงานเกาหลี

ภาพจาก David Bokuchava / Shutterstock.com

ภาพประกอบไม่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา

เงื่อนไขการยื่นสมัคร

          ผู้สมัครงานจะต้องลงทะเบียนและจองคิวในการสมัคร เพื่อเลือกวันที่จะไปสมัครได้ที่ toea.doe.go.th ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2563 จนถึงวันปิดรับสมัคร

          ดูเอกสารเปิดรับสมัครเต็ม ๆ คลิกที่นี่
ขอบคุณข้อมูลจาก เฟซบุ๊ก กรมการจัดหางาน
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
วิธีสมัครไปทำงานเกาหลี ถูกกฎหมายจากกระทรวงแรงงาน ใครไปได้บ้าง ดูรายละเอียดทางนี้ โพสต์เมื่อ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 15:35:50 18,643 อ่าน
TOP