x close

เช็กเงื่อนไข คนละครึ่ง แจกเงิน 3,000 บาท ใครได้สิทธิ์ - ใช้ยังไง ก่อนลงทะเบียน


          เปิดเงื่อนไขโครงการ คนละครึ่ง หลัง ครม. มีมติอนุมัติแล้ว แจกเงินซื้อของกิน-ของใช้ 3,000 บาท ใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชัน เป๋าตัง เท่านั้น ไม่ได้แจกเงินสด ดูรายละเอียดทางนี้ เช็กให้ดีก่อนเปิดลงทะเบียน

โครงการคนละครึ่ง

          วันที่ 22 กันยายน 2563 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาอนุมัติโครงการคนละครึ่ง ในการแจกเงิน 3,000 บาท ให้กับประชาชนทั่วไป ซึ่งเป็นการช่วยประชาชนออกค่าใช้จ่ายครึ่งหนึ่ง และรัฐจ่ายให้อีกครึ่งหนึ่ง รวมถึงอนุมัติการเพิ่มวงเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายและเพิ่มกำลังซื้อ รวมทั้งให้ผู้ค้ารายย่อย พ่อค้าแม่ค้าขายปลีก มีเงินต่อยอดและเกิดระบบหมุนเวียนทางเศรษฐกิจ รวมจำนวน 24 ล้านคน วงเงิน 5.1 หมื่นล้านบาท          

          สำหรับรายละเอียดและเงื่อนไขโครงการ คนละครึ่ง มีดังนี้...

โครงการคนละครึ่ง

เปิดลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งวันไหน มีเงื่อนไขอย่างไร ?

          สำหรับร้านค้า > > วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เปิดให้ร้านค้าลงทะเบียนผ่าน www.คนละครึ่ง.com เงื่อนไข คือ ต้องเป็นร้านค้าขนาดเล็ก หาบเร่ แผงลอย ประเภทของกิน-ของใช้ เช่น ร้านอาหารในตลาด ร้านโชห่วย หรือร้านธงฟ้า ส่วนร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ที่เป็นนิติบุคคล เช่น ร้านสะดวกซื้อ รัฐบาลจะไม่เปิดให้เข้าร่วมโครงการ โดยร้านค้าที่ลงทะเบียนต้องโหลดแอปพลิเคชัน "ถุงเงิน"

          สำหรับประชาชนทั่วไป > > วันที่ 16 ตุลาคม 2563 เวลา 06.00-23.00 น. เปิดให้ลงทะเบียนจองสิทธิผ่าน www.คนละครึ่ง.com จำนวน 10 ล้านคน หากวันแรกไม่เต็ม จะเปิดรับวันต่อ ๆ ไปจนเต็มตามจำนวนที่กำหนด เงื่อนไข คือ ผู้ลงทะเบียนต้องมีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป และต้องไม่ใช่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

โครงการคนละครึ่ง

ยืนยันการลงทะเบียน

          หลังจากลงทะเบียนแล้ว ภายใน 2 วันทำการ ผู้ลงทะเบียนจะได้รับ SMS แจ้งว่าผ่านการพิจารณาหรือไม่ เมื่อผ่านโครงการแล้ว เงื่อนไข คือ ต้องโหลดแอปพลิเคชัน "เป๋าตัง" เพื่อเป็นช่องทางให้รัฐบาลโอนวงเงินสำหรับนำไปซื้อของกินของใช้จากร้านค้าที่เข้าร่วม โครงการนี้จะไม่ใช่การโอนเงินสดให้ไปกดใช้เอง เพื่อป้องกันการนำเงินไปใช้ผิดวัตถุประสงค์


เริ่มใช้สิทธิคนละครึ่งได้เมื่อไร ?

          วันที่ 23 ตุลาคม 2563 หรือหลังจากได้รับสิทธิ ตั้งแต่เวลา 06.00-23.00 น. เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563

โครงการคนละครึ่ง
ภาพจาก Denis Costille / Shutterstock.com

เงื่อนไขการใช้เงินจ่ายคนละครึ่ง !!

          1. โครงการนี้รัฐบาลจะช่วยจ่ายค่าซื้อสินค้าให้ 50% ของมูลค่าสินค้า แต่ไม่เกินวันละ 150 บาทต่อวันต่อคน และตลอดทั้งโครงการให้สูงสุดไม่เกิน 3,000 บาทต่อคน ยกตัวอย่าง หากซื้อสินค้าจำนวน 200 บาท เราจ่ายเอง 100 บาท รัฐบาลจ่ายให้ 100 บาท หรือกรณีที่ซื้อสินค้า 400 บาท เราต้องจ่ายเอง 250 บาท รัฐบาลจ่ายให้ 150 บาทต่อวันเท่านั้น

          2. การซื้อสินค้าจะต้องจ่ายเงินผ่านแอปพลิเคชัน "เป๋าตัง" เท่านั้น ดังนั้น ก่อนซื้อสินค้า ต้องเติมเงินเข้าแอปฯ เป๋าตัง ให้เรียบร้อยก่อน จากนั้นนำไปสแกนกับแอปพลิเคชัน ถุงเงิน ของร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ คนละครึ่ง

          3. หลังจากซื้อสินค้า รัฐบาลจะโอนเงินให้กับร้านค้าจำนวน 50% ของสินค้าที่ซื้อ สูงสุด 150 บาท ให้กับร้านค้าในวันถัดไป

          4. หากผ่านการลงทะเบียนแล้วไม่ใช้สิทธิภายใน 14 วัน จะถูกตัดสิทธิ และรัฐบาลจะโอนสิทธิให้กับคนอื่นแทน

โครงการคนละครึ่ง
ภาพจาก Bernsten / Shutterstock.com

ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

          โครงการคนละครึ่งจะโอนให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทั่วประเทศ จำนวน 14 ล้านคน คนละ 1,500 บาท จากเดิมได้เงินคนละ 200-300 บาทต่อเดือน จะเป็นคนละ 700-800 บาท โดยจะแบ่งจ่าย 3 ครั้ง เดือนละ 500 บาท ตั้งแต่เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2563

          แบ่งการรับเงินเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่...

          กลุ่มที่ 1 สำหรับผู้มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี มีจำนวนผู้ถือบัตรทั้งสิ้น 3.6 ล้านราย ปกติได้รับ 300 บาทต่อเดือน จะเพิ่มให้เป็น 800 บาทต่อเดือน

          กลุ่มที่ 2 ผู้มีรายได้ 30,000-100,000 บาทต่อปี มีจำนวนผู้ถือบัตรทั้งสิ้น 10.3 ล้านราย ปกติได้รับ 200 บาทต่อเดือน จะเพิ่มให้เป็น 700 บาทต่อเดือน

สาเหตุที่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ลงทะเบียนคนละครึ่งไม่ได้

          รัฐบาลเล็งเห็นถึงความลำบากในการลงทะเบียนและการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตของผู้ถือบัตรคนจน ที่ไม่สะดวกจองสิทธิรับเงินคนละครึ่ง ที่แจกสูงสุด 3,000 บาท จึงให้ความช่วยเหลือแยกออกมา โดยไม่ต้องลงทะเบียนใด ๆ เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยอย่างเต็มที่ และเมื่อได้รับความช่วยเหลือในส่วนนี้แล้ว จึงไม่สามารถร่วมลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งได้อีก

          อ่านข่าว : คนละครึ่ง ดูขั้นตอนลงทะเบียนรับเงิน 3,000 เผยเงื่อนไขที่ต้องรู้ ไม่งั้นถูกตัดสิทธิ์แน่ !

ขอบคุณข้อมูลจาก ฐานเศรษฐกิจ


หมายเหตุ อัปเดตข้อมูลล่าสุด วันที่ 30 กันยายน 2563 เวลา 07.23 น.


เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เช็กเงื่อนไข คนละครึ่ง แจกเงิน 3,000 บาท ใครได้สิทธิ์ - ใช้ยังไง ก่อนลงทะเบียน อัปเดตล่าสุด 30 กันยายน 2563 เวลา 09:40:21 83,218 อ่าน
TOP