x close

เตรียมเฮ ! ชงเพิ่มวงเงิน บัตรคนจน อีกเดือนละ 500 ยาว 3 เดือน เริ่ม ต.ค. นี้

          ศบศ. ชงเพิ่มวงเงิน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ อีกเดือนละ 500 บาท เริ่ม ต.ค. - ธ.ค. 63 ครอบคลุม 14 ล้านคน ไฟเขียวโครงการ คนละครึ่ง ช่วยจ่ายเดือนละ 3,000บัตรคนจน

          วันที่ 16 กันยายน 2563 ข่าวช่องวัน รายงานว่า น.ส.กาญจนา ตั้งปกรณ์ ผอ.สำนักนโยบายภาษี เปิดเผยว่า ที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบของการแพร่ระบาดโควิด 19 (ศบศ.) ได้เห็นชอบมาตรการรักษาระดับการบริโภคภายในประเทศ และเพิ่มกําลังซื้อให้แก่กลุ่มผู้มีรายได้น้อย และประชาชนทั่วไป ตามข้อเสนอของกระทรวงการคลัง ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 โครงการ ได้แก่

เงิน

          1. โครงการเพิ่มกําลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยการเพิ่มวงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จําเป็น จํานวน 500 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลาทั้งสิ้น 3 เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2563 มีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้มีรายได้น้อยที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จํานวน 14 ล้านคน

          2. โครงการคนละครึ่ง ภาครัฐจะให้สิทธิประโยชน์โดยอาศัยวิธีการร่วมจ่าย (Co-pay) ร้อยละ 50 ไม่เกิน 100 บาทต่อคนต่อวัน หรือไม่เกิน 3,000 บาทต่อคน ตลอดระยะเวลาโครงการ เพื่อให้ประชาชนจับจ่ายใช้สอยในสินค้าประเภทอาหาร เครื่องดื่ม และสินค้าทั่วไป (ไม่รวมลอตเตอรี่ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยาสูบ และการบริการ) โดยกําหนดเงื่อนไขให้ผู้ที่ได้รับสิทธิจะต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทยที่มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ในวันที่ลงทะเบียน และมีบัตรประจําตัวประชาชน มีกลุ่มเป้าหมาย ประมาณ 10 ล้านคน โดยสามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com

          สําหรับร้านค้าที่จะเข้าร่วมโครงการ ได้แก่ ผู้ประกอบการร้านอาหาร เครื่องดื่ม ร้านค้าทั่วไป ซึ่งเป็นผู้ประกอบการรายย่อยที่ไม่ใช่นิติบุคคล และไม่ใช่ร้านค้าสะดวกซื้อที่เป็นธุรกิจแฟรนไชส์ มีกลุ่มเป้าหมายร้านค้าประมาณ 100,000 ร้าน โดยร้านค้าสามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com หรือแจ้งผ่านสาขาธนาคารกรุงไทย ทั้งนี้ คาดว่าจะสามารถเริ่มดําเนินโครงการให้มีการใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันที่ 23 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563

          โดยทั้ง 2 โครงการนี้จะนำเสนอที่ประชุม ครม. เพื่อพิจารณาเห็นชอบภายในสัปดาห์หน้า

ขอบคุณข้อมูลจาก ข่าวช่องวัน

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เตรียมเฮ ! ชงเพิ่มวงเงิน บัตรคนจน อีกเดือนละ 500 ยาว 3 เดือน เริ่ม ต.ค. นี้ อัปเดตล่าสุด 16 กันยายน 2563 เวลา 23:32:01 13,196 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP