x close

เงินผู้สูงอายุ - คนพิการ เดือนกันยายน 2563 จ่ายเงินให้ไม่ได้ เพราะอะไร


          แจงสาเหตุ กรมบัญชีกลางเลื่อนจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ ประจำเดือนกันยายน 2563 เป็นเพราะเงินไม่พอใช้จ่าย หากได้รับงบประมาณมาเรียบร้อย จะรีบจ่ายโดยเร็วในเดือนนี้

เบี้ยผู้สูงอายุ เบี้ยคนพิการ

          จากกรณีที่กรมบัญชีกลาง ระบุว่า เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ ประจำเดือนกันยายน 2563 ของพื้นที่ส่วนท้องถิ่น ถูกเลื่อนจ่ายออกไปก่อน ทำให้หลายคนได้รับผลกระทบ


เบี้ยผู้สูงอายุ เบี้ยคนพิการ

          ล่าสุด วันที่ 11 กันยายน 2563 เฟซบุ๊ก สถานีข่าวกระทรวงการคลัง : Ministry of Finance News Station รายงานว่า นางสาววิลาวรรณ พยาน้อย รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง กล่าวว่า จากกรณีดังกล่าวที่เกิดขึ้น ต้องขอเรียนว่าขั้นตอนการดำเนินงานนั้น กรมบัญชีกลางจะต้องตรวจสอบงบประมาณ เพื่อเบิกจ่ายให้ผู้มีสิทธิ์ตามปฏิทินการจ่าย แต่เมื่อตรวจสอบงบประมาณในเดือนกันยายน 2563 พบว่าไม่เพียงพอ ดังนั้น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจึงต้องจัดสรรเพิ่ม กรมบัญชีกลางจึงสามารถจ่ายได้

          ทั้งนี้ กรมบัญชีกลางเข้าใจ ถ้าหากได้งบประมาณเรียบร้อยก็จะจ่ายเงินให้ผู้มีสิทธิ์อย่างเร่งด่วนต่อไป ภายในเดือนกันยายน 2563

เบี้ยผู้สูงอายุ เบี้ยคนพิการ

ขอบคุณข้อมูลจาก เฟซบุ๊ก สถานีข่าวกระทรวงการคลัง : Ministry of Finance News Station


เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เงินผู้สูงอายุ - คนพิการ เดือนกันยายน 2563 จ่ายเงินให้ไม่ได้ เพราะอะไร อัปเดตล่าสุด 15 กันยายน 2563 เวลา 11:45:32 274,875 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP