x close

มาแล้ว ทางด่วนแก้หนี้ แบงก์ชาติช่วยคนจ่ายหนี้ไม่ไหว กู้บ้าน-กู้รถ-บัตรเครดิต กรอกยังไงดูเลย !

 

          ธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดตัว ทางด่วนแก้หนี้ ช่วยลูกหนี้ที่จ่ายเงินไม่ไหว เสนอแนวทาง พักหนี้ ลดดอกเบี้ย ยืดเวลาชำระ ใช้ได้หมดทั้งคนเป็นหนี้บัตรเครดิต กู้บ้าน กู้รถ จำนำทะเบียน ลงทะเบียนทางด่วนแก้หนี้ กรอกอย่างไร ดูรายละเอียดเลย


ทางด่วนแก้หนี้

          วันที่ 20 สิงหาคม 2563 ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน (ศคง.) ธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดช่องทาง "ทางด่วนแก้หนี้" เพื่อเป็นช่องทางสำหรับประชาชนและธุรกิจรายย่อยที่ต้องการปรับปรุงเงื่อนไขการชำระหนี้ ซึ่งได้ติดต่อสถาบันการเงินไปแล้ว แต่ข้อเสนอที่ได้รับยังไม่สามารถที่จะจ่ายได้ ให้แจ้งความประสงค์ผ่านทางด่วนแก้หนี้ จากนั้น ธนาคารแห่งประเทศไทย จะเป็นตัวกลางประสานให้ โดยจะส่งข้อมูลไปยังผู้ให้บริการหรือหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือต่อไป

ทางด่วนแก้หนี้

          โดยท่านที่สนใจสามารถกรอกยื่นคำขอแก้หนี้ผ่านทาง ทางด่วนแก้หนี้ โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้...

          1. เข้าหน้าเว็บไซต์ ทางด่วนแก้หนี้ คลิก

          2. อ่านข้อตกลงในการใช้งาน จากนั้นคลิกยอมรับข้อตกลงในการใช้งานทางด่วนแก้หนี้ แล้วกดยอมรับ

          3. กรอกชื่อ - นามสกุล / ชื่อนิติบุคคล (บริษัท ห้างหุ้นส่วน องค์กร)

          4. เลือกประเภทรหัสอ้างอิงบุคคล/นิติบุคคล มีให้เลือก 3 ประเภท ได้แก่ เลขบัตรประจำตัวประชาชน, เลขที่หนังสือเดินทาง และเลขที่จดทะเบียนนิติบุคคล จากนั้นกรอกเลขประจำตัวให้ครบถ้วน

          5. กรอกเบอร์โทรศัพท์มือถือ และอีเมล หากไม่มีอีเมล ให้เว้นช่องอีเมลไป

ทางด่วนแก้หนี้

          6. เหตุผลหรือคำอธิบายประกอบคำขอ ช่องนี้ให้ใส่ข้อมูลสำคัญที่ต้องการขอความช่วยเหลือจากสถาบันการเงิน พร้อมระบุเหตุผล เช่น ถูกพักงานในช่วงโควิด 19 ทำให้ขาดรายได้และไม่สามารถชำระหนี้สินได้ตามเดิม รวมถึงข้อมูลการค้างชำระนานเท่าไร หรือมีสถานะทางคดีหรือไม่

          7. เลือกผู้ให้บริการทางการเงินที่เราต้องการขอความช่วยเหลือ

          8. เลือกแนวทางที่ต้องการเสนอให้สถาบันการเงินพิจารณาช่วยเหลือ ให้เลือกได้ไม่เกิน 3 ข้อ ประกอบด้วย

          - ยืดระยะเวลาชำระหนี้
          - พักชำระเงินต้น
          - ลดอัตราดอกเบี้ย
          - ยกเว้นหรือผ่อนปรนดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้
          - ต้องการเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มเติม
          - เปลี่ยนประเภทหนี้ เพื่อให้ดอกเบี้ยถูกลง
          - ปิด/ชำระหนี้เร็วขึ้น
          - อื่น ๆ พร้อมระบุข้อความลงไป

          9. เลือกผลิตภัณฑ์ที่เราเป็นหนี้ ได้แก่ บัตรเครดิต, บัตรกดเงินสด, สินเชื่อส่วนบุคคล, สินเชื่อจำนำทะเบียน, สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย, สินเชื่อเช่าซื้อ ลิสซิ่ง เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์, สินเชื่อประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SME)

          10. ระบุสาขาที่ทำสัญญา

ทางด่วนแก้หนี้
          11. สำหรับผู้ที่ต้องการขอความช่วยเหลือ ทางด่วนแก้หนี้ เพียงผลิตภัณฑ์เดียว เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จแล้วให้คลิก "กดเพื่อขอรหัสติดตามเรื่อง" แต่สำหรับผู้ที่ต้องการส่งคำขอหลายผลิตภัณฑ์ ให้คลิก "เพิ่มผลิตภัณฑ์" หรือสำหรับผู้ที่ต้องการส่งคำขอแก้หนี้สถาบันการเงินอื่นเพิ่มเติม ให้คลิก "เพิ่มผู้ให้บริการทางการเงิน" จากนั้นกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามหัวข้อเดิม แล้วคลิก "กดเพื่อขอรหัสติดตามเรื่อง"

ทางด่วนแก้หนี้
          12. รหัสติดตามเรื่อง จะถูกส่งมาที่ SMS เบอร์โทรศัพท์มือถือที่กรอกไว้ ให้นำรหัสนั้นไปกรอกตรงช่อง "กรอกรหัสติดตามเรื่อง" จากนั้นคลิกส่งข้อมูล เป็นอันเสร็จสิ้นการส่งคำขอ

ทางด่วนแก้หนี้
            อย่างไรก็ตาม ให้ทุกท่านเก็บรหัสติดตามเรื่องไว้ เพื่อใช้ในการตรวจสอบสถานะ สอบถามข้อมูลความคืบหน้าต่าง ๆ ของทางด่วนแก้หนี้ โดยสามารถตรวจสอบสถานะได้ คลิกที่นี่

            หลังส่งคำขอแล้ว ศคง. จะจัดส่งข้อมูลคำขอแก้หนี้ไปยังสถาบันการเงินที่ระบุไว้ ตามปกติจะใช้เวลาพิจารณาแต่ละกรณีประมาณ 7-10 วัน ซึ่งผู้ให้บริการจะติดต่อแจ้งผลการพิจารณาให้ลูกค้าทราบผ่านช่องทางที่ให้ข้อมูลไว้ เช่น หมายเลขโทรศัพท์ หรืออีเมล ภายใน 15 วัน หลังจากยื่นเรื่อง หากลูกค้ายังไม่ได้รับการติดต่อ สามารถโทร. ตรวจสอบผลการพิจารณาเบื้องต้นได้ที่ ศคง. หมายเลข 1213

ทางด่วนแก้หนี้
ขอบคุณข้อมูลจาก ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน (ศคง.) ธนาคารแห่งประเทศไทย

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
มาแล้ว ทางด่วนแก้หนี้ แบงก์ชาติช่วยคนจ่ายหนี้ไม่ไหว กู้บ้าน-กู้รถ-บัตรเครดิต กรอกยังไงดูเลย ! อัปเดตล่าสุด 21 สิงหาคม 2563 เวลา 14:41:54 218,378 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP