x close

ออมสิน ปล่อยกู้ 10,000 ดอก 10 บาท/เดือน - กู้ 50,000 ดอก 175 บาท/เดือน ใครกู้ได้บ้าง ดูเลย

          อัปเดต กู้ออมสิน ล่าสุด สำหรับผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 รายละเอียดเป็นยังไง กู้ได้ถึงเมื่อไหร่ วิธีกู้เป็นแบบไหน ดูเลย

กู้เงินธนาคารออมสิน

         ในช่วงเดือนเมษายน 2563 ทางธนาคารออมสิน ได้ปล่อยเงินกู้ฉุกเฉิน ดอกเบี้ยต่ำมาก 2 แบบด้วยกัน โดยแบ่งเป็นอาชีพคือ อาชีพประจำ กับอาชีพอิสระ เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 

อ่านเพิ่มเติม ออมสิน เปิดให้กู้ฉุกเฉิน รอบ 2 วงเงิน 5 หมื่น ยื่นกู้ต้องมีคุณสมบัติแบบไหน ขอกู้อย่างไร มาดู !
 
         ล่าสุด วันที่ 6 สิงหาคม 2563 กรุงเทพธุรกิจ รายงานว่า เงินกู้ 10,000 บาท สำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ ยังคงสามารถกู้เงินได้จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2563 หรือจนกว่าจะเต็มวงเงินของโครงการคือ 2 หมื่นล้านบาท

         ขณะเดียวกัน เงินกู้ 50,000 บาท สำหรับผู้มีรายได้ประจำ ในรอบแรกนั้น มีผู้กู้จนครบโควตาแล้ว แต่ทางธนาคารก็ได้เปิดให้กู้รอบ 2 เริ่มตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม เป็นต้นมา และสามารถขอกู้ได้ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2563

กู้เงินธนาคารออมสิน
ทั้งนี้ สำหรับคุณสมบัติและขั้นตอนต่าง ๆ ของผู้กู้ มีรายละเอียด ดังนี้

กู้ 10,000 บาท ดอกเบี้ยเดือนละ 0.10% หรือ 10 บาทต่อเดือน สำหรับอาชีพอิสระ

1. คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

         - มีสัญชาติไทย

         - มีที่อยู่อาศัยแน่นอนที่ติดต่อได้

         - มีรายได้ไม่เกินเดือนละ 30,000 บาท

         - อายุ 20 ปีบริบูรณ์ แต่เมื่อรวมอายุผู้กู้กับเวลากู้ ต้องไม่เกิน 70 ปี

         - ประกอบอาชีพอิสระนอกภาคการเกษตร (เช่น พ่อค้า แม่ค้า ลูกจ้าง/รับจ้างทั่วไป ขับแท็กซี่ มัคคุเทศก์ เป็นต้น)

         - ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 

2. หลักประกัน

         - ไม่มี

3. เอกสารที่ใช้กู้

         - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

         - สำเนาทะเบียนบ้าน

         - เอกสารที่แสดงว่าได้รับผลกระทบจากโควิด 19 (ถ้ามี)

         - เอกสารการชำระหนี้เป็นปกติ กรณีลูกค้ามีประวัติหนี้ค้างชำระ

4. วิธีลงทะเบียน

         - เข้าสู่เว็บไซต์ธนาคารออมสิน

         - คลิกลงทะเบียนผู้มีอาชีพอิสระ 

         - อ่านรายละเอียด ถ้ายอมรับได้ เลือกปุ่ม ลงทะเบียน

         - กรอกรายละเอียดตามช่องที่กำหนด

         - รอนัดหมายจากธนาคารผ่าน SMS พร้อมเตรียมหลักฐานเอกสารต่าง ๆ ให้พร้อม

         - ติดต่อธนาคารในวันและเวลาที่กำหนด

กู้เงินธนาคารออมสิน

กู้ 50,000 บาท ดอกเบี้ยเดือนละ 0.35% หรือ 175 บาทต่อเดือน สำหรับผู้มีรายได้ประจำ

1. คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

         - มีสัญชาติไทย

         - มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ ถ้ารวมกับอายุผู้กู้กับระยะเวลาการกู้ ต้องไม่เกิน 65 ปี

         - มีรายได้ประจำ แต่รายได้ลดลงเพราะโควิด 19

         - มีที่อยู่แน่นอน สามารถติดต่อได้

         - เป็นผู้ฝากเงินประเภทเผื่อเรียกของธนาคาร

         - มีการตรวจสอบรายได้จากกรมสรรพากร (ถ้ามี)

2. หลักประกัน

         - ต้องมีบุคคลค้ำประกัน 1-2 คน หรือหลักประกันประเภทอื่นที่ธนาคารกำหนด

3. เอกสารใช้กู้

         - สำเนาบัตรประชาชน

         - ใบเปลี่ยนชื่อสกุล ของผู้กู้และคู่สมรส (ถ้ามี) และผู้ค้ำประกัน

         - เอกสารแสดงสถานภาพสมรส (ถ้ามี)

         - สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกธนาคารออมสิน / บัญชีเงินฝากพื้นฐาน ของผู้กู้

         - สลิปเงินเดือน หรือหลักฐานการรับเงินเดือน เดือนล่าสุด ของผู้กู้และผู้ค้ำประกัน หากผู้ค้ำประกันประกอบอาชีพอิสระ สามารถใช้บัญชีรับจ่ายย้อนหลัง 3 เดือนได้โดยอนุโลม

         - เอกสารแสดงการเดินบัญชีย้อนหลัง 3 เดือนของผู้กู้ และเดือนล่าสุดของผู้ค้ำประกัน

4. วิธีลงทะเบียน

         - เข้าสู่เว็บไซต์ธนาคารออมสิน

         - คลิกลงทะเบียนผู้มีรายได้ประจำ 

         - อ่านรายละเอียด ถ้ายอมรับได้ เลือกปุ่ม ลงทะเบียน

         - กรอกรายละเอียดตามช่องที่กำหนด

         - รอนัดหมายจากธนาคารผ่าน SMS พร้อมเตรียมหลักฐานเอกสารต่าง ๆ ให้พร้อม

         - ติดต่อธนาคารในวันและเวลาที่กำหนด

กู้เงินธนาคารออมสิน

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ออมสิน ปล่อยกู้ 10,000 ดอก 10 บาท/เดือน - กู้ 50,000 ดอก 175 บาท/เดือน ใครกู้ได้บ้าง ดูเลย อัปเดตล่าสุด 7 สิงหาคม 2563 เวลา 14:36:11 284,447 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP