x close

พันธบัตรดิจิทัล เปิดขายรอบ 2 แค่หน่วยละบาท รับดอกเบี้ย 1.70% ซื้อยังไง มาดู

          พันธบัตรวอลเล็ต สบม. หน่วยละ 1 บาท มิติใหม่ของการลงทุนพันธบัตรดิจิทัล เปิดขายรอบ 2 วันที่ 25 สิงหาคม นี้ ซื้อง่าย ๆ ผ่านแอปพลิเคชัน "เป๋าตัง" ขั้นต่ำ 100 บาท รับดอกเบี้ยสูง 
          ได้รับความสนใจอย่างมาก สำหรับ พันธบัตรออมทรัพย์ รุ่น "วอลเล็ต สบม." หน่วยละ 1 บาท ซึ่งเป็นพันธบัตรดิจิทัลครั้งแรกของไทย ที่เปิดจำหน่ายรอบแรกไปเมื่อเดือนมิถุนายน และขายหมดภายใน 99 วินาที ด้วยกระแสตอบรับดีขนาดนี้ กระทรวงการคลัง และธนาคารกรุงไทย จึงเปิดจำหน่ายพันธบัตรดิจิทัล รอบ 2 โดยซื้อผ่านแอปพลิเคชัน "เป๋าตัง" เหมือนเดิม ใครสนใจอยากออมเงินกับพันธบัตรรัฐบาล ลองมาอ่านรายละเอียดกันเลย

ข้อมูลน่ารู้ พันธบัตรออมทรัพย์วอลเล็ต สบม. 

พันธบัตรออมทรัพย์วอลเล็ต สบม. คืออะไร ?

          พันธบัตรออมทรัพย์ รุ่นวอลเล็ต สบม. (วอลเล็ต สะสมบอนด์มั่งคั่ง) ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2 เป็นพันธบัตรออมทรัพย์แบบไร้ใบตราสาร (Scripless) ซื้อ-ขายได้แบบเรียลไทม์ผ่านกระเป๋าตังค์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Wallet) วอลเล็ต สบม. ซึ่งเราสามารถดำเนินการได้เองทุกขั้นตอน เช่น ลงทะเบียน โอนเงินซื้อพันธบัตร เช็กประวัติการซื้อ-ขาย ดาวน์โหลดเอกสารต่าง ๆ รวมทั้งรับดอกเบี้ยผ่านวอลเล็ตด้วย

ให้ดอกเบี้ยเท่าไร ?

 • พันธบัตรออมทรัพย์วอลเล็ต สบม. ครั้งที่ 2 รุ่นอายุ 4 ปี (SB248A) อัตราดอกเบี้ยคงที่ 1.70% ต่อปี 
 • ดอกเบี้ยจะเริ่มคำนวณตั้งแต่วันที่ทำรายการซื้อ ยกเว้นกรณีซื้อหลังเวลา 15.00 น. ของวันทำการ หรือซื้อในวันเสาร์-อาทิตย์ หรือวันหยุดธนาคาร ดอกเบี้ยจะเริ่มคำนวณตั้งแต่วันทำการถัดไป
 • จ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง คือ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ และ 25 สิงหาคม ของทุกปี ผ่านวอลเล็ต สบม.  จนกว่าพันธบัตรจะครบกำหนดไถ่ถอน

ใครมีสิทธิ์ซื้อ ?

 • บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย ที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 
 • หากผู้ซื้อมีอายุยังไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ ผู้ปกครองต้องให้ความยินยอมก่อนซื้อ โดยนำบัตรประชาชนของผู้เยาว์และผู้ปกครอง พร้อมด้วยทะเบียนบ้าน ติดต่อที่สาขาของธนาคารกรุงไทย

เปิดจำหน่ายเมื่อไร ซื้อได้ที่ไหน ?

 • ซื้อพันธบัตรผ่านวอลเล็ต สบม. ในแอปพลิเคชันเป๋าตังเท่านั้น ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ของวันที่ 25 สิงหาคม 2563 ถึงเวลา 15.00 น. ของวันที่ 11 กันยายน 2563

วงเงินซื้อขั้นต่ำ-สูงสุดเป็นเท่าไร ?

 • จำหน่ายในราคาหน่วยละ 1 บาท ซื้อขั้นต่ำ 100 หน่วย หรือ 100 บาท 
 • ซื้อเพิ่มได้ครั้งละ 100 บาท
 • ไม่จำกัดจำนวนครั้งในการซื้อ
 • ซื้อได้สูงสุดไม่เกิน 5,000,000 บาท

ชำระเงินอย่างไร ?

          จ่ายเงินผ่านวอลเล็ต สบม. ในแอปพลิเคชัน "เป๋าตัง"

ไม่มีบัญชีธนาคารกรุงไทย ซื้อได้ไหม ?

         ซื้อได้ เพราะการสมัครแอปฯ เป๋าตัง และซื้อพันธบัตรผ่าน วอลเล็ต สบม. ไม่จำเป็นต้องมีบัญชีธนาคารกรุงไทย

ครบกำหนดไถ่ถอนเมื่อไร ?

          วันที่ 25 สิงหาคม 2567

ขายพันธบัตรก่อนครบกำหนดได้ไหม ?

 • สามารถขายคืน หรือโอนกรรมสิทธิ์ หรือออกใบค้ำประกัน ผ่านวอลเล็ต สบม. ได้ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป
 • ราคาขายจะขึ้นอยู่กับราคาตลาด ณ วันที่ขาย ซึ่งมีความเป็นไปได้ที่จะได้รับเงินต้นคืนไม่เท่ากับ 1 บาท/หน่วย โดยราคาที่ได้อาจมากกว่าหรือน้อยกว่าก็ได้ แต่หากถือพันธบัตรจนถึงวันครบกำหนด จะได้รับคืนเงินต้นเต็มจำนวนแน่นอน

ยกเลิกการซื้อได้ไหม ?

          หากซื้อพันธบัตรแล้ว จะยกเลิกการซื้อและขอเงินคืนไม่ได้

ต้องเสียภาษีไหม ?

          ดอกเบี้ยที่จะได้รับต้องเสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย 15% ดังนั้น ดอกเบี้ย 1.70% เมื่อหักภาษีแล้วจะเหลือ1.445% ต่อปี

          แต่หากเงินได้สุทธิของเราเสียภาษีไม่ถึงอัตรา 15% สามารถนำหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ยื่นเป็นหลักฐานขอคืนภาษีประจำปีได้

วิธีซื้อพันธบัตรออมทรัพย์วอลเล็ต สบม. 
          ผู้สนใจสามารถซื้อพันธบัตรออมทรัพย์วอลเล็ต สบม. ผ่านแอปพลิเคชัน "เป๋าตัง" เท่านั้น ตามขั้นตอน ดังนี้

1. ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน "เป๋าตัง"

          ดาวน์โหลดได้ที่ App Store และ Play Store จากนั้นลงทะเบียนแอปพลิเคชันให้เรียบร้อย โดยไม่จำเป็นต้องมีบัญชีธนาคารกรุงไทย

2. ลงทะเบียนวอลเล็ต สบม.

          สำหรับคนที่ยังไม่เคยลงทะเบียนวอลเล็ต สบม. ให้ลงทะเบียนเพื่อยืนยันตัวตนก่อน โดยใช้บัตรประชาชน และสแกนใบหน้าเพื่อเปิดวอลเล็ต ตามขั้นตอนนี้
หากยืนยันตัวตนสำเร็จจะขึ้นข้อความแจ้งผลการยืนยันตัวตนสำเร็จ แต่หากไม่สำเร็จ ระบบจะขึ้นข้อความ เช่น ให้สแกนใบหน้าใหม่ หรือกรุณาทำรายการใหม่อีกครั้ง 
           แต่ถ้าสแกนใบหน้าไม่ผ่าน 3 ครั้ง เราสามารถนำบัตรประชาชนไปยืนยันตัวตนได้ที่ธนาคารกรุงไทย ภายใน 30 วัน นับจากที่กรอก OTP ยืนยันการส่งข้อมูล
หากผู้ลงทะเบียนมีอายุยังไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ แอปฯ จะแสดงหน้าจอแนะนำให้มายืนยันตัวตนที่ธนาคารกรุงไทย พร้อมกับผู้ปกครอง ภายใน 30 วัน นับจากที่กรอก OTP ยืนยันการส่งข้อมูล

3. เติมเงินเข้าวอลเล็ต สบม.

          เมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว หากต้องการซื้อพันธบัตร เราจะต้องโอนเงินเข้าวอลเล็ต สบม. ก่อน โดยเปิดแอปพลิเคชัน "เป๋าตัง" เลือก "วอลเล็ต สบม." แล้วเลือก "เติมเงิน" ทำได้ 2 วิธี คือ สแกน QR Code หรือกรอก Wallet ID เพื่อเติมเงินผ่านพร้อมเพย์

เติมเงินด้วยการสแกน QR Code

          1. เปิดแอปพลิเคชัน "เป๋าตัง" เลือก "วอลเล็ต สบม."
          2. เลือก "เติมเงิน"
          3. กด "บันทึก" เพื่อเก็บภาพ QR Code ไว้ในมือถือ
          4. เปิดแอปฯ Mobile Banking ของธนาคาร
          5. กดปุ่มสแกน QR Code หรือเลือกภาพ QR Code ที่บันทึกไว้
          6. ระบุจำนวนเงินที่ต้องการเติมเงิน (มีเงินในวอลเล็ต สบม. ได้สูงสุดไม่เกิน 10 ล้านบาท)

เติมเงินด้วยเลขที่วอลเล็ต สบม.

          1. คัดลอกเลขวอลเล็ต สบม. 15 หลัก
          2. เปิดแอปฯ Mobile Banking ของธนาคาร และเลือกใช้บริการโอนเงินพร้อมเพย์ หรือเติมเงินพร้อมเพย์
          3. ใส่เลขวอลเล็ต สบม. 15 หลัก ในช่องกรอกเลขพร้อมเพย์ 
          4. ระบุจำนวนเงินที่ต้องการเติมเงิน (มีเงินในวอลเล็ต สบม. ได้สูงสุดไม่เกิน 10 ล้านบาท)

4. ซื้อพันธบัตรออมทรัพย์

           หลังจากเติมเงินเข้าวอลเล็ต สบม. แล้ว ก็สามารถซื้อพันธบัตรได้เลย ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม - 11 กันยายน 2563 โดยกดเลือก "ซื้อ-ขายพันธบัตร" แล้วทำตามขั้นตอน
วิธีตรวจสอบประวัติการซื้อ และดอกเบี้ยที่ได้รับ
          เราสามารถตรวจสอบข้อมูลการซื้อ-ขาย รวมทั้งดอกเบี้ยที่ได้รับผ่านวอลเล็ต สบม. โดยเข้าแอปฯ เป๋าตัง กดเลือกวอลเล็ต สบม. แล้วเลือกดู "พันธบัตรของฉัน" จะแสดงรายการต่าง ๆ ขึ้นมา
วิธีโอนเงินออกจากวอลเล็ต สบม.
          กรณีที่เราโอนเงินเข้าบัญชีวอลเล็ต สบม. แล้ว แต่ไม่ได้นำไปซื้อพันธบัตรจนครบ หรือหากได้รับดอกเบี้ยมาแล้วต้องการถอนเงินออกจากวอลเล็ต สามารถทำได้ ดังนี้

          1. กดเลือก "โอนออก" 

          2. เลือกบัญชีรับโอน โดยเลือกได้ 2 แบบ คือ

          - โอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทยของตัวเองเท่านั้น เนื่องจากต้องตรวจสอบให้ได้ว่า Citizen ID เดียวกับเจ้าของวอลเล็ต
          - หรือโอนเข้าบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประชาชนของตัวเองเท่านั้น
          หากใครยังติดปัญหาเรื่องการลงทะเบียน การใช้งานแอปฯ เป๋าตัง และวอลเล็ต สบม. สามารถศึกษาวิธีใช้งานเพิ่มเติมได้ที่นี่

          ทั้งนี้ ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุนทุกครั้ง โดยหากมีคำถามเกี่ยวกับพันธบัตรออมทรัพย์ สามารถสอบถามได้ที่สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ โทร. 02 265 8050 หรือ 02 271 7999 

          แต่ถ้าสงสัยเกี่ยวกับการใช้งานวอลเล็ต สบม. บนแอปฯ เป๋าตัง สอบถามได้ที่ Call Center ธนาคารกรุงไทย โทร. 0-2111-1111 หรือที่ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา


* หมายเหตุ : อัปเดตข้อมูลล่าสุดวันที่ 21 สิงหาคม 2563

ขอบคุณข้อมูลจาก
ธนาคารกรุงไทยสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ, ธนาคารแห่งประเทศไทย    
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
พันธบัตรดิจิทัล เปิดขายรอบ 2 แค่หน่วยละบาท รับดอกเบี้ย 1.70% ซื้อยังไง มาดู อัปเดตล่าสุด 24 สิงหาคม 2563 เวลา 15:33:01 144,358 อ่าน
TOP