x close

สินเชื่อโครงการบ้าน ธอส. เราไม่ทิ้งกัน ดอกเบี้ย 1.99% ต่อปี คงที่ 2 ปีแรก

        ให้กู้สำหรับบุคคลในครอบครัวของคนที่ได้รับสิทธิ์เราไม่ทิ้งกัน หรือบุคคลในครอบครัวของลูกค้า ธอส.

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

        ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) สนับสนุนนโยบายรัฐบาลร่วมฟื้นฟูเศรษฐกิจ สร้างโอกาสให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ได้มีบ้าน เตรียมวงเงิน 20,000 ล้านบาท จัดทำผลิตภัณฑ์สินเชื่อ "โครงการบ้าน ธอส. เราไม่ทิ้งกัน" อัตราดอกเบี้ย 1.99% ต่อปี คงที่นานถึง 2 ปีแรก ปีที่ 3 อัตราดอกเบี้ย 3.75% ต่อปี ปีที่ 4 อัตราดอกเบี้ย MRR-2% ต่อปี (ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ย MRR ธอส.เท่ากับ 6.150% ต่อปี) หลังจากนั้นอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

        โดยให้กู้สำหรับบุคคลในครอบครัวของประชาชนที่ได้รับสิทธิ์ตามโครงการเราไม่ทิ้งกันของรัฐบาล (มาตรการเงินเยียวยา 5,000 บาท) หรือบุคคลในครอบครัวของลูกค้า ธอส. ที่ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้าร่วมมาตรการบรรเทาผลกระทบจากปัญหาโควิด 19 ทั้ง 10 มาตรการ วงเงินให้กู้ไม่เกิน 3 ล้านบาทต่อหลักประกัน เพื่อซื้อ ปลูกสร้าง ต่อเติม ขยาย ซ่อมแซม และซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัย

        พิเศษ !! ธนาคารยกเว้นค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ และคิดค่าประเมินราคาหลักประกันอัตราพิเศษ ผ่อนชำระได้นานสูงสุด 40 ปี ยื่นคำขอกู้และทำนิติกรรมภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2563 หรือภายใต้กรอบวงเงินที่ธนาคารกำหนด

        สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center) โทร. 0-2645-9000 หรือ www.ghbank.co.th และ Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
สินเชื่อโครงการบ้าน ธอส. เราไม่ทิ้งกัน ดอกเบี้ย 1.99% ต่อปี คงที่ 2 ปีแรก อัปเดตล่าสุด 10 มิถุนายน 2563 เวลา 11:57:31 8,416 อ่าน
TOP