x close

พม. แจกเงินเยียวยา 2,000 เด็ก คนพิการ คนชรา ผู้เดือดร้อน ยืนยันไม่ได้ทุกคน !

 

            เปิดระเบียบเกณฑ์ กระทรวงพัฒนาสังคมฯ แจกเงินเยียวยา 2,000 ให้ 4 กลุ่ม ได้แก่ เด็ก คนพิการ คนชรา ผู้เดือดร้อนโควิด 19 ไม่ใช่ทุกคนที่จะได้

            วันที่ 25 เมษายน 2563 อมรินทร์ ทีวี และ INN รายงานว่า นางพัชรี อาระยะกุล รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) และโฆษกกระทรวง พม. เผยระเบียบหลักเกณฑ์ ในการแจกเงินเยียวยารายละ 2,000 บาท โดยจะให้เพียงแค่กลุ่มเป้าหมาย 4 กลุ่ม ได้แก่ เด็ก คนพิการ คนชรา และ ผู้เดือดร้อนจากโควิด 19

           สำหรับกลุ่ม ผู้ที่เดือดร้อนจาก COVID-19 จำเป็นต้องมีกระบวนการตรวจสอบ และประเมินข้อเท็จจริงจากนักสังคมสงเคราะห์ว่า มีความเดือดร้อนอย่างไร และความต้องการเร่งด่วนมากน้อยเพียงใด ต้องวิเคราะห์เป็นรายกรณีตามขั้นตอน โดยผู้ที่จะได้รับเงินเยียวยา จะต้องมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์และระเบียบรับเงินสงเคราะห์ เช่น ครอบครัวผู้มีรายได้น้อย หรือกรณีฉุกเฉิน เป็นต้น

แจกเงิน

            การจ่ายเงินเยียวยาของ พม. จะให้แค่ 4 กลุ่มเป้าหมายที่ผ่านเกณฑ์ดังกล่าวเท่านั้น ไม่ใช่สำหรับประชาชนทั้งหมดในภาพรวมของประเทศ ส่วนประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากโควิด 19 แต่ยังตกหล่น ไม่ได้รับการช่วยเหลือจากมาตรการต่าง ๆ ของหน่วยงานภาครัฐ ทางกระทรวง พม. สำนักนายกรัฐมนตรี และกระทรวงมหาดไทย จะร่วมกันสำรวจพื้นที่ ทุกหมู่บ้านและทุกกลุ่มเป้าหมาย ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 และจะนำข้อมูลทั้งหมดมาเชื่อมโยงกัน เพื่อดูแลประชาชนที่เดือดร้อนให้ครอบคลุมมากที่สุด


ขอบคุณข้อมูลจาก

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
พม. แจกเงินเยียวยา 2,000 เด็ก คนพิการ คนชรา ผู้เดือดร้อน ยืนยันไม่ได้ทุกคน ! อัปเดตล่าสุด 2 มิถุนายน 2563 เวลา 13:51:49 220,932 อ่าน
TOP