x close

คลังแจง www.เราไม่ทิ้งกัน.com ผูกพร้อมเพย์แล้ว แต่เงินเยียวยาไม่เข้า เพราะอะไร


          คนสงสัย รัฐจงใจยื้อเวลาหรือไม่ หลังทำเรื่อง www.เราไม่ทิ้งกัน.com ล่าช้า เรื่องนี้คลังตอบแล้ว พร้อมแจงเรื่อง ทำไมคนอยู่บ้านเดียวกัน อาชีพเดียวกัน คนหนึ่งได้ คนหนึ่งไม่ได้ และตอบ ผูกพร้อมเพย์แล้ว แต่เงินไม่เข้า ทั้งที่บอกว่าจะเข้า เพราะอะไร

เราไม่ทิ้งกัน

          ตั้งแต่เปิดให้ลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกัน เป็นเวลาเกือบ 1 เดือนแล้ว ก็มีคนที่ได้รับเงินแล้วกว่า 4 ล้านคน บางคนรอประกาศผล ส่วนบางคนก็ยื่นทบทวนสิทธิไป หวังได้รับเงินเยียวยาโควิด 19

          อย่างไรก็ตาม หลายคนก็ยังคงมีปัญหาสงสัยกับ www.เราไม่ทิ้งกัน.com อยู่เรื่อย ๆ ดังนั้น วันนี้ (24 เมษายน 2563) เราจะมาสรุปถึงคำถามสำคัญอีก 3 ข้อใหม่ ๆ ที่คนสงสัยกัน ดังนี้

          1. กระบวนการหลังยื่นทบทวนสิทธิกรณีเงินเยียวยา 5,000 บาท ทำไมถึงต้องใช้เวลา 2 สัปดาห์ ทั้ง ๆ ที่รัฐบาลมีข้อมูลผู้ลงทะเบียนอยู่แล้ว และสามารถมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบได้ทันที แสดงให้เห็นถึงรัฐบาลผิดสัญญา และหลอกลวงประชาชน เพื่อหวังซื้อเวลาไปเรื่อย ๆ โดยไม่เห็นใจความยากลำบากของประชาชน

          ตอบ ในตอนนี้มีผู้ยื่นทบทวนสิทธิไปแล้วกว่า 2.4 ล้านคน ซึ่งกระบวนการพิจารณาการทบทวนสิทธินั้น หลังจากที่ยื่นเรื่องมา กระทรวงการคลังจะนำข้อมูลของผู้ยื่นทบทวนสิทธิ เช่น อาชีพ ชื่อสถานประกอบการ สถานที่ที่ติดต่อได้ เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ เป็นต้น มาประมวลผลเพื่อคัดกรองก่อนอีกครั้ง ก่อนที่จะจัดสรรให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ และเจ้าหน้าที่จะต้องยืนยันตัวตนและการประกอบอาชีพของผู้ลงทะเบียนผ่านระบบที่ออกแบบไว้ เพื่อนำข้อมูลจากการลงพื้นที่มาประกอบการพิจารณาให้สิทธิ์รับเงินเยียวยาต่อไป ซึ่งการดำเนินการต่าง ๆ มีกลไก มีขั้นตอน และต้องใช้เวลาดำเนินการ ไม่ได้เป็นการยื้อเวลาแต่อย่างใด

          อย่างไรก็ดี กระทรวงการคลัง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะเร่งกระบวนการทุกอย่างให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อให้เงินถึงมือประชาชนทุกคนที่ได้รับผลกระทบอย่างเร็ว

เราไม่ทิ้งกัน

          2. ผู้ลงทะเบียนมีอาชีพเดียวกัน อยู่บ้านเดียวกัน คนหนึ่งได้ คนหนึ่งไม่ได้ ระบบการตรวจสอบการเยียวยา COVID-19 ไม่ดีหรือไม่

          ตอบ การคัดกรองและตรวจสอบของแต่ละคนที่ลงทะเบียนจะไม่เหมือนกัน เนื่องจากกระทรวงการคลังมีการตรวจสอบคุณสมบัติหลายด้านประกอบกันจากฐานข้อมูลของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมการปกครอง สำนักงานประกันสังคม กรมการขนส่งทางบก กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นต้น

          3. เข้าไปแก้ไขบัญชีแล้ว ผูกพร้อมเพย์ ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน แล้ว โทร. ไป call center บอกว่าเงินจะเข้าวันที่ 22 เมษายน ทำไมเช็กแล้ว ณ ตอนนี้ ก็ยังไม่มีเงินเข้า

          ตอบ หากท่านเป็นผู้ที่แก้ไขบัญชี เนื่องจากข้อมูลบัญชีไม่ตรงกับชื่อที่ลงทะเบียน หากแก้ไขแล้วจะมีการโอนเงินเยียวยาซ้ำในวันที่ 23 เมษายน 2563 สำหรับกลุ่มที่จะได้รับการโอนเงินซ้ำในวันที่ 22 เมษายน 2563 จะเป็นกลุ่มที่บัญชีถูกปิด

เราไม่ทิ้งกัน

>> อ่านข้อมูลและติดตามสถานการณ์ COVID-19 << ได้ที่นี่

ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง : FISCAL POLICY OFFICE


เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
คลังแจง www.เราไม่ทิ้งกัน.com ผูกพร้อมเพย์แล้ว แต่เงินเยียวยาไม่เข้า เพราะอะไร อัปเดตล่าสุด 24 เมษายน 2563 เวลา 10:51:56 59,493 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP