x close

พล.อ. ประยุทธ์ รับมีเงินเยียวยา www.เราไม่ทิ้งกัน.com แค่ 1 เดือน ต้องรอตัดงบ กู้ 1 ล้านล้าน


          พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี รับรัฐบาลมีงบเยียวยาเราไม่ทิ้งกัน 5,000 บาท ได้เพียงเดือนเดียว ตัดงบกระทรวง 10% ประมาณ มิ.ย. เงินกู้ 1 ล้านล้าน รอราว 1 เดือน

พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา
ภาพจาก รัฐบาลไทย

          วันที่ 15 เมษายน 2563 พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม แถลงหลังประชุมคณะรัฐมนตรี ใจความสำคัญกล่าวถึงเรื่อง มาตรการชดเชย โดยเงินที่รัฐบาลจะนำมาเยียวยานั้นมาจากงบกลางจำนวน 50,000 ล้านบาท เดิมจะเยียวยา 3 ล้านคน ซึ่งสามารถเยียวยาได้ 3 เดือน หรือ 15,000 บาทต่อคน แต่เมื่อจำนวนผู้ที่ลงทะเบียน เว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com มีมากถึง 9 ล้านคน ทำให้รัฐบาลมีเงินเยียวยาได้เพียงเดือนเดียว ในจำนวน 9 ล้านคน

          สำหรับกลไกการเข้าถึงการเยียวยาของรัฐบาลเพื่อให้ได้รับเงินจำนวน 5,000 บาท นั้น รัฐบาลจำเป็นต้องใช้เงินหลายส่วน ส่วนแรก จากการเจียดเงินงบประมาณแต่ละกระทรวงร้อยละ 10 นั้น ต้องเข้าสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา คาดว่าประมาณเดือนมิถุนายน 2563 จะได้งบประมาณในส่วนนี้ 100,000 ล้านบาท

            ส่วนกรณีรัฐบาลออก พ.ร.บ.เงินกู้ 1 ล้านล้านบาท ซึ่งตามขั้นตอนต้องเข้าสู่การพิจารณาของสภาฯ และวุฒิสภา ใช้เวลาหลายเดือน แต่คาดว่าประมาณปลายเดือนเมษายน หรือเดือนพฤษภาคม 2563 ยอมรับว่ามีแค่ตัวเลขในการเยียวยา แต่ไม่มีเม็ดเงินที่แท้จริง จำเป็นต้องออกกฎหมายมารองรับในการนำมาใช้จ่ายเยียวยาประชาชน

            ขณะที่การใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน กำหนดจะหมดภายในวันที่ 26 เมษายน 2563 เข้าใจว่าทุกคนได้รับผลกระทบ อาจจะมีการผ่อนปรนมาตรการต่าง ๆ ไม่ใช่ทีเดียวทั้งหมด แต่ต้องให้คณะกรรมการวิเคราะห์และประเมินภายในสิ้นเดือนเมษายนอีกครั้ง ว่าจะมีการต่ออายุหรือขยายมาตรการหรือไม่เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
พล.อ. ประยุทธ์ รับมีเงินเยียวยา www.เราไม่ทิ้งกัน.com แค่ 1 เดือน ต้องรอตัดงบ กู้ 1 ล้านล้าน อัปเดตล่าสุด 30 เมษายน 2563 เวลา 23:43:06 107,552 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP